Oliefri tørkomprimerende skruekompressorer med integreret tryklufttørrer

i.HOC – tryklufttørring med spektakulær effektivitet

Den patenterede Kaeser rotationstørrer i.HOC udnytter kompressionsvarmen op til 100 procent! Via denne fuldstrømsregenerering leverer den pålideligt lave trykdugpunkter ved en omgivelsestemperatur på op til 45 °C – og det sker helt uden elektrisk opvarmning eller ekstra afkøling af regenereringsluften!

 • Indbygget i luftkølede eller vandkølede anlæg
 • Nominel anlægseffekt på 37 kW til 355 kW
 • Anlægstransportmængder på 4,2 m³/min til 51 m³/min
 • Integreret kompressorstyringSIGMA CONTROL 2 (modelvarianter SFC)

Fordele

 • Minustrykdugpunkter, også ved høje temperaturer:
  Takket være det usædvanlige regenereringspotentiale opnår i.HOC minustrykdugpunkter, selv ved høje kølemedietemperaturer.
 • Trykdugpunktstabilitet ved variable volumenstrømme:
  Også ved lavere kompressorudnyttelse forbliver trykdugpunktet stabilt – helt uden delbelastningskompensator.
 • Effektiv tørring og varmegenvinding:
  i.HOC anvender varmeveksleren, der er optimeret til varmegenvinding, på 2. trin, som regenereringsluftkøler.

Fordele ved fuldstrømsregenerering

i.HOC med KAESER fuldstrømsregenerering
 Fuldstrømsregenerering  Delstrømsregenerering
 Regenereringsområde: Varm luft trækker fugt ud af tørremidlet.
 Tørringsområde: Kold luft afgiver fugt til tørremidlet.

i.HOC (Integrated Heat of Compression Dryer) udnytter 100 % af kompressionsvarmen på andet kompressortrin til tørring (fuldstrømsregenerering). Denne varmemængde, der opstår uanset hvad, står faktisk gratis til rådighed.

 • Intet ekstra energiforbrug til tørringsprocessen
 • Højere regenereringspotentiale end ved tørrere med delstrømsregenerering
 • Fuld funktion, også ved lavere kompressorudnyttelse

Fordelene ved fuldstrømsregenerering viser sig fortrinsvis ved stigende temperaturer i kølemediet. KAESER-rotationstørrere opnår fremragende tørringsresultater, også uden at regenereringsluften opvarmes yderligere med elektricitet.

 

De oliefrit komprimerende skruekompressorer med integreret i.HOC- eller køletørrer i detaljer

Integreret køletørrer

Energibesparende tørring

Den integrerede konstruktion samt den tilstrækkeligt dimensionerede aluminiumblokvarmeveksler sørger for et tryktab på under 0,1 bar. Den energibesparende Scroll-kølekompressor hjælper ligeledes med til at spare energi ved tryklufttørringen.

Tørkomprimerende skruekompressor CSG med indbygningstørrer

Perfekte adgangsforhold

Alle komponenter i køletørreren er perfekt tilgængelige via den forreste servicedør. Eftersyn og vedligeholdelse af køletørreren udføres således meget nemt.

Set ind i den integrerede rotationstørrer
Indbygningsskema rotationstørrer i.HOC
 1. Indgang regenerationsluft
 2. Udgang regenerationsluft
 3. kondensatudskillelse
 4. Indgang radialblæser
 5. Udgang i.HOC
i.HOC i detaljer
i.HOC - tværsnit og bestanddele
 1. Indgang regenerationsluft
 2. Tromle (tørremiddel silikagel)
 3. Udgang regenerationsluft
 4. Varmeveksler trin 2
 5. Ekstern kondensatudskiller
 6. Radialblæser
 7. Dugfjerner (dråbeudskiller)
 8. Udgang rotationstørrer
 9. Tromlemotor
 10. Trykdugpunktsensor (ekstraudstyr)
Tekniske data CSG W

Basisudførelse

ModelCSG 60 W CSG 75 W CSG 95 W
Driftsovertryk bar 6 8,6 11 6 8,6 11 6 8,6 11
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 6,99 5,79 4,93 8,41 7,3 6,31 10,08 8,96 7,67
Maks. overtryk bar 6 8,6 11 6 8,6 11 6 8,6 11
Nominel motoreffekt kW 37 45 55
Mål
B x D x H mm
2.200 x 1.530 x 1.960 2.200 x 1.530 x 1.960 2.200 x 1.530 x 1.960
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 65 66 67
Vægt kg 2.500 2.550 2.550

