Trykholdesystemer 4.0

Trykholdesystemer – lille hjælper med stor virkning

De elektroniske trykholdesystemer i serien DHS 4.0, der er udviklet af KAESER, beskytter ikke blot dine behandlingskomponenter, men garanterer også trykluftkvaliteten. Selv en komplet frakobling af din trykluftforsyning er dermed ikke længere et problem. 

Ved et nedadgående tryk tiltager strømningshastigheden i rørledningen kraftigt. Det kan føre til overstrømning af alle komponenter i trykluftsystemet. Anvendelsen af et KAESER trykholdesystem i serien DHS 4.0 sikrer det nødvendige minimumstryk og sørger således for sikker drift, også ved opstart af anlægget efter en stilstandsperiode.

Alle trykholdesystemer er bedst muligt forberedt på alle de værst tænkelige pneumatiske fejltilfælde takket være et patenteret, pulsbreddemoduleret reguleringssystem, og de kombinerer – hvilket er normalt for KAESER – den størst mulige driftssikkerhed med en enkel betjening.

 • Tilslutningsstørrelser fra RG ½ til RG 3 og fra DN 40 til DN 400
 • Til systemer med én eller flere forberedelsesstrenge
 • Skræddersyet implementering med adskillige grænseflader og konfigurationsmuligheder

Fordele

 • To driftstyper:
  Sikker trykluftforsyning eller sikker trykluftkvalitet. Kan tilpasses perfekt til dine krav.
 • Genialt og enkelt betjeningskoncept:
  Nem konfiguration på 25 sprog, øjeblikkelig registrering af driftstilstanden, manuel nødbetjening i nødstilfælde – alt dette sparer tid og øger sikkerheden.
 • Tilslutning til SIGMA AIR MANAGER 4.0: 
  Trykholdesystemet i serien DHS 4.0 kan via SIGMA NETWORK tilsluttes til den overordnede styring SIGMA AIR MANAGER 4.0.
 

Produktdetaljer

Udstyr

To driftstyper

 • 1 – "Sikker trykluftforsyning": Pulsbreddemoduleret åbning og lukning af kugleventil og afspærringsspjæld for at sikre, at trykluftforsyningen fungerer korrekt og effektivt.
 • 2 – "Sikker trykluftkvalitet" til redundante trykluftnet: Ved f.eks. fejl i tørrer eller filter afspærres den pågældende streng (indstillet fra fabrikken)

Elektronisk styreenhed

 • Integreret elektronisk tryktransducer
 • Trykregulator 0 – 16 bar
 • Fremsynet LED
 • mekanisk indikator
 • Regneenhed
 • Trykovervågning
 • Display (25 sprog)
 • Passwordbeskyttelse
 • Kontakt til valg af driftsart
 • Styreenhed, der kan drejes 90°
 • Overvågning af endestop
 • Softwareopdatering med microSD-kort
 • Tastatur og driftstypekontakt beskyttet med plomber mod uautoriseret adgang
 • Multispænding: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz eller 24 V DC

Roterende aktuator

 • Fjederbelastet, pneumatisk, roterende aktuator
 • Aktivering af kugleventil eller afspærringsspjæld med internt styretryk
 • Silikonefri fedttyper til kugleventil og afspærringsspjæld (standard), kan fås silikonefrit

Betjening

 • Tastaturindtastning af password og driftsparametre, f.eks. åbningstryk, hysterese, procentvis åbnings-/lukketid
 • Evt. via en overordnet styring
 • Manuel betjening med nøgle ved strømsvigt

Grænseflader

 • Potentialfrie indgange til "ekstern frakobling", f.eks. ved fejl i tørrer
 • Potentialfrie udgange til "kombinationsfejl", "åben", "lukket" og "trykovervågning"
 • Nettryksignal 4-20 mA til kompressorstyring eller styringssystemer på tværs af maskiner
 • Forberedt til tilslutning af fjernbetjening
 • Modbus TCP-kommunikationsgrænseflade med M12-stikforbindelse

Kuglehane eller afspærringsspjæld

Endestationens monteringsevne gør det let at ombygge eller udvide trykluftnettet og gør det nemmere at foretage justeringer og fastgørelser i rørledningen, så monteringen sker uden problemer.

SIGMA NETWORK

DHS 4.0 er som standard udstyret med en SIGMA NETWORK-grænseflade, så betjeningen bliver endnu mere behagelig.

Vi holder øje med din trykluftstation
DHS 4.0 monteret i en trykluftstation.

Processikker konstruktion af en trykluftstation og samtidig skabelse af de rette forudsætninger for en økonomisk og sikker drift kræver, at der tages højde for følgende: Ud over det nødvendige tryk og kravene til procesluften skal faktorer som f.eks. rørføring, køling, ventilation, rumlig beskaffenhed og miljøaspekter inddrages i planlægningen. En gennemtænkt systemkonstruktion er afgørende for den senere drift. 

Produktion, behandling og trykluftlager er væsentlige bestanddele af trykluftydelsen. Hvis behandlingskomponenterne overstrømmes af for høje volumenstrømme, eller hvis en streng ikke lukkes i tilfælde af fejl, forurenes procesluften utilsigtet. Derudover medfører det unødige omkostninger, hvis kompressorerne også kører i weekenderne for at udbedre lækagetab.
Takket være trykholdesystemet fra KAESER er det noget, der hører fortiden til.

Sikker trykluftforsyning med netstarthjælp

Beskytter dine komponenter!

DHS anvendelsesmuligheder: Sikker trykluftforsyning med netstarthjælp
 1. Kompressor
 2. Køletørrer med ECO-DRAIN
 3. Filtrering med ECO-DRAIN
 4. Trykluftbeholdere
 1. Elektronisk trykholdesystem DHS 4.0
 2. AQUAMAT kondensatbehandling
 3. Trykluftnet

Hvis nettet er trykaflastet efter stilstandsperioder, mangler der modstand i nettrykket ved start af kompressorerne. Komponenterne i trykluftsystemets trykluftforberedelse er dog konstrueret til de volumenstrømme og gennemstrømningshastigheder, der findes i trykluftnettet ved belastningsdrift. Hvis der ikke er modtryk, er der derfor fare for, at trykluften ”strømmer hen over” filter og tørrer med for høj hastighed. Det kan ødelægge filterelementerne og hæve køletørrerens trykdugpunkt. Konsekvensen er urenheder såsom olie, partikler og fugtighed i dit rørledningsnet og i procesluften.

Sikker trykluftkvalitet med netstarthjælp

Produktion uden uheld!

dhs_reliable_compressed_air_quality.png
 1. Kompressorer
 2. Trykluftbeholdere
 3. Køletørrer med ECO-DRAIN
 4. Filtrering med ECO-DRAIN
 1. Elektronisk trykholdesystem DHS 4.0
 2. SIGMA AIR MANAGER 4.0
 3. AQUAMAT kondensatbehandling
 4. Trykluftnet

Også i selve driften har elektroniske trykholdesystemer levet op til forventningerne. Dette er særligt nødvendigt ved stationer med flere behandlingsstrenge. De garanterer trods alt trykluft med ensartet høj kvalitet. Trykholdesystemet afspærrer således den pågældende streng ved f.eks. fejl i tørrer eller filter. Det sikrer ikke blot kvaliteten, men beskytter også rørledningsnettet og forbrugerne i din produktion.

Tekniske data

Du kan finde de tekniske data i denne brochure: