Operatørmodeller

Smarte, sikre, ingen bekymringer.

Du kan vælge mellem to forskellige operatørmodeller: Mens ansvaret for trykluftanlægget fuldstændigt er vores ved contracting-modellen SIGMA AIR UTILITY, er brugeransvaret dit ved modellen SIGMA FLEX. Resten tager vi os af som led i en brugeraftale.

SIGMA AIR UTILITY

Smart, sikker, ingen bekymringer

Kaeser-kunder, som har besluttet sig for vores contracting-model SIGMA AIR UTILITY, sparer investeringsomkostningerne til en egen trykluftstation og køber i stedet for trykluften til en kontraktligt aftalt kubikmeterpris.

Drift og rådgivning af trykluftforsyningen gennem Kaeser står for yderst energieffektiv og pålidelig drift – og det på langt sigt, da anlægget konstant kontrolleres af vores servicecentral, og vi sørger for, at det teknisk og energetisk altid har det sidste nye niveau.

Fordele

 • Ingen trykluftbekymringer: 
  Du koncentrerer dig om dine kerneopgaver – vi bekymrer os om resten.
 • Fra faste omkostninger til variable omkostninger: 
  Du skal ikke røre ved driftskapitalen og forbliver likvid.
 • Et anlæg til hver en tid så stort som behovet: 
  Vi tilpasser ganske enkelt kapaciteten til dit behov – både opad og nedad.

SIGMA FLEX

Kan planlægges og er fleksibel

Operatørmodellen SIGMA FLEX gør det muligt at bruge et nyt trykluftanlæg uden investeringsomkostninger. Du får dermed maksimal kalkulationssikkerhed og kan alligevel profitere af et supermoderne trykluftanlægs fordele, såsom størst mulig energieffektivitet. Vi overtager naturligvis den komplette service. Afregningen sker efter behov.

Fordele

 • Høj fleksibilitet:
  En tilpasning af anlægget til de (voksende) behov er til hver en tid mulig – også under kontraktens løbetid.
 • Integration af allerede eksisterende maskiner:
  Eksisterende maskiner kan planlægges i trykluftstationen.
 • Integreret service:
  Du får ikke kun trykluftanlægget, men også fuld service, hvad service og vedligeholdelse angår.
 • Altid overblik over omkostningerne:
  Takket være den faste grundrate har du høj planlægningssikkerhed; uventede serviceomkostninger findes ikke.