ModelCSG 125 W CSG 150 W
Driftsovertryk bar 6 8,6 11 6 8,6 11
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 13,55 12,45 11,5 15,3 14,73 13,64
Maks. overtryk bar 6 8,6 11 6 8,6 11
Nominel motoreffekt kW 75 90
Mål
B x D x H mm
2.200 x 1.530 x 1.960 2.200 x 1.530 x 1.960
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 68 69
Vægt kg 2.550 2.800

SFC-udførelse

ModelCSG 75 SFC W CSG 95 SFC W CSG 125 SFC W
Driftsovertryk bar 6 8,6 6 8,6 11 6 8,6 11
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 4,24 - 8,56 4,22 - 7,28 4,94 - 9,96 4,93 - 9,03 4,93 - 8,15 5,43 - 13,68 5,42 - 12,26 5,15 - 10,92
Maks. overtryk bar 8,6 8,6 11 8,6 11
Nominel motoreffekt kW 55 55 75 75
Mål
B x D x H mm
2.200 x 1.530 x 1.960 2.200 x 1.530 x 1.960 2.200 x 1.530 x 1.960
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 67 68 69
Vægt kg 2.500 2.500 2.550 2.550

ModelCSG 150 SFC W
Driftsovertryk bar 6 8,6 11
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 5,44 - 16,4 5,42 - 14,82 5,41 - 13,6
Maks. overtryk bar 6 11
Nominel motoreffekt kW 90
Mål
B x D x H mm
2.200 x 1.530 x 1.960
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 70
Vægt kg 2.600

RD-design

ModelCSG 60 i.HOC W CSG 75 i.HOC W CSG 95 i.HOC W
Driftsovertryk bar 6 8,6 11 6 8,6 11 6 8,6 11
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 6,99 5,79 4,93 8,41 7,3 6,31 10,08 8,96 7,67
Maks. overtryk bar 6 8,6 11 6 8,6 11 6 8,6 11
Nominel motoreffekt kW 37 45 55
Trykdugpunkt °C - - -
Mål
B x D x H mm
2.900 x 1.530 x 1.960 2.900 x 1.530 x 1.960 2.900 x 1.530 x 1.960
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 65 66 67
Vægt kg 3.200 3.250 3.250

ModelCSG 125 i.HOC W CSG 150 i.HOC W
Driftsovertryk bar 6 8,6 11 6 8,6 11
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 13,55 12,45 11,5 15,3 14,73 13,64
Maks. overtryk bar 6 8,6 11 6 8,6 11
Nominel motoreffekt kW 75 90
Trykdugpunkt °C - -
Mål
B x D x H mm
2.900 x 1.530 x 1.960 2.900 x 1.530 x 1.960
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 68 69
Vægt kg 3.250 3.500

RD-SFC-design

ModelCSG 75 i.HOC SFC W CSG 95 i.HOC SFC W CSG 125 i.HOC SFC W
Driftsovertryk bar 6 8,6 6 8,6 11 6 8,6 11
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 4,24 - 8,58 4,22 - 7,28 4,94 - 9,96 4,93 - 9,03 4,93 - 8,15 5,43 - 13,69 5,42 - 12,26 5,15 - 10,92
Maks. overtryk bar 8,6 8,6 11 8,6 11
Nominel motoreffekt kW 55 55 75 75
Trykdugpunkt °C - - -
Mål
B x D x H mm
2.900 x 1.530 x 1.960 2.900 x 1.530 x 1.960 2.900 x 1.530 x 1.960
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 67 68 69
Vægt kg 3.200 3.200 3.250 3.250

ModelCSG 150 i.HOC SFC W
Driftsovertryk bar 6 8,6 11
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 5,44 - 16,41 5,42 - 14,84 5,41 - 13,6
Maks. overtryk bar 6 11
Nominel motoreffekt kW 90
Trykdugpunkt °C -
Mål
B x D x H mm
2.900 x 1.530 x 1.960
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 70
Vægt kg 3.300

