Mellemstore skruekompressorer fra 18 til 110 kW

Energieffektive skruekompressorer – indtil mindste detalje

Trykluftforsyningen med skruekompressorer er kernen i din produktion for os. Vores serier ASD, BSD, CSD og CSD(X) sørger for pålidelig trykforsyning til dine processer med effektivitet, der aldrig er set tidligere. 

Anlæggene er perfekte teamplayere og kan nemt integreres i eksisterende styreteknik via SIGMA AIR MANAGER 4.0. For at du får den trykluft, du virkelig har brug for, tilbyder vi vores skruekompressorer i forskelligt design.

 • Grundmodel
 • Med køletørrer til høj trykluftkvalitet: Model T
 • Med hastighedsreguleret drev for bedste økonomi ved hjælp af et bredt reguleringsområde: Model SFC
 • Med synkron-reluktansmotor: En betydelig højere virkningsgrad - især indenfor delbelastning - i forhold til sammenlignelige asynkronsystemer giver mulighed for betydelige energibesparelser.
 • Som komplet løsning med monteret køletørrer og hastighedsreguleret drev: Model T SFC 
Vores eksperter hjælper dig videre ved valget af en tilsvarende model.

Fordele

 • Spar energi:
  Anlæg med fast omdrejningstal og asynkronmotor er udstyret med energieffektivitetsklasse IE4. Vi monterer motorer i klasse IE5 i de frekvensregulerede skruekompressorer og opfylder systemvirkningsgraden IES2.
 • Forlænget levetid:
  Elektronisk termostyring regulerer væsketemperaturen dynamisk på serierne ASD, BSD, CSD og CSD(X). På denne måde undgås kondensatdannelse og dermed forbundne fugtskader sikkert, og der spares ekstra strøm.
 • Varmegenvinding:
  Vores skruekompressorer omformer den tilførte, elektriske driveffekt til 100 % varmeenergi. Heraf står 96 % til rådighed til varmegenvinding. Udnyt dette potentiale!

CSD(X) – ydeevne oversat til effektivitet

Skruekompressor CSDX fra KAESER KOMPRESSOREN

Den nye generation af skruekompressorer med olieindsprøjtning i serien CSD(X) sørger for mere præcis og effektiv udnyttelse af ydeevnen. Grundlaget for dette er den integrerede aggregatstreng. Dette tillader afstemning af blokomdrejningstallet til det energetiske optimale i det pågældende driftspunkt. Den indbyggede elektroniske termostyring (ETM) og den nydesignede indsugningsventil i samspil med det store indsugningsfilter sørger for øget effektivitet af skruekompressoren. Den frekvensregulerede blæser sørger for yderligere energibesparelse og et mindre CO2-aftryk. Den transporterer kun så meget køleluft, som der faktisk er brug for.

De seks nye trykvarianter i CSD(X)-serien
Seks trykvarianter øger volumenstrømmen betydeligt, og det vigtigste - det giver mulighed for endnu mere præcise tilpasninger af dine individuelle trykkrav.

For at opnå en endnu højere energieffektivitet anvender KAESER altid den højest mulige driftseffektivitet. Anlæg med fast omdrejningstal er udstyret med energieffektivitetsklasse IE4, der er den bedst mulige for asynkronmotorer. SFC-anlæg med frekvensregulering anvender motorer i klasse IE5 og opfylder derudover systemvirkningsgraden IES2 og dermed også den højest mulige effektivitet iht. standarden IEC 61800-9.

 

Vores skruekompressorer op til 110 kW i detaljer

Sikker forhindring af kondensatdannelse
Elektronisk termisk styring til forebyggelse af kondensdannelse.

Den elektroniske termiske styring (ETM) gør det muligt for kompressorstyringen SIGMA CONTROL 2 helt at undgå, at der dannes kondensat. Ved CSD(X) kan SIGMA CONTROL 2 derudover tilpasse køleluftfordelingen til omgivelsesbetingelserne ved hjælp af ventilatorenhedens frekvensregulering. På den måde kan ventilatorhastigheden og dermed energiforbruget reduceres betydeligt ved lave temperaturer eller ved delvis belastning.

