Mobil oliefri komprimerende til 45,8 m³/min (1600 cfm)

Den nye målestok i 50 kubikmeterklassen

Vores flagskib M500-2 forener fordelene ved en oliefri komprimerende skruekompressor i to trin med fordelene ved en mobilkompressor: højeste trykluftmængde og -kvalitet med maksimal fleksibilitet.

 • Efterkøler som standard
 • Flådestyring via modem som standard
 • Valgfri slædeversion til stationære anvendelser
 • Raffinaderiudstyr som standard – inklusive certificeret gnistfanger, motorafspærringsventil og forseglet bundramme
 • Talrige hjælpeanordninger til opstilling (chassis med parkeringsbremse, kran- og fastgørelsesøskner, åbninger til transport med gaffeltruck)

MOBILAIR M500-2 beviser også sin styrke inden for industrien. Her anvendes trykluftgiganten til tryklufterstatning ved vedligeholdelsesindsatser og reparationer, som backup ved store trykluftforbrugere eller i raffinaderier. I den forbindelse er selv automatiserede produktionsprocesser som f.eks. tilslutning til et styrepanel ikke noget problem. M500-2 kan derfra styres og integreres i ethvert eksisterende trykluftsystem. Hvis der forekommer et fald i trykluftforsyningen, tilkobles den tørkomprimerende skruekompressor automatisk.

Ydelsesdata:

 • Volumenstrøm op til 45,8 m³/min.
 • Driftsovertryk op til 10,3 bar

Fordele

 • Fremtidsorienteret og miljøvenlig:
  Den indbyggede pålidelige og emissionssvage Caterpillar-dieselmotor opfylder takket være sin meget moderne udstødningsgasbehandlingsteknologi det europæiske udstødningsgasniveau V.
 • Vedvarende, høj effektivitet:
  Med en innovativ specialbelægning, der er temperaturbestandig op til 300 °C, viser de sandblæste og fosfaterede rotorer selv efter mange års brug intet målbart slid.
 • Minimale stilstandstider:
  Med sin store brændstoftank kan M500-2 holde i to skiftehold i træk, og den kan køre i konstant drift ved hjælp af en ekstern tank.
 

Vores mobile, oliefri, komprimerende kompressorer i detaljer

SIGMA CONTROL MOBIL

Fremtidens kompressorstyring

SIGMA CONTROL MOBIL

Styring med SIGMA CONTROL MOBIL er optimeret med tilgang til den elektroniske styring af motoren, tryklufttilgængelighed og brændstofeffektivitet. Den modstår slag og svingninger og lever op til IP 65.
Udover driftsovervågning indeholder den også en funktion for præcis systemdiagnose.

Enkel betjening sparer tid

Takket være den selvforklarende betjeningsvejledning kan anlægget betjenes med blot tre taster.
Om nødvendigt slukker overvågningsautomatikken kompressoren automatisk. 

Præcise indstillinger

Du kan indstille anlæggets tryk helt præcist ned til 0,1 bar direkte på SIGMA CONTROL MOBIL's display ved hjælp af piletasterne. Trykluftsudgangstemperaturen kan indstilles på samme måde og dermed tilpasses nøjagtigt til tilkoblede trykluftbehandlingskomponenter.

Raffinaderiudstyr som standard

Forseglet bundramme

Den forseglede bundramme sikrer på farlige steder, at væsker opsamles, så der ikke opstår umiddelbare urenheder i bunden.
Udløbsboringer er tætnet med skruepropper.

Gnistfanger

Til anvendelse i eksplosionsfarlige områder indbygges der på fabrikken en certificeret gnistfanger.

Lukkeventil

Motorlukke- ventilen slår automatisk anlægget fra ved indsugning af brændbare gasser.

MOBILAIR Fleet Management

Fjerndiagnose i realtid

MOBILAIR Fleet Management

Via et valgbart (M500-2 standard) GPS/GSM-modem, som er diskret installeret i anlægget, modtager ejeren oplysninger online om anlæggets tekniske tilstand. Hvis der opstår fejl, giver systemet besked via en fejldiagnose.
Udover det aktuelle antal driftstimer og placering hjælper systemet også ved angivelse af belastning af anlægget samt vedligeholdelsesintervaller.