Udbygningskøletørrer

ModelABT 130 ABT 150
Energiforbrug kW 1,38 1,35
Trykdugpunkt °C 3 3
KølemiddelR-513A R-513A
Globalt opvarmningspotentiale631 631
Kølemiddelmængde kg 1,5 1,1
Masse kølemiddel som CO2-ækvivalent t 0,9 0,69
Hermetisk kølekredsløb- -

Tekniske data CSG A

Basisudførelse

ModelCSG 60 A CSG 75 A CSG 95 A
Driftsovertryk bar 6 8,6 11 6 8,6 11 6 8,6 11
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 6,81 5,6 4,72 8,24 7,11 6,11 9,91 8,78 7,47
Maks. overtryk bar 6 8,6 11 6 8,6 11 6 8,6 11
Nominel motoreffekt kW 37 45 55
Mål
B x D x H mm
2.200 x 1.530 x 2.125 2.200 x 1.530 x 2.125 2.200 x 1.530 x 2.125
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 69 69 70
Vægt kg 2.500 2.550 2.550

ModelCSG 125 A CSG 150 A
Driftsovertryk bar 6 8,6 11 6 8,6 11
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 13,36 12,27 11,32 15,1 14,53 13,45
Maks. overtryk bar 6 8,6 11 6 8,6 11
Nominel motoreffekt kW 75 90
Mål
B x D x H mm
2.200 x 1.530 x 2.125 2.200 x 1.530 x 2.125
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 71 72
Vægt kg 2.550 2.800

T-udførelse

ModelCSG 60 T A CSG 75 T A CSG 95 T A
Driftsovertryk bar 6 8,6 11 6 8,6 11 6 8,6 11
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 6,8 5,59 4,71 8,22 7,1 6,1 9,88 8,77 7,46
Maks. overtryk bar 6 8,6 11 6 8,6 11 6 8,6 11
Nominel motoreffekt kW 37 45 55
Trykdugpunkt °C 3 3 3
KøletørrerABT 150 ABT 150 ABT 150
Mål
B x D x H mm
2.580 x 1.530 x 2.125 2.580 x 1.530 x 2.125 2.580 x 1.530 x 2.125
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 69 69 70
Vægt kg 2.700 2.750 2.750

ModelCSG 125 T A CSG 150 T A
Driftsovertryk bar 6 8,6 11 8,6 11
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 13,33 12,24 11,3 14,51 13,43
Maks. overtryk bar 6 8,6 11 8,6 11
Nominel motoreffekt kW 75 90
Trykdugpunkt °C 3 3
KøletørrerABT 150 ABT 150
Mål
B x D x H mm
2.580 x 1.530 x 2.125 2.580 x 1.530 x 2.125
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 71 72
Vægt kg 2.750 3.000

SFC-udførelse

ModelCSG 75 SFC A CSG 95 SFC A CSG 125 SFC A
Driftsovertryk bar 6 8,6 6 8,6 11 6 8,6 11
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 4,04 - 8,27 4,02 - 6,98 4,75 - 9,79 4,73 - 8,71 4,71 - 7,82 5,25 - 13,32 5,22 - 11,9 4,93 - 10,58
Maks. overtryk bar 8,6 8,6 11 8,6 11
Nominel motoreffekt kW 55 55 75 75
Mål
B x D x H mm
2.200 x 1.530 x 2.125 2.200 x 1.530 x 2.125 2.200 x 1.530 x 2.125
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 70 71 72
Vægt kg 2.500 2.500 2.550 2.550

ModelCSG 150 SFC A
Driftsovertryk bar 6 8,6 11
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 5,25 - 16,04 5,22 - 14,47 5,2 - 13,25
Maks. overtryk bar 6 11
Nominel motoreffekt kW 90
Mål
B x D x H mm
2.200 x 1.530 x 2.125
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 73
Vægt kg 2.600

T-SFC-udførelse

ModelCSG 75 T SFC A CSG 95 T SFC A CSG 125 T SFC A
Driftsovertryk bar 6 8,6 6 8,6 11 6 8,6 11
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 4,04 - 8,22 4,01 - 6,96 4,74 - 9,77 4,72 - 8,68 4,71 - 7,79 5,24 - 13,2 5,22 - 11,84 4,93 - 10,54
Maks. overtryk bar 8,6 8,6 11 8,6 11
Nominel motoreffekt kW 55 55 75 75
Trykdugpunkt °C 3 3 3
KøletørrerABT 150 ABT 150 ABT 150
Mål
B x D x H mm
2.580 x 1.530 x 2.125 2.580 x 1.530 x 2.125 2.580 x 1.530 x 2.125
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 70 71 72
Vægt kg 2.700 2.700 2.750 2.750