Effektiv og sikker drift
Kompressorstyring SIGMA CONTROL 2

Den integrerede styring SIGMA CONTROL 2 koordinerer trykluftproduktionen, overtager den effektive og sikre drift af anlægget og sikrer et perfekt samspil i systemforbindelsen. Alle relevante komponenter og driftstilstande på anlægget overvåges og analyseres. Operatøren har alle muligheder for også at integrere anlæggene i styreteknik (SCADA).

Energieffektivitet har højeste prioritet.
Spar med KAESER Life-Cycle Management

Anskaffelses- og serviceomkostningerne til en kompressor udgør kun en lille del af dens samlede livscyklusomkostninger. Størstedelen af de samlede udgifter går til energiomkostninger. Som trykluftsystemudbyder tilbyder vi en individuel planlægning, der er tilpasset perfekt til dine behov, en energieffektiv trykluftstation og en pålidelig service. I hele trykluftstationens levetid står vi til rådighed som partner.

Høj trykluftkvalitet ved lavt energiforbrug
Skruekompressor CSDX med indbygningstørrer.

Vil du beskytte dit trykluftnet mod ledningskorrosion, enhedssvigt og produktskader? Så er en indbygningstørrer til skruekompressorerne i serierne ASD, BSD, CSD og CSD(X) det helt rigtige.   

Køletørrerens robuste og kompakte konstruktion muliggør en reduktion af kølemiddelmængden og dermed af CO2-ækvivalenten. Dens energispareregulering giver kun mulighed for drift, når den gennemstrømmes med trykluft. Det sørger for en anvendelseskorrekt trykluftkvalitet ved den højst mulige rentabilitet.

Tekniske data ASD

Basisudførelse

Model Driftsovertryk bar Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. Maks. overtryk bar Nominel motoreffekt kW Mål
B x D x H mm
Tryklufttilslutning Lydtryksniveau dB(A) Vægt kg
ASD 35 7,5 3,16 8,5 18,5 1.460 x 900 x 1.530 G 1¼ 65 610
10 2,63 12
ASD 40 7,5 3,92 8,5 22 1.460 x 900 x 1.530 G 1¼ 66 655
10 3,13 12 621
13 2,58 15
ASD 50 7,5 4,58 8,5 25 1.460 x 900 x 1.530 G 1¼ 66 695
10 3,85 12 697
13 3,05 15 663
ASD 60 7,5 5,53 8,5 30 1.460 x 900 x 1.530 G 1¼ 69 750
10 4,49 12 712
13 3,71 15 714

T-udførelse

Model Driftsovertryk bar Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. Maks. overtryk bar Nominel motoreffekt kW Køletørrer Mål
B x D x H mm
Tryklufttilslutning Lydtryksniveau dB(A) Vægt kg
ASD 35 T 7,5 3,16 8,5 18,5 ABT 60 1.770 x 900 x 1.530 G 1¼ 65 705
10 2,63 12
ASD 40 T 7,5 3,92 8,5 22 ABT 60 1.770 x 900 x 1.530 G 1¼ 66 750
10 3,13 12 716
13 2,58 15
ASD 50 T 7,5 4,58 8,5 25 ABT 60 1.770 x 900 x 1.530 G 1¼ 66 790
10 3,85 12 792
13 3,05 15 758
ASD 60 T 7,5 5,53 8,5 30 ABT 60 1.770 x 900 x 1.530 G 1¼ 69 845
10 4,49 12 807
13 3,71 15 809

SFC-udførelse

Model Driftsovertryk bar Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. Maks. overtryk bar Nominel motoreffekt kW Mål
B x D x H mm
Tryklufttilslutning Lydtryksniveau dB(A) Vægt kg
ASD 35 SFC 7,5 0,88 - 4 8,5 18,5 1.540 x 900 x 1.530 G 1¼ 67 700
ASD 40 SFC 7,5 1,05 - 4,64 8,5 22 1.540 x 900 x 1.530 G 1¼ 68 710
ASD 50 SFC 7,5 1,07 - 5,27 8,5 25 1.540 x 900 x 1.530 G 1¼ 68 755
10 1 - 4,58 13 757
13 0,93 - 3,82
ASD 60 SFC 7,5 1,26 - 6,17 8,5 30 1.540 x 900 x 1.530 G 1¼ 70 795
10 1 - 4,76 15 759
13 0,93 - 4,14

