Bæredygtighed hos KAESER KOMPRESSOREN

Bæredygtighed hos KAESER – vores ansvar

KAESER KOMPRESSORER er et familiefirma med over 100 års historie. Vi er bundet af traditionerne, og bæredygtighed betyder for os også ansvar for fremtiden. Derfor har vi gjort det til vores opgave at kombinere produktivitet, klimabeskyttelse og socialt ansvar – både i produktionen og i vores produkter. Og fordi KAESER mener det alvorligt, har vi integreret forpligtelse til mere bæredygtighed i virksomhedsstrategien. Dette garanterer, at alle områder tænker og handler ansvarligt.
 
Vi orienterer os også efter FN's bæredygtighedsmål, Sustainable Development Goals (SDG'er). Disse områder har vi defineret som strategiske fokusområder: Energieffektivitet, CO2-neutralitet, miljøbeskyttelse, ressourcebesparelse og rimelige arbejdsbetingelser. Vi gennemgår en kontinuerlig transformationsproces med henblik på at nå disse mål. Denne omfatter omstrukturering af KAESER til en CO2-neutral virksomhed. Vi ønsker at være en del af et bæredygtigt produktionsmiljø, som et vigtigt bidrag til at bekæmpe de globale klimaforandringer. Derfor henholder vi os til resultaterne af Paris-aftalen om miljøbeskyttelse.

Bæredygtige rammebetingelser

Bæredygtige rammebetingelser for bæredygtig trykluft
Ved at anvende digitale teknologier og den intelligente tilknytning af energistrømme i vores fremstillingsprocesser er KAESER allerede i dag pioner inden for energi- og ressourceeffektivitet. På vores Smart Factory foregår produktionen i overensstemmelse med de nyeste standarder. Via løbende forbedringer bliver det nemmere for os at spare endnu mere energi og reducere udledning. Endvidere har KAESERs bæredygtighedsledelse overblik over hele værdikæden i forhold til alle markedsrelevante ESG-temaer.
 
Aspekter som f.eks. regionale faktorer, socialt ansvar, cirkulær økonomi og ikke mindst energieffektivitet spiller en væsentlig rolle i forhold til at leve op til vores målsætning om løbende forbedring. Vi samarbejder også med vores forretningspartnere om at reducere CO 2-aftrykket i værdikæden.

Ressourcebesparende produktudvikling

Ressourcebesparende produktudvikling i trykluftsystemer og anlæg
Ud over den intelligente produktion sætter KAESER også nye standarder inden for pålidelighed, effektivitet og bæredygtighed i forbindelse med trykluftsystemer og anlæg. Men det stiller vi os ikke tilfredse med. Vores produkter og tjenester optimeres løbende. Med dette mål: Endnu bedre energieffektivitet, højest mulig tilgængelighed af trykluftforsyningen samt en for kunden optimal samlet økonomisk løsning.
Produkter fra KAESER udvikles på en sådan måde, at de ikke kun er yderst effektive under driften, men at energiforbruget allerede under fremstillingen holdes så lavt som muligt. I investerings- og anskaffelsesfasen er vi opmærksomme på at vælge mere energieffektive og bæredygtige materialer og serviceydelser.
 
Innovationer fra KAESER hjælper vores kunder med at øge energieffektiviteten markant og spare driftsomkostninger. Derudover bidrager de til ressourcebesparelser og reduktion af emissioner.

Socialt ansvar som en del af bæredygtighedsstrategien

Socialt ansvar er nøglen til bæredygtighed og succes.
Det sociale ansvar begynder med uddannelsen af vores fagfolk og fortsætter i hele arbejdslivet for medarbejderne.
For KAESER er alle medarbejdere det højeste gode. For medarbejderne er nøglen til succes i vores mere end 100 år lange virksomhedshistorie. Derfor har en tillidsfuld og frem for alt ligeberettiget omgangsform førsteprioritet for os.
 
Vores virksomhedskultur er åben og konstruktiv, og i en sådan kultur er værdier som tradition, pålidelighed og tillid – men også innovation og bæredygtighed – af afgørende betydning.
 
Derfor har vi et omfattende udvalg af videreuddannelsestilbud, lige karrieremuligheder for alle køn, og som en del af virksomhedens sundhedsadministration et bredt udbud inden for sport og forebyggelse.
 

Kendskab til menneskerettigheder og overholdelse af disse

Overholdelse af menneskerettigheder er en grundlæggende bestanddel af ansvarlig virksomhedsledelse for KAESER. Det er derfor et krav fra os, at menneskerettigheder overholdes i hele virksomheden, herunder også af vores partnere og leverandører.
 
Med vores principerklæring vedrørende menneskerettigheder udtrykker vi vores traditionelle værdier samt vores ansvar. KAESER forpligter sig til at respektere menneskerettighederne og skåne miljøet.