ModelCSG 150 T SFC A
Driftsovertryk bar 8,6 11
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 5,22 - 14,37 5,2 - 13,19
Maks. overtryk bar 11
Nominel motoreffekt kW 90
Trykdugpunkt °C 3
KøletørrerABT 150
Mål
B x D x H mm
2.580 x 1.530 x 2.125
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 73
Vægt kg 2.800

RD-design

ModelCSG 60 i.HOC A CSG 75 i.HOC A CSG 95 i.HOC A
Driftsovertryk bar 6 8,6 11 6 8,6 11 6 8,6 11
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 6,81 5,6 4,72 8,24 7,11 6,11 9,91 8,78 7,47
Maks. overtryk bar 6 8,6 11 6 8,6 11 6 8,6 11
Nominel motoreffekt kW 37 45 55
Trykdugpunkt °C - - -
Mål
B x D x H mm
2.900 x 1.530 x 2.125 2.900 x 1.530 x 2.125 2.900 x 1.530 x 2.125
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 69 69 70
Vægt kg 3.200 3.250 3.250

ModelCSG 125 i.HOC A CSG 150 i.HOC A
Driftsovertryk bar 6 8,6 11 6 8,6 11
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 13,36 12,27 11,32 15,1 14,53 13,45
Maks. overtryk bar 6 8,6 11 6 8,6 11
Nominel motoreffekt kW 75 90
Trykdugpunkt °C - -
Mål
B x D x H mm
2.900 x 1.530 x 2.125 2.900 x 1.530 x 2.125
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 71 72
Vægt kg 3.250 3.500

RD-SFC-design

ModelCSG 75 i.HOC SFC A CSG 95 i.HOC SFC A CSG 125 i.HOC SFC A
Driftsovertryk bar 6 8,6 6 8,6 11 6 8,6 11
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 4,04 - 8,29 4,02 - 6,99 4,75 - 9,79 4,73 - 8,71 4,71 - 7,82 5,25 - 13,32 5,22 - 11,9 4,93 - 10,58
Maks. overtryk bar 8,6 8,6 11 8,6 11
Nominel motoreffekt kW 55 55 75 75
Trykdugpunkt °C - - -
Mål
B x D x H mm
2.900 x 1.530 x 2.125 2.900 x 1.530 x 2.125 2.900 x 1.530 x 2.125
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 70 71 72
Vægt kg 3.200 3.200 3.250 3.250

ModelCSG 150 i.HOC SFC A
Driftsovertryk bar 6 8,6 11
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 5,25 - 16,04 5,22 - 14,5 5,2 - 13,25
Maks. overtryk bar 6 11
Nominel motoreffekt kW 90
Trykdugpunkt °C -
Mål
B x D x H mm
2.900 x 1.530 x 2.125
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 73
Vægt kg 3.300

Udbygningskøletørrer

ModelABT 130 ABT 150
Energiforbrug kW 1,38 1,35
Trykdugpunkt °C 3 3
KølemiddelR-513A R-513A
Globalt opvarmningspotentiale631 631
Kølemiddelmængde kg 1,5 1,1
Masse kølemiddel som CO2-ækvivalent t 0,9 0,69
Hermetisk kølekredsløb- -

Tekniske data DSG-2 W

Basisudførelse

ModelDSG 140-2 W DSG 180-2 W DSG 220-2 W
Driftsovertryk bar 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 13,18 13,12 21,7 19,2 18,4 16,1 26,15 23 21,6 19,1
Maks. overtryk bar 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Nominel motoreffekt kW 90 110 132
Mål
B x D x H mm
3.435 x 1.750 x 2.060 3.435 x 1.750 x 2.060 3.435 x 1.750 x 2.060
TryklufttilslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 69 70 71
Vægt kg 3.100 3.250 3.350

