Databeskyttelseserklæring

Dette websted er en telemedietjeneste. Som tjenesteudbyder af telemedier er vi forpligtede til at underrette webstedsbrugeren om type, omfang og formål med indhentning, anvendelse og videregivelse af personrelaterede data i starten af brugsprocessen.

Beskyttelse af dit privatliv ved behandling af personlige data samt sikring af alle virksomhedsdata har højeste prioritet for os. Vi behandler de personlige data, der indhentes, når du besøger vores websider, fortroligt og naturligvis i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser.

Registrering og bearbejdning af data

Når du besøger vores websider, gemmer vores webserver som standard IP-adressen til dine internetudbydere. Vi registrerer også den webside, hvorfra du besøger os, dato og varighed for besøget samt typen af internetbrowsere og dit anvendte operativsystem. Disse data indhenter vi til statistiske formål for at diagnosticere serverproblemer og til at forbedre vores internettjeneste.

Dette website bruger Google Analytics

Google Analytics – en webanalysetjeneste tilhørende Google Inc. (”Google”) – anvender såkaldte ”cookies”, tekstfiler, der gemmes på din computer, og som muliggør analyse af din anvendelse af webstedet. De oplysninger, der indhentes af en cookie via din anvendelse af denne webside (herunder din IP-adresse, der dog gøres anonym før lagring via metoden "anonymizeIp", så den ikke længere kan føres tilbage til en tilslutning) overføres til en server hos Google i USA og lagres der.

Google benytter disse oplysninger til at analysere din anvendelse af websiden for at sammensætte rapporter om websideaktiviteter til websideejeren og for at generere andre tjenesteydelser, der er forbundet med anvendelsen af websiden og internetanvendelsen. Google overdrager evt. også disse oplysninger til tredjepart, hvis dette foreskrives lovmæssigt, eller hvis tredjepart behandler disse data under kontrakt med Google. Google vil under ingen omstændigheder bringe din IP-adresse i forbindelse med andre data fra Google.

Du kan også forhindre installation af cookies ved hjælp af indstillinger i din browser-software; vi gør dog opmærksom på, at du muligvis ikke vil være i stand til at kunne bruge alle funktioner på denne webside i fuldt omfang.

Når du anvender denne webside accepterer du, at Google bearbejder dine indhentede data på den ovenfor nævnte måde og til det ovenfor nævnte formål.
Du kan modsige dig, at Google-Analytics indhenter dine data fremadrettet ved at installere en deaktiverings-Add-on (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB) til din browser.

Du kan forhindre Google Analytics' registrering ved at klikke på følgende link. Der indsættes en Opt-Out-cookie, der forhindrer fremtidig registrering af dine data, når du besøger denne webside:

Deaktiver Google Analytics

Anvendelse af Siteimprove Analytics

Denne webside anvender Siteimprove Analytics, en webanalysetjeneste tilhørende Siteimprove GmbH. Siteimprove Analytics anvender såkaldte cookies, som er tekstfiler, der gemmes på din computer og muliggør analyse af din anvendelse af websiden. De oplysninger, der indhentes af cookies via din anvendelse af denne webside (herunder din krypterede IP-adresse), overføres til en server hos Siteimprove i Danmark og lagres der. Siteimprove benytter disse oplysninger til at analysere anvendelsen af websiden og for at udarbejde rapporter om websideaktiviteter for websideejeren. Siteimprove videregiver ikke disse oplysninger til tredjepart. IP-adresser bliver ikke reversibelt gjort anonyme, inden indhentede data er tilgængelige via Siteimprove Analytics. Installation af cookies kan forhindres ved hjælp af indstillinger i din browsersoftware. Du er så muligvis ikke i stand til at bruge alle funktioner på denne webside i fuldt omfang. Når du anvender denne webside accepterer du, at Siteimprove bearbejder dine indhentede data på den ovenfor nævnte måde og til det ovenfor nævnte formål. Du kan forhindre Siteimprove Analytics' registrering ved at klikke på følgende link. Der installeres en Opt-Out-cookie, der forhindrer fremtidig registrering af dine data, når du besøger denne webside.

