Energibesparende køletørrere SECOTEC fra 45 til 98 m³/min

SECOTEC TG: Den kompakte kraftpakke

Med den nye TG-serie udvider KAESER sin energibesparende SECOTEC-køletørrer til volumenstrømme op til 98 m³/min i luft- og vandkølede design.

Den kompakte kraftpakke er konstrueret til storindustri og sørger for stabile trykdugpunkter, også under de sværeste betingelser – med maksimal pålidelighed og minimale levetidsomkostninger.
Det højtydende kølelagerkoncept og den netværkskompatible standardstyring, SIGMA CONTROL SMART, garanterer materialeskånende og energibesparende drift i alle belastningsfaser. Den innovative returluftregulering på de luftkølede varianter sætter en ny målestok inden for driftssikkerhed og omkostningseffektivitet.

Fordele

 • Øgning af driftssikkerhed:
  Den innovative returluftregulering på SECOTEC TG-køletørrerne sørger sammen med en radialventilator for optimal køling af anlægget. Dette giver ikke kun nye muligheder under planlægning og installation, men bidrager også betydeligt til effektiv og materialeskånende drift af store køletørrere.
 • Fremtidssikker investering:
  Med det klimavenlige kølemiddel R-513A kan KAESER tilbyde den aktuelt bedste løsning til forsyningssikkerhed i fremtiden. På denne måde forebygges høje reparationsomkostninger og endda driftsstop effektivt.
 • Yderligere reduktion af driftsomkostningerne:
  Takket være det højtydende kølelagerkoncept med SECOPACK LS og multikompressorer, der er perfekt tilpasset hinanden, råder SECOTEC TG-køletørrere op til 98 m³/min over en særligt energibesparende dellaststyring – med utroligt kompakte anlæg og minimal vedligeholdelse.
Det ideelle supplement: AQUAMAT-olie-/vandudskiller
Olie-/vandudskiller Aquamat i.CF60

Vores tip: Kondensat behandles retsligt korrekt og billigt med AQUAMAT-olie-/vandudskillere før udledning i kloakken.

 

Produktdetaljer

Innovativ returluftregulering med radialventilator
Radialventilatoren er den store nyhed ved den nye SECOTEC-køletørrer.

Den store pladsbesparelse reducerer udgifterne til planlægning og installation. Stabilt trykdugpunkt samt materialeskånende og energibesparende drift takket være den optimale køling af anlægget.

Innovation:

 • Den frekvensregulerede radialventilator fører, afhængigt af belastningen, den opståede overskudsvarme fra køletørreren væk via køleluftstrømmen.
 • Radialventilatorens rigelige resttryk muliggør direkte tilslutning af en typisk udstødningsluftkanal til køletørreren.
 • Radialventilatorens særligt energieffektive dimensionering viser sig også ved SECOTEC TG-køletørrerens meget lave effektbehov.
 • En termisk kortslutning, forårsaget af genindsugning af varm returluft som køleluft, kan forhindres på sikker vis.
 • Sammenlignet med den eksisterende ventilationsteknik med returluftindtag og ekstra støtteventilator: Unødvendig sugning af rumluft bortfalder. Dette minimerer returluftstrømmen og dermed det påkrævede kanaltværsnit. Dermed overflødiggøres støtteventilatoren. 
 • Den selvstændige returluftregulering og det høje resttryk muliggør tilslutning til samlekanalen for kompressorer.  
Det fremtidssikrede kølemiddel R-513A
R-513A

Brugen af små mængder af det fremtidssikrede kølemiddel R-513A giver forsyningssikkerhed til vedligeholdelse i hele køletørrerens levetid.

Innovation:

 • Reglerne for brug af drivhusgasser bliver strengere og strengere på globalt plan. Brugen af utroligt kompakte varmevekslere som f.eks. SECOPACK LS og Microchannel-kondensator reducerer behovet for kølemiddel betragteligt.
 • Det globale opvarmningspotentiale for kølemidlet R-513A er væsentligt lavere sammenlignet med de stoffer, der hidtil er blevet anvendt i køletørrere.
 • R-513A svarer til R-134a. Det er hverken giftigt eller brændbart.
Højtydende kølelagerkoncept
Snitbillede af et varmevekslersystem af typen SECOPACK
 1. Trykluftindgang
 2. Udløb for kondensvand
 3. Kølemiddelindgang (kold)
 4. Kølemiddeludgang (varm)
 5. Varmetransport
 6. Trykluftudgang

Materialeskånende driftsmåde, stabilt trykdugpunkt og høj energieffektivitet i alle belastningsfaser.

Optimering:

 • SECOTEC TG-serien kombinerer varmevekslersystemet SECOPACK LS med latentvarmelager med op til tre parallelt placerede kølemiddelkompressorer. Disse tilkobles kontinuerligt afhængigt af belastningen. 
 • Den heraf følgende aflastning af kølelageret gør det muligt at gøre dette endnu mere kompakt.
 • Takket være det effektive kølelager kan der opnås trinvis og effektiv tilpasning af køleeffekten i delbelastningsdrift.
 • Materialeskånende drift via begrænset koblingshyppighed for kølemiddelkompressorerne.
 • Standardstyringen SIGMA CONTROL SMART bestemmer værdien for det faktiske elektriske effektforbrug.
Minimale udgifter til service

Minimale udgifter til vedligeholdelse, kontrol og dokumentation.