ModelDSG 260-2 W DSG 290-2 W
Driftsovertryk bar 4 6 8 10 4 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 28,61 26,1 26 22,9 28,6 28,55 28,5 26
Maks. overtryk bar 4 8 10 8 10
Nominel motoreffekt kW 160 200
Mål
B x D x H mm
3.435 x 1.750 x 2.060 3.435 x 1.750 x 2.060
TryklufttilslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 74 75
Vægt kg 3.500 3.700

SFC-udførelse

ModelDSG 180-2 SFC W DSG 220-2 SFC W DSG 260-2 SFC W
Driftsovertryk bar 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 8,58 - 22,52 9,46 - 20,79 8,51 - 18,56 9,54 - 16,43 7,84 - 22,51 8,68 - 22,45 9,51 - 21,8 9,95 - 19,5 8,59 - 27,71 9,36 - 27,66 9,62 - 25,44 10,3 - 23,3
Maks. overtryk bar 6 10 8,5 10 7 10
Nominel motoreffekt kW 110 132 160
Mål
B x D x H mm
3.435 x 1.750 x 2.060 3.435 x 1.750 x 2.060 3.435 x 1.750 x 2.060
TryklufttilslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 71 72 75
Vægt kg 3.850 3.950 4.100

ModelDSG 290-2 SFC W
Driftsovertryk bar 4 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 9,07 - 30,09 10,27 - 30,05 11,47 - 30 12,33 - 28
Maks. overtryk bar 8,5 10
Nominel motoreffekt kW 200
Mål
B x D x H mm
3.435 x 1.750 x 2.060
TryklufttilslutningDN80 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 76
Vægt kg 4.300

RD-design

ModelDSG 140-2 i.HOC W DSG 180-2 i.HOC W DSG 220-2 i.HOC W
Driftsovertryk bar 8 10 6 8 10 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 13,18 13,12 19,2 18,4 16,1 23 21,6 19,1
Maks. overtryk bar 8 10 6 8 10 6 8 10
Nominel motoreffekt kW 90 110 132
Trykdugpunkt °C -32 -36 -24 -33 -36 -24 -33 -36
Mål
B x D x H mm
4.270 x 1.750 x 2.060 4.270 x 1.750 x 2.060 4.270 x 1.750 x 2.060
TryklufttilslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 69 70 71
Vægt kg 4.200 4.350 4.450

ModelDSG 260-2 i.HOC W DSG 290-2 i.HOC W
Driftsovertryk bar 6 8 10 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 26,1 26 22,9 28,55 28,5 26
Maks. overtryk bar 8 10 8 10
Nominel motoreffekt kW 160 200
Trykdugpunkt °C -25 -33 -36 -24 -33 -36
Mål
B x D x H mm
4.270 x 1.750 x 2.060 4.270 x 1.750 x 2.060
TryklufttilslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 74 75
Vægt kg 4.600 4.800

RD-SFC-design

ModelDSG 180-2 i.HOC SFC W DSG 220-2 i.HOC SFC W DSG 260-2 i.HOC SFC W
Driftsovertryk bar 6 8 10 6 8 10 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 9,46 - 20,79 8,51 - 18,56 9,54 - 16,43 8,68 - 22,45 9,51 - 21,8 9,95 - 19,5 9,36 - 27,66 9,62 - 25,44 10,3 - 23,3
Maks. overtryk bar 6 10 8,5 10 7 10
Nominel motoreffekt kW 110 132 160
Trykdugpunkt °C -24 -32 -36 -25 -33 -36 -25 -33 -36
Mål
B x D x H mm
4.270 x 1.750 x 2.060 4.270 x 1.750 x 2.060 4.270 x 1.750 x 2.060
TryklufttilslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 71 72 75
Vægt kg 4.950 5.050 5.200

ModelDSG 290-2 i.HOC SFC W
Driftsovertryk bar 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 10,27 - 30,05 11,47 - 30 12,33 - 28
Maks. overtryk bar 8,5 10
Nominel motoreffekt kW 200
Trykdugpunkt °C -25 -33 -36
Mål
B x D x H mm
4.270 x 1.750 x 2.060
TryklufttilslutningDN80 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 76
Vægt kg 5.400