Deaktiver Siteimprove Analytics

Anvendelse af Google reCaptcha

For at beskytte ordrer via internetformularer anvender Kaeser Kompressoren SE tjenesten reCAPTCHA fra virksomheden Google Inc. (Google). Anmodningen anvendes til at skelne, om indtastningen er udført af et menneske eller som følge af automatiseret, maskinel misbrugsbearbejdning. Anmodningen omfatter forsendelse af IP-adressen og eventuelle andre data, der anvendes af Google til tjenesten reCAPTCHA. Til dette formål videregives din indtastning til Google, hvor den videreanvendes. Ved at bruge reCaptcha erklærer du, at du accepterer, at din registrering indføres i digitaliseringen af gamle værker. I tilfælde af aktivering af IP-anonymisering på dette websted forkortes din IP-adresse af Google inden for medlemsstater i EU eller i andre kontraherende stater for traktaten via Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en Google-server i USA, hvor den forkortes. Under kontrakt med ejeren af dette websted anvender Google disse oplysninger til denne tjeneste. Google sammenfører ikke din IP-adresse, der er overført af din browser, med andre data end dem, der er inden for rammerne af reCaptcha. For disse data gælder de afvigende bestemmelser for databeskyttelse hos virksomheden Google.

Du kan finde yderligere oplysninger om retningslinjer for databeskyttelse hos Google under: https://policies.google.com/privacy?hl=da.

Anvendelse af Google Maps

Dette websted bruger kun visuelle visninger af kortmateriale for "Google Maps API" fra virksomheden Google Inc. (Google). Ved anvendelse af Google Maps indhenter, bearbejder og bruger Google også data om brugen af Maps-funktionerne af brugerne af webstedet. Anvendelsesbetingelserne for Google Maps kan du finde under Anvendelsesbetingelser for Google Maps. Du kan finde yderligere oplysninger om retningslinjer for databeskyttelse hos Google under: https://policies.google.com/privacy?hl=da.

Anvendelse og videregivelse af personrelaterede data

For nogle tjenester og oplysninger på vores webside (f.eks. onlineansøgning, tilmelding til nyhedsbreve eller seminarer, brug af kontaktformularen) skal vi bruge dine personrelaterede data, f.eks. navn, adresse og e-mailadresse. Vi indsamler kun sådanne data, hvis de er nødvendige for behandlingen af din forespørgsel. Dine forespørgsler, inklusive data og oplysninger heri, videregives internt til medarbejdere eller en virksomhed befuldmægtiget af os (f.eks. en handelspartner), som hjælper os med behandlingen af din sag. Videregivelse af dine personrelaterede data finder ikke sted. Salg eller leasing af data er udelukket.

Vi gemmer personrelaterede data i begrænset omfang med service- og marketingformål, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod anvendelsen og lagring af dine data ved henvendelse til customer-data.denmark@kaeser.com.

Da Kaeser Kompressorer A/S er en virksomhed med aktiviteter i hele verden, kan det være nødvendigt at videregive dine personlige data til lokale datterselskaber/handelspartnere, der befinder sig uden for det europæiske økonomiske område, med henblik på bedre behandling af din sag. Der vil ikke forekomme videregivelse af dine personlige data til andre tredjeparter, medmindre vi er forpligtet til det på grund af lovmæssige bestemmelser eller retskendelser.

Sikkerhed

Vi anvender tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de data, som administreres af os, mod manipulation, tab, ødelæggelse eller adgang fra uberettigede personer.

Links til eksterne websider

På vores websider henvises der også til tredjeparts websider. Bemærk at vi ikke har indflydelse på indhold og databeskyttelse på eksterne websider og deres ejere.

Rettigheder ifm. oplysninger og andet

Med hensyn til indhentning og anvendelse af personrelaterede data, giver du os din accept, som føres til protokol.

Ved forespørgsel meddeler vi dig gerne om og hvilke af dine personlige data, der gemmes hos os. Du kan til enhver tid få rettet urigtige data. Endvidere har du til enhver tid ret til at trække din accept til anvendelse af dine data tilbage med fremadrettet virkning.

Databeskyttelsesansvarlig:

KAESER KOMPRESSORER A/S 
Skruegangen 7 
2690 Karlslunde 

E-mail: customer-data.denmark@kaeser.com

Forvaltning ansvarlig for databeskyttelse:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Tlf. 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk