Understøttende processer – Ressourcestyring

De understøttende processer beskriver fastlæggelsen og tilvejebringelsen af de ressourcer, der er nødvendige for at

  • forme det interne arbejde så effektivt som muligt og for at kunne
  • tilbyde vores produkter og serviceydelser til vores kunders fulde tilfredshed.
Logistik: Hurtig delforsyning

Administration af basis- og masterdata

Administration af basis- og masterdata inkluderer procedurer for registrering, oprettelse, ændring og udgivelse af styklister, arbejdsplaner, materiale-masterdata, kunde-masterdata, leverandør-masterdata, personale-masterdata og tidsstudier. Alle anvendte data bliver registreret i SAP-systemet.

Administration af dokumenter og registreringer

Koncernprocessen Administration af dokumenter og registreringer beskriver oprettelse og ændring af interne dokumenter samt anskaffelse og styring af eksterne dokumenter (fragtbreve, certifikater, osv.).

Registreringer vedr. lovmæssige krav inden for områderne miljø, arbejdsmiljø, eksport og import samt vedr. energipolitikker gennemgås regelmæssigt, ændringer registreres, og de evalueres mht. overholdelse. Om nødvendigt fastlægges korrigerende tiltag, hvis implementering overvåges og sikres. Strukturen i dokumentationen sikrer adgang til registreringerne vedr. lovmæssige krav, og alle medarbejdere er instrueret i korrekt håndtering og implementering af dokumentationen.

HR Management

HR Management er bl.a. ansvarlig for følgende hovedprocesser:

  • Personaleplanlægning
  • Personaleudvikling
  • Personalerådgivning
  • Personalerekruttering

Tilrettelæggelse af infrastruktur

Tilrettelæggelse af infrastruktur dækker hovedprocesserne for vedligeholdelse og reparation af bygninger, maskiner og udstyr samt processerne for tilvejebringelse og overvågning af testudstyr.

Strategisk indkøb

Koncernprocessen Strategisk indkøb omfatter indkøb af råmaterialer og komponenter samt valg og bedømmelse af leverandører. Indkøbsdele må kun bruges, hvis de opfylder de fastlagte kvalitetskrav mht. type, materiale, design, kvalitetsklasse etc. Kvaliteten af alle dele, halvfabrikata og færdigvarer, der passerer gennem huset