Tekniske data DSG-2 A

Basisudførelse

ModelDSG 140-2 A DSG 180-2 A DSG 220-2 A
Driftsovertryk bar 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 13,18 13,12 21,7 19,2 18,4 16,1 26,15 23 21,6 19,1
Maks. overtryk bar 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Nominel motoreffekt kW 90 110 132
Mål
B x D x H mm
3.435 x 1.750 x 2.385 3.435 x 1.750 x 2.385 3.435 x 1.750 x 2.385
TryklufttilslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 77 78 78
Vægt kg 3.400 3.550 3.650

ModelDSG 260-2 A DSG 290-2 A
Driftsovertryk bar 4 6 8 10 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 28,61 26,1 26 22,9 28,55 28,5 26
Maks. overtryk bar 4 8 10 8 10
Nominel motoreffekt kW 160 200
Mål
B x D x H mm
3.435 x 1.750 x 2.385 3.435 x 1.750 x 2.385
TryklufttilslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 79 81
Vægt kg 3.800 4.000

SFC-udførelse

ModelDSG 180-2 SFC A DSG 220-2 SFC A DSG 260-2 SFC A
Driftsovertryk bar 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 8,58 - 22,52 9,46 - 20,79 8,51 - 18,56 9,54 - 16,43 7,84 - 22,51 8,68 - 22,45 9,51 - 21,8 9,95 - 19,5 8,59 - 27,71 9,36 - 27,66 9,62 - 25,44 10,3 - 23,3
Maks. overtryk bar 6 10 8,5 10 7 10
Nominel motoreffekt kW 110 132 160
Mål
B x D x H mm
3.435 x 1.750 x 2.385 3.435 x 1.750 x 2.385 3.435 x 1.750 x 2.385
TryklufttilslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 79 79 80
Vægt kg 4.150 4.250 4.400

ModelDSG 290-2 SFC A
Driftsovertryk bar 4 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 9,07 - 30,09 10,27 - 30,05 11,47 - 30 12,33 - 28
Maks. overtryk bar 8,5 10
Nominel motoreffekt kW 200
Mål
B x D x H mm
3.435 x 1.750 x 2.385
TryklufttilslutningDN80 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 82
Vægt kg 4.600

RD-design

ModelDSG 140-2 i.HOC A DSG 180-2 i.HOC A DSG 220-2 i.HOC A
Driftsovertryk bar 8 10 6 8 10 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 13,18 13,12 19,2 18,4 16,1 23 21,6 19,1
Maks. overtryk bar 8 10 6 8 10 6 8 10
Nominel motoreffekt kW 90 110 132
Trykdugpunkt °C -34 -36 -26 -33 -36 -26 -33 -35
Mål
B x D x H mm
4.270 x 1.750 x 2.385 4.270 x 1.750 x 2.385 4.270 x 1.750 x 2.385
TryklufttilslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 77 78 78
Vægt kg 4.500 4.650 4.750

ModelDSG 260-2 i.HOC A DSG 290-2 i.HOC A
Driftsovertryk bar 6 8 10 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 26,1 26 22,9 28,55 28,5 26
Maks. overtryk bar 8 10 8 10
Nominel motoreffekt kW 160 200
Trykdugpunkt °C -25 -32 -34 -24 -31 -33
Mål
B x D x H mm
4.270 x 1.750 x 2.385 4.270 x 1.750 x 2.385
TryklufttilslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 79 81
Vægt kg 4.900 5.100

RD-SFC-design

ModelDSG 180-2 i.HOC SFC A DSG 220-2 i.HOC SFC A DSG 260-2 i.HOC SFC A
Driftsovertryk bar 6 8 10 6 8 10 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 9,46 - 20,79 8,51 - 18,56 9,54 - 16,43 8,68 - 22,45 9,51 - 21,8 9,95 - 19,5 9,36 - 27,66 9,62 - 25,44 10,3 - 23,3
Maks. overtryk bar 6 10 8,5 10 7 10
Nominel motoreffekt kW 110 132 160
Trykdugpunkt °C -26 -33 -36 -26 -32 -35 -25 -31 -34
Mål
B x D x H mm
4.270 x 1.750 x 2.385 4.270 x 1.750 x 2.385 4.270 x 1.750 x 2.385
TryklufttilslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 79 79 80
Vægt kg 5.250 5.350 5.500