T-SFC-udførelse

Model Driftsovertryk bar Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. Maks. overtryk bar Nominel motoreffekt kW Køletørrer Mål
B x D x H mm
Tryklufttilslutning Lydtryksniveau dB(A) Vægt kg
ASD 35 T SFC 7,5 0,88 - 4 8,5 18,5 ABT 60 1.850 x 900 x 1.530 G 1¼ 67 795
ASD 40 T SFC 7,5 1,05 - 4,64 8,5 22 ABT 60 1.850 x 900 x 1.530 G 1¼ 68 805
ASD 50 T SFC 7,5 1,07 - 5,27 8,5 25 ABT 60 1.850 x 900 x 1.530 G 1¼ 68 850
10 1 - 4,58 13 852
13 0,93 - 3,82
ASD 60 T SFC 7,5 1,26 - 6,17 8,5 30 ABT 60 1.850 x 900 x 1.530 G 1¼ 70 890
10 1 - 4,76 15 854
13 0,93 - 4,14

Udbygningskøletørrer

Model Energiforbrug kW Trykdugpunkt °C Kølemiddel Globalt opvarmningspotentiale Kølemiddelmængde kg Masse kølemiddel som CO2-ækvivalent t Hermetisk kølekredsløb
ABT 60 0,8 3 R-513A 631 0,75 0,5 -

Tekniske data BSD

Basisudførelse

Model Driftsovertryk bar Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. Maks. overtryk bar Nominel motoreffekt kW Mål
B x D x H mm
Tryklufttilslutning Lydtryksniveau dB(A) Vægt kg
BSD 65 7,5 5,65 8,5 30 1.590 x 1.030 x 1.700 G 1½ 69 970
10 4,52 12 940
13 3,76 15
BSD 75 7,5 7 8,5 37 1.590 x 1.030 x 1.700 G 1½ 70 985
10 5,6 12
13 4,43 15 955
BSD 83 7,5 8,16 8,5 45 1.590 x 1.030 x 1.700 G 1½ 71 1.060
10 6,85 12 1.015
13 5,47 15

T-udførelse

Model Driftsovertryk bar Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. Maks. overtryk bar Nominel motoreffekt kW Køletørrer Mål
B x D x H mm
Tryklufttilslutning Lydtryksniveau dB(A) Vægt kg
BSD 65 T 7,5 5,65 8,5 30 ABT 83 1.990 x 1.030 x 1.700 G 1½ 69 1.100
10 4,52 12 1.070
13 3,76 15
BSD 75 T 7,5 7 8,5 37 ABT 83 1.990 x 1.030 x 1.700 G 1½ 70 1.115
10 5,6 12
13 4,43 15 1.085
BSD 83 T 7,5 8,16 8,5 45 ABT 83 1.990 x 1.030 x 1.700 G 1½ 71 1.190
10 6,85 12 1.145
13 5,47 15

SFC-udførelse

Model Driftsovertryk bar Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. Maks. overtryk bar Nominel motoreffekt kW Mål
B x D x H mm
Tryklufttilslutning Lydtryksniveau dB(A) Vægt kg
BSD 75 SFC 7,5 1,54 - 7,44 10 37 1.665 x 1.030 x 1.700 G 1½ 72 1.020
10 1,51 - 6,51
13 1,16 - 5,54 15 990

T-SFC-udførelse

Model Driftsovertryk bar Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. Maks. overtryk bar Nominel motoreffekt kW Køletørrer Mål
B x D x H mm
Tryklufttilslutning Lydtryksniveau dB(A) Vægt kg
BSD 75 T SFC 7,5 1,54 - 7,44 10 37 ABT 83 2.065 x 1.030 x 1.700 G 1½ 72 1.150
10 1,51 - 6,51
13 1,16 - 5,54 15 1.120

Udbygningskøletørrer

Model Energiforbrug kW Trykdugpunkt °C Kølemiddel Globalt opvarmningspotentiale Kølemiddelmængde kg Masse kølemiddel som CO2-ækvivalent t Hermetisk kølekredsløb
ABT 83 0,9 3 R-513A 631 1,2 0,8 -

Tekniske data CSD

Basisudførelse

Model Driftsovertryk bar Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. Maks. overtryk bar Nominel motoreffekt kW Mål
B x D x H mm
Tryklufttilslutning Lydtryksniveau dB(A) Vægt kg
CSD 90 6 9,61 6 45 1.790 x 1.100 x 1.900 G 2 68 1.340
7,5 8,85 7,5 67
8,5 8,45 8,5
10 7,6 10
12 6,63 12
CSD 110 6 11,4 6 55 1.790 x 1.100 x 1.900 G 2 71 1.410
7,5 10,63 7,5 70
8,5 10,17 8,5 69
10 9,3 10
12 8,2 12
15 7,05 15
CSD 130 6 14,7 6 75 1.790 x 1.100 x 1.900 G 2 73 1.600
7,5 12,9 7,5 72
8,5 12 8,5 1.500
10 11,1 10 71
12 9,95 12 69
15 8,26 15

T-udførelse

Model Driftsovertryk bar Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. Maks. overtryk bar Nominel motoreffekt kW Køletørrer Mål
B x D x H mm
Tryklufttilslutning Lydtryksniveau dB(A) Vægt kg
CSD 90 T 6 9,61 6 45 ABT 105 2.210 x 1.100 x 1.900 G 2 68 1.540
7,5 8,85 7,5 67
8,5 8,45 8,5
10 7,6 10
12 6,63 12
CSD 110 T 6 11,4 6 55 ABT 105 2.210 x 1.100 x 1.900 G 2 71 1.610
7,5 10,63 7,5 70
8,5 10,17 8,5 69
10 9,3 10
12 8,2 12
15 7,05 15
CSD 130 T 6 14,7 6 75 ABT 125 2.210 x 1.100 x 1.900 G 2 73 1.800
7,5 12,9 7,5 72
8,5 12 8,5 1.700
10 11,1 10 71
12 9,95 12 69
15 8,26 15

SFC-udførelse

Model Driftsovertryk bar Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. Maks. overtryk bar Nominel motoreffekt kW Mål
B x D x H mm
Tryklufttilslutning Lydtryksniveau dB(A) Vægt kg
CSD 90 SFC 8,5 1,93 - 8,18 8,5 45 1.840 x 1.100 x 1.900 G 2 71 1.370
12 1,73 - 6,62 12 68
CSD 110 SFC 8,5 2,27 - 9,9 8,5 55 1.840 x 1.100 x 1.900 G 2 70 1.390
12 1,86 - 8,25 12 69
15 1,53 - 7 15
CSD 130 SFC 8,5 2,86 - 12,15 8,5 75 1.840 x 1.100 x 1.900 G 2 73 1.420
12 2,26 - 10,47 12 72
15 1,83 - 9,04 15 70

T-SFC-udførelse

Model Driftsovertryk bar Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. Maks. overtryk bar Nominel motoreffekt kW Køletørrer Mål
B x D x H mm
Tryklufttilslutning Lydtryksniveau dB(A) Vægt kg
CSD 90 T SFC 8,5 1,93 - 8,18 8,5 45 ABT 105 2.260 x 1.100 x 1.900 G 2 71 1.570
12 1,73 - 6,62 12 68
CSD 110 T SFC 8,5 2,27 - 9,9 8,5 55 ABT 105 2.260 x 1.100 x 1.900 G 2 70 1.590
12 1,86 - 8,25 12 69
15 1,53 - 7 15
CSD 130 T SFC 8,5 2,86 - 12,15 8,5 75 ABT 125 2.260 x 1.100 x 1.900 G 2 73 1.620
12 2,26 - 10,47 12 72
15 1,83 - 9,04 15 70

