Sikker gennemgang af forordningen om fluorholdige gasser med KAESER

Overholdelsen af forordningen om fluorholdige gasser, EU 517/2014, stiller producenter, serviceudbydere og operatører over for betydelige udfordringer.
Særligt som driftsleder bør man kende og tage højde for dem for at kunne planlægge investeringer rettidigt og kunne tage bæredygtige beslutninger.

KAESER har beskæftiget sig intensivt med problematikken og tilbyder også for fremtiden forsyningssikkerhed med omstillingen til det klimavenlige kølemiddel R-513A til alle aktuelle og fremtidige modeller.

Reduktion af drivhusgasser – phase-down

Phase-down handler om en trinvis reduktion af de delfluorerede drivhusgasser, der er indført, med det formål at reducere forbruget af dem. For igangsætning af phase-down tildeler EU en tilsvarende årlig andel for hver kølemiddelproducent og importør som individuel kvote. Denne kvote udtrykkes som CO2-ækvivalent (GWP x masse). Udgangspunktet er år 2015 – middelværdien fra 2009 til 2012 – der udgør 100 %. Indtil 2030 sænker EU kvoten trinvist til 21 %.

Gennemgang af forordningen om fluorholdige gasser med Kaeser.

Hvad betyder det?

Hvis producenter og/eller importører vil sælge den samme eller en større masse i EU, skal de:

  • I højere grad fjerne kølemiddel med højt globalt opvarmningspotentiale (GWP) fra sortimentet.
  • I højere grad tilbyde mere klimavenligt kølemiddel med lavere GWP.
  • I højere grad forhandle kølemiddel, der ikke er kvotebelagt – der dog er uegnet til de køletørrere, der findes i dag.

Hvad betyder det for kølemidler med højt GWP:

  • Markedsudbuddet og tilgængeligheden falder. Dette vil kunne forårsage forsyningsflaskehalse ved vedligeholdelse og reparation.
  • Priserne stiger. Dette medfører højere vedligeholdelses- og reparationsomkostninger.

Dette bør du gøre:

1. Ved nykøb: Anvend R-513A-tørrer
Kaeser Kompressoren anvender kølemidlet R-513A i deres køletørrere.

På grund af det høje globale opvarmningspotentiale i det kølemiddel, der anvendes i dag, sørger forordningen om fluorholdige gasser for en tiltagende reduktion af udbuddet og dermed for en drastisk prisstigning. Derfor vil KAESER fremover anvende det nye og klimavenlige kølemiddel R-513A. Omstillingen vil ske i 2019 for alle separate og integrerede køletørrere.

Med et globalt opvarmningspotentiale på 613 er R-513A yderst klimavenligt og dermed tilgængeligt på lang sigt. Omstillingen medfører ingen relevante effekter på ydelsesdataene for de aktuelle R-134a-modeller fra KAESER. Den velkendte fremragende belastningsevne forbliver således den samme for tørreren ved krævende driftsbetingelser – for eksempel høje temperaturer eller forurening på kondensatorer.

R-513A er hverken giftigt eller brændbart. Derfor stilles der ikke yderligere krav til operatøren og serviceudbyderen. Omstillingen til R-513A sker først nu, da kølemidlet og tilladelserne til de anvendte komponenter først for nylig blev markedstilgængelige.

2. Udskiftning af ældre R-404A-tørrere

Forordningen om fluorholdige gasser indskrænker anvendelsen af kølemidler med et globalt opvarmningspotentiale (GWP) fra 2500. Dette gælder også for kølemidlet R-404A i køletørrere. Fra 1. januar 2020 må der i køletørrere med påfyldningsmængder over 10,2 kg ikke længere anvendes råvarer til vedligeholdelsesformål. Fra 1. januar 2030 vil anvendelsen være helt forbudt.

Store kølemiddelproducenter har allerede reageret og udbyder ikke længere råvarer. Det betyder, at tilgængeligheden ved reparationer af også mindre køletørrere ikke længere er givet. For R-404A findes der dog erstatningskølemidler, men deres GWP er også relativt højt. Derfor udgør de ikke et varigt alternativt. Endvidere kan brugen af dem kræve ombygning.

Det tilrådes ikke at omstille ældre anlæg til erstatningskølemidler, men at udskifte dem inden for nær fremtid. Det frarådes at købe nye R-404A-køletørrere. KAESER rådgiver gerne i detaljer og har passende løsninger klar.

3. Forebyggelse med certificeret service

Forordning om fluorholdige gasser nævner ingen forbud mod drift med kølemiddel, der er påfyldt i anlæg. I reguleringsdrift forekommer der ikke lækager på KAESER-køletørrere. Derfor er der ikke behov for regelmæssig påfyldning. Der skal udføres regelmæssige inspektioner for at opretholde denne tilstand så længe som muligt. Rettidig registrering af lækager og indledning af egnede foranstaltninger giver operatøren den fordel, at dyr nedetid eller dyre reparationer undgås. Eksempelvis fører et snigende kølemiddeltab som følge af utilstrækkelig smøring hyppigt til skader på kompressoren. Endvidere skal der på pågældende anlæg udføres obligatoriske tæthedskontroller.

Men vær forsigtig: Ingen køleservice uden certificeret fagpersonale og omfattende dokumentation. Forordningen om fluorholdige gasser indeholder alvorlige sanktioner ved overtrædelser for servicepersonale, vedligeholdelsesvirksomheder og operatører. De tilgængelige fagkræfter udnyttes dog meget godt på grund af de øgede krav fra forordningen om fluorholdige gasser. Derfor bør udbydere af køletørrere kunne byde på løsninger med effektiv adgang til certificeret fagpersonale for at kunne garantere en rettidig og retssikker service. KAESERs service er en pålidelig og certificeret partner.      

4. Hold godt øje med tørrerne R-407C og R-410A
Vær opmærksom på, hvilket kølemiddel du bruger til din køletørrer.

R-407C og R-410A anvendes i stor stil i køletørrere. Disse relativt billige kølesæt giver dog producenten nogle skjulte ulemper. Gennemløbsevnen er begrænset ved højere temperaturer. Endvidere har R-407C og R-410A betydeligt højere GWP i forhold til R-134a. Derfor vil disse kølemidler sandsynligvis være mere ramt af udbudsbegrænsning og prisstigninger.

Reservekølemidler med lignende egenskaber kan fås, men de er alle brændbare. Aktuelle køletørrere er uegnede til anvendelse af brændbare kølemidler. En senere tilpasning er som regel urentabel. Derfor er der fare for et midlertidigt tab af reparationsevnen. I tilfælde af lækager pålægges operatøren enorme reparationsomkostninger. Anlæg skal muligvis endda sættes ud af drift. Det samme gælder for indbygningstørrere på kompressorer. Derfor frarådes det at købe nye R-407C- og R-410A-tørrere. KAESER kan tilbyde alternativer.