ModelDSG 290-2 i.HOC SFC A
Driftsovertryk bar 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 10,27 - 30,05 11,47 - 30 12,33 - 28
Maks. overtryk bar 8,5 10
Nominel motoreffekt kW 200
Trykdugpunkt °C -24 -30 -33
Mål
B x D x H mm
4.270 x 1.750 x 2.385
TryklufttilslutningDN80 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 82
Vægt kg 5.700

Tekniske data FSG-2 A

Basisudførelse

ModelFSG 300-2 A FSG 350-2 A FSG 420-2 A
Driftsovertryk bar 4 6 8 4 6 8 10 4 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 35,12 29,4 29,3 42,15 37,3 34,9 29,2 50,14 45,7 42 37,1
Maks. overtryk bar 4 8 4 6 8 10 4 6 8 10
Nominel motoreffekt kW 160 200 250
Mål
B x D x H mm
3.860 x 2.075 x 2.730 3.860 x 2.075 x 2.730 3.860 x 2.075 x 2.730
TryklufttilslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 78 78 80
Vægt kg 5.550 5.750 5.950

ModelFSG 450-2 A FSG 500-2 A
Driftsovertryk bar 6 8 10 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 50,1 45,6 41,9 50 45,6
Maks. overtryk bar 6 8 10 8 10
Nominel motoreffekt kW 315 315
Mål
B x D x H mm
3.860 x 2.075 x 2.730 3.860 x 2.075 x 2.730
TryklufttilslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 81 82
Vægt kg 6.250 6.250

SFC-udførelse

ModelFSG 420-2 SFC A FSG 500-2 SFC A FSG 520-2 SFC A
Driftsovertryk bar 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 12,95 - 45,84 14,79 - 42,18 16,63 - 38,52 18,48 - 34,85 15,48 - 50,77 16,94 - 48,66 18,41 - 44,93 19,88 - 41,21 15,48 - 50,77 16,94 - 50,7 18,4 - 50,63 19,88 - 48,59
Maks. overtryk bar 10 10 10
Nominel motoreffekt kW 250 315 355
Mål
B x D x H mm
3.860 x 2.075 x 2.730 3.860 x 2.075 x 2.730 3.860 x 2.075 x 2.730
TryklufttilslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 81 83 84
Vægt kg 6.550 7.000 7.600

RD-design

ModelFSG 300-2 i.HOC A FSG 350-2 i.HOC A FSG 420-2 i.HOC A
Driftsovertryk bar 6 8 6 8 10 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 29,4 29,3 37,3 34,9 29,2 45,7 42 37,1
Maks. overtryk bar 8 6 8 10 6 8 10
Nominel motoreffekt kW 160 200 250
Trykdugpunkt °C -22 -31 -20 -29 -34 -19 -28 -32
Mål
B x D x H mm
4.630 x 2.075 x 2.730 4.630 x 2.075 x 2.730 4.630 x 2.075 x 2.730
TryklufttilslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 78 78 80
Vægt kg 6.750 6.950 7.150

ModelFSG 450-2 i.HOC A FSG 500-2 i.HOC A
Driftsovertryk bar 8 10 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 45,6 41,9 50 45,6
Maks. overtryk bar 8 10 8 10
Nominel motoreffekt kW 315 315
Trykdugpunkt °C -27 -31 -26 -30
Mål
B x D x H mm
4.630 x 2.075 x 2.730 4.630 x 2.075 x 2.730
TryklufttilslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 81 82
Vægt kg 7.450 7.450

RD-SFC-design

ModelFSG 420-2 i.HOC SFC A FSG 500-2 i.HOC SFC A FSG 520-2 i.HOC SFC A
Driftsovertryk bar 6 8 10 6 8 10 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 14,79 - 42,18 16,63 - 38,52 18,48 - 34,85 16,94 - 48,66 18,41 - 44,93 19,88 - 41,21 16,94 - 50,7 18,4 - 50,63 19,88 - 48,59
Maks. overtryk bar 10 10 10
Nominel motoreffekt kW 250 315 355
Trykdugpunkt °C -22 -28 -32 -18 -26 -31 -21 -26 -29
Mål
B x D x H mm
4.630 x 2.075 x 2.730 4.630 x 2.075 x 2.730 4.630 x 2.075 x 2.730
TryklufttilslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 81 83 84
Vægt kg 7.750 8.200 8.800

