Energibesparende køletørrer fra 37,5 til 90,0 m³/min

Driftssikre køletørrere med stort gennemløb, som sparer penge

Kaeser køletørrere fra typerække TH – TI er konstrueret til vedvarende drift og åbner op for uanede energibesparende potentialer for brugere af større trykluftstationer. Tørresystemet klarer sig ikke kun med en meget lav trykforskel, men bruger også en ny kølekompressor, som tilpasser sit effektforbrug kontinuerligt: Hvis luftgennemstrømningen falder, så falder strømforbruget også!

 • Pålidelig tør trykluft fra 37,5 til 90 m³/min
 • Til arbejdstryk op til 16 bar
 • Luftkøling eller vandkøling
 • Valgfrit FE-mikrofilter til særdeles høj luftrenhed

Fordele

 • Massive besparelser ved delbelastning:
  Afhængig af trykluftens afkølingstemperatur varierer en synkroniseret magnetventil kompressionsrummet i kølemiddelkompressoren, som ved delbelastning optager tilsvarende mindre effekt.
 • Særdeles lav trykforskel:
  Stort dimensionerede pladevarmevekslere i rustfrit stål sørger for bedste trykforskelsværdier og øger dermed systemets energieffektivitet yderligere.
 • Kontrolkabinet i industrikvalitet:
  Energibesparende Kaeser-køletørrere er som standard udført iht. EN 60204-1 og kontrolleret for elektromagnetiske kompatibilitet iht. EMC-direktivet. I modsætning til enheder, der kun er kontrolleret iht. VDE 0700, opfylder de dermed de strenge krav inden for industrien.

Det ideelle supplement: AQUAMAT-olie/vandudskiller
Kondensatbehandlings-system AQUAMAT

Vores tip: Kondensat behandles retsligt korrekt og billigt med AQUAMAT-olie/vandudskillere før udledning i kloakken.

 

Produktdetaljer

Potentialet for energibesparelse med KAESER-tørrere

KAESER's energibesparende tørrere bruger kun den energi, som er nødvendig for tørring af trykluften. Takket være Kaesers energibesparende system stiger og falder det elektriske effektforbrug ved delbelastning proportionalt med luftkapaciteten.

Beregningseksempel: TI 521 – ved en antaget gennemstrømningsmængde på 40 %

Strømbesparelse: 5.513,– €/år
effektforbrug TI 521: 2,6 kW
Effektforbrug for tilsvarende tørrere med varmgas-bypass-regulering: 6,2 kW x 93 % = 5,8 kW
(5,8 kW – 2,6 kW) x 8760 h/år x 0,20 €/kWh

CO2 – mindre påvirkning af miljøet: 16,5 t CO2/år
165 t CO2 / 10 år (1000 kWh strøm = 0,6 t CO2 emission)

Udstyr

Opbygning

 • Tårnopbygning med aftagelige sidevægge
 • Pulverbelagte beklædningselementer
 • Alle anvendte materialer er CFC-frie
 • Alle kolde anlægsdele er isoleret
 • Integreret kontrolkabinet med elektronisk styring
 • Luft/luft- og luft/kølemiddel-pladevarmeveksler af rustfrit stål
 • Intern trykluftrørføring af kobber
 • Kondensatudskillelsessystem
 • Elektronisk kondensatdræn
 • Tryklufttilslutninger for oven
 • Levering med kølemiddel- og oliepåfyldning

Betjeningsfelt

 • Visning af energibesparelse
 • Momentan trykluftgennemstrømning og trykdugpunkt
 • Klartekstdisplay med to linjer
 • Tre LED-statusvisninger
 • Ti valgbare sprog
 • TÆND/SLUK-knap
 • Testknap til elektronisk kondensatdræn
 • Tre programmeringsknapper til timer
 • Kvitteringsknap
 • Hovedafbryder

Kølekredsløb

 • Hermetisk lukket kølekredsløb
 • Scroll-kølemiddelkompressor med behovsreguleret kølemiddelkompression.

Varmeveksler af rustfrit stål

Luft/luft- og luft/kølemiddelvarmevekslerne er fremstillet i rustfrit stål og er således slidstærke og vedligeholdelsesfri.

Ekstraudstyr

 • Integreret FE-mikrofilter i hus af rustfrit stål anbragt efter udskilleren på det koldeste sted
 • Vandkølet udførelse
 • Flere sprogmoduler til operatørpanel
 • Profibus-omformer
 • Overvågning af trykdugpunkt
 • Servicepakker for hhv. 1 år og 5 år

Opbygning og funktion
Opbygningsskema for køletørrere TH og TI
 1. Kombineret luft/luft- og luft/kølemiddelvarmeveksler
 2. Kondensatudskiller
 3. Kondensatdræn (ECO-DRAIN)
 4. Digital scroll-kølekompressor
 5. Væskeudskiller
 6. Kondensator
 7. Kølemiddelopsamlingsbeholder
 1. Filtertørrer
 2. Skueglas
 3. Ekspansionsventil
 4. Føler til ekspansionsventil
 5. Effektreguleringsventil
 6. Sikkerhedstrykbegrænser, ventilator- og lavspændingskontakt
 7. Trykluftind- og udgang
Tekniske data