Container

Forbliv fleksibel.

Vigtige oplysninger vedrørende Coronavirus COVID-19 og anvendelsen af trykluft: 

"Vær opmærksom på, at der findes luftbårne vira, der i varm, fugtig og ufærdigt behandlet trykluft potentielt kan reproducere sig, når de suges ind i en luftkomprimering. Der er dog intet, der på nuværende tidspunkt tyder på, at virussen COVID-19 forholder sig sådan." Uddrag af meddelelsen fra den 20.03.2020 fra British Compressed Air Society Ltd.

--> Til meddelelsen

Vi udlejer enkelte kompressorer, blæsere og enheder til trykluftbehandling. Men også komplette anlæg, som kan sammensættes fleksibelt, bestående af flere komponenter installeret i containere, kan fås. Vores tilslutningsfærdige trykluftcontainere er alle egnet til udendørs installation. Du skal kun tilslutte strøm, trykluft- og spildevandsledninger, og det kan gå løs.

Samtlige Kaeser-maskiner kan kombineres med anlæg fra andre producenter, da vores enheder er forsynet med en kontraventil.

Fordele

  • Fleksibel:
    Containerens udstyr kan sammensættes fleksibelt.
  • "Plug & Play":
    Du skal kun tilslutte strøm, trykluft- og spildevandsledninger, og containeren er klar til brug.
  • Kan kombineres:
    Fungerer også sammen med anlæg fra andre producenter.