Udbygningskøletørrer

Model Energiforbrug kW Trykdugpunkt °C Kølemiddel Globalt opvarmningspotentiale Kølemiddelmængde kg Masse kølemiddel som CO2-ækvivalent t Hermetisk kølekredsløb
ABT 105 0,92 3 R-513A 631 1,45 0,9 -
ABT 125 1,3 3 R-513A 631 1,65 1 -

Tekniske data CSDX

Basisudførelse

Model Driftsovertryk bar Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. Maks. overtryk bar Nominel motoreffekt kW Mål
B x D x H mm
Tryklufttilslutning Lydtryksniveau dB(A) Vægt kg
CSDX 145 6 15,85 6 75 2.100 x 1.280 x 1.950 G 2½ 72 1.890
7,5 15,4 7,5
8,5 14,2 8,5
10 12,8 10 71
12 11,63 12 1.790
CSDX 175 6 19,5 6 90 2.100 x 1.280 x 1.950 G 2½ 76 2.030
7,5 18,1 7,5 75
8,5 16,7 8,5 72
10 15,5 10 74
12 13,85 12
15 12,1 15 1.930

T-udførelse

Model Driftsovertryk bar Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. Maks. overtryk bar Nominel motoreffekt kW Køletørrer Mål
B x D x H mm
Tryklufttilslutning Lydtryksniveau dB(A) Vægt kg
CSDX 145 T 6 15,85 6 75 ABT 200 2.520 x 1.280 x 1.950 G 2½ 72 2.170
7,5 15,4 7,5
8,5 14,2 8,5
10 12,8 10 71
12 11,63 12 2.070
CSDX 175 T 6 19,5 6 90 ABT 200 2.520 x 1.280 x 1.950 G 2½ 76 2.310
7,5 18,1 7,5 75
8,5 16,7 8,5 72
10 15,5 10 74
12 13,85 12
15 12,1 15 2.210

SFC-udførelse

Model Driftsovertryk bar Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. Maks. overtryk bar Nominel motoreffekt kW Mål
B x D x H mm
Tryklufttilslutning Lydtryksniveau dB(A) Vægt kg
CSDX 145 SFC 8,5 3,5 - 13,73 8,5 75 2.100 x 1.280 x 1.950 G 2½ 72 1.800
CSDX 175 SFC 8,5 3,75 - 16,22 8,5 90 2.100 x 1.280 x 1.950 G 2½ 73 1.870
12 3,37 - 13,63 12 72
CSDX 200 SFC 8,5 3,24 - 19,8 10 110 2.150 x 1.280 x 1.950 G 2½ 75 2.100
10 3,57 - 18,6
12 3,92 - 17 15
15 4,38 - 15

T-SFC-udførelse

Model Driftsovertryk bar Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. Maks. overtryk bar Nominel motoreffekt kW Køletørrer Mål
B x D x H mm
Tryklufttilslutning Lydtryksniveau dB(A) Vægt kg
CSDX 145 T SFC 8,5 3,5 - 13,73 8,5 75 ABT 200 2.520 x 1.280 x 1.950 G 2½ 72 2.080
CSDX 175 T SFC 8,5 3,75 - 16,22 8,5 90 ABT 200 2.520 x 1.280 x 1.950 G 2½ 73 2.150
12 3,37 - 13,63 12 72
CSDX 200 T SFC 8,5 3,24 - 19,8 10 110 ABT 200 2.570 x 1.280 x 1.950 G 2½ 75 2.380
10 3,57 - 18,6
12 3,92 - 17 15
15 4,38 - 15

Udbygningskøletørrer

Model Energiforbrug kW Trykdugpunkt °C Kølemiddel Globalt opvarmningspotentiale Kølemiddelmængde kg Masse kølemiddel som CO2-ækvivalent t Hermetisk kølekredsløb
ABT 165 1,38 3 R-513A 631 1,5 0,9 -
ABT 200 1,6 3 R-513A 631 1,1 0,69 -

Vallourec
En nem beslutning

Trykluft for sikkerhedens skyld

Kaeser skruekompressorer sikrer pålidelighed og energieffektivitet hos Vallourec ved produktionen af tonstore stålrørskolosser.

Referenceprojekt Vallourec