Innovation:

 • I modsætning til den typiske aksialventilator er radialventilatoren konstrueret til hele anlæggets levetid.
 • SECOPACK LS's kondensatudskiller har ingen filterelementer. Kun serviceunit til standardkondensatdrænet ECO-DRAIN skal udskiftes.  
 • Der er ingen yderligere servicedele.
 • Kølemiddel R-513A: Lave påfyldningsmængder og det lave globale opvarmningspotentiale danner et omkostningseffektivt udgangspunkt for opfyldelse af nationale krav til operatører. Således bortfalder tæthedskontroller for SECOTEC TG, inklusive omfattende dokumentationsforpligtelser i henhold til den europæiske forordning om fluorholdige gasser (EU 517/2014) helt. Det anbefales dog at få udført en inspektion en gang om året af en certificeret fagmand.
Bedste tørring ved skånsom drift
Beste Trocknung bei schonender Betriebsweise mit SECOTEC-Kältetrocknern

SECOTEC-køletørrere opnår ved fuld belastning effektivt et stabilt trykdugpunkt på op til +3°C. Også ved delbelastningsdrift er trykdugpunktet takket være den lave udsvingsmargin betydeligt mere stabilt end ved gængse køletørrere. 

Gængse køletørrere med skiftende driftstilstande og uden ekstra kølelager bruger deres varmevekslers materiale som kølelager. Kølekompressorer og ventilatormotorer i disse tørrere skal derfor kobles til og fra væsentligt hyppigere for konstant at kunne tilvejebringe den påkrævede kuldeeffekt. 

For at reducere koblingshyppighed og slid går kølekredsløbet derfor ofte først i gang ved væsentligt højere trykdugpunkter. De heraf følgende udsving i trykdugpunktet giver et dårligere tørringsresultat. Det er risikabelt, for korrosion kan begynde allerede ved en relativ trykluftfugtighed på over 40 % og ikke først, når der dannes kondens. 

SECOTEC-køletørrere arbejder derimod særdeles materialeskånsomt på grund af den høje kølelagerkapacitet. Når lageret først er opladet, kan kølekompressoren og ventilatormotoren forblive slukket væsentligt længere, uden at trykdugpunktstabiliteten påvirkes.

Kompakte mål

Effektiv lagerregulering op til 98 m³/min på et areal på kun 1,7 m². Dette muliggør særligt fleksible planlægningsmuligheder og pladsbesparende installation.

Innovation:

 • Det kompakte kølelagerkoncept er udgangspunktet for SECOTEC TG's små dimensioner.
 • Målene er 1025 x 1620 x 2130 mm.
 • Bagsiden kan benyttes som væg (vægafstand 200 mm).
Tekniske data

Basisudførelse

ModelTG 450 TG 520 TG 650
Volumenstrøm m³/min. 45 52 65
Tryktab bar 0,14 0,19 0,12
Elektrisk effektforbrug ved 50 % vol. kW 1,55 1,85 2,02
Elektrisk effektforbrug ved 100 % vol. kW 3,28 3,89 4,83
Driftsovertryk bar 3 - 16 3 - 16 3 - 13
Omgivende temperatur °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
Indgangstemperatur °C 3 - 60 3 - 60 3 - 60
Vægt kg 637 658 704
Mål
B x D x H mm
1.025 x 1.656 x 2.127 1.025 x 1.656 x 2.127 1.025 x 1.656 x 2.127
TryklufttilslutningDN100 PN16 DIN DN100 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Tilslutning kondensatudledningG ¼ G ¼ G ¼
Elektrisk forsyning400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz
KølemiddelR-513A R-513A R-513A
Masse kølemiddel som CO2-ækvivalent t 2,71 2,74 4,04
Globalt opvarmningspotentiale631 631 631
Masse kølemiddel kg 4,3 4,35 6,4

ModelTG 780 TG 980
Volumenstrøm m³/min. 78 98
Tryktab bar 0,17 0,25
Elektrisk effektforbrug ved 50 % vol. kW 2,48 3,61
Elektrisk effektforbrug ved 100 % vol. kW 5,88 9,82
Driftsovertryk bar 3 - 13 3 - 13
Omgivende temperatur °C 3 - 50 3 - 50
Indgangstemperatur °C 3 - 60 3 - 60
Vægt kg 700 763
Mål
B x D x H mm
1.025 x 1.656 x 2.127 1.025 x 1.656 x 2.127
TryklufttilslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Tilslutning kondensatudledningG ¼ G ¼
Elektrisk forsyning400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz
KølemiddelR-513A R-513A
Masse kølemiddel som CO2-ækvivalent t 3,79 4,98
Globalt opvarmningspotentiale631 631
Masse kølemiddel kg 6 7,9