Tekniske data FSG-2 W

Basisudførelse

ModelFSG 300-2 W FSG 350-2 W FSG 420-2 W
Driftsovertryk bar 4 6 8 4 6 8 10 4 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 35,12 29,4 29,3 42,15 37,3 34,9 29,2 50,14 45,7 42 37,1
Maks. overtryk bar 4 8 4 6 8 10 4 6 8 10
Nominel motoreffekt kW 160 200 250
Mål
B x D x H mm
3.650 x 2.075 x 2.220 3.650 x 2.075 x 2.220 3.650 x 2.075 x 2.220
TryklufttilslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 74 75 75
Vægt kg 5.250 5.450 5.650

ModelFSG 450-2 W FSG 500-2 W FSG 520-2 W
Driftsovertryk bar 6 8 10 8 10 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 50,1 45,6 41,9 50 45,6 50
Maks. overtryk bar 6 8 10 8 10 10
Nominel motoreffekt kW 315 315 355
Mål
B x D x H mm
3.650 x 2.075 x 2.220 3.650 x 2.075 x 2.220 3.650 x 2.075 x 2.220
TryklufttilslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 75 76 77
Vægt kg 5.950 5.950 6.550

SFC-udførelse

ModelFSG 420-2 SFC W FSG 500-2 SFC W FSG 520-2 SFC W
Driftsovertryk bar 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 12,95 - 48,53 14,79 - 44,56 16,63 - 40,57 18,48 - 36,54 15,48 - 50,77 16,94 - 50,7 18,41 - 47,53 19,88 - 43,57 15,48 - 50,77 16,94 - 50,7 18,41 - 50,64 19,88 - 50,57
Maks. overtryk bar 10 10 10
Nominel motoreffekt kW 250 315 355
Mål
B x D x H mm
3.650 x 2.075 x 2.220 3.650 x 2.075 x 2.220 3.650 x 2.075 x 2.220
TryklufttilslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 76 77 78
Vægt kg 6.250 6.700 7.300

RD-design

ModelFSG 300-2 i.HOC W FSG 350-2 i.HOC W FSG 420-2 i.HOC W
Driftsovertryk bar 6 8 6 8 10 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 29,4 29,3 37,3 34,9 29,2 45,7 42 37,1
Maks. overtryk bar 8 6 8 10 6 8 10
Nominel motoreffekt kW 160 200 250
Trykdugpunkt °C -22 -30 -22 -31 -35 -22 -31 -35
Mål
B x D x H mm
4.475 x 2.075 x 2.220 4.475 x 2.075 x 2.220 4.475 x 2.075 x 2.220
TryklufttilslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 74 75 75
Vægt kg 6.400 6.600 6.800

ModelFSG 450-2 i.HOC W FSG 500-2 i.HOC W FSG 520-2 i.HOC W
Driftsovertryk bar 6 8 10 8 10 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 50,1 45,6 41,9 50 45,6 50
Maks. overtryk bar 6 8 10 8 10 10
Nominel motoreffekt kW 315 315 355
Trykdugpunkt °C -22 -31 -35 -31 -35 -35
Mål
B x D x H mm
4.475 x 2.075 x 2.220 4.475 x 2.075 x 2.220 4.475 x 2.075 x 2.220
TryklufttilslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 75 76 77
Vægt kg 7.100 7.100 7.700

RD-SFC-design

ModelFSG 420-2 i.HOC SFC W FSG 500-2 i.HOC SFC W FSG 520-2 i.HOC SFC W
Driftsovertryk bar 6 8 10 6 8 10 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 14,79 - 44,56 16,63 - 40,57 18,48 - 36,54 16,94 - 50,7 18,41 - 47,53 19,88 - 43,57 16,94 - 50,7 18,41 - 50,64 19,88 - 50,57
Maks. overtryk bar 10 10 10
Nominel motoreffekt kW 250 315 355
Trykdugpunkt °C -25 -31 -35 -23 -30 -35 -23 -30 -35
Mål
B x D x H mm
4.475 x 2.075 x 2.220 4.475 x 2.075 x 2.220 4.475 x 2.075 x 2.220
TryklufttilslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 76 77 78
Vægt kg 7.400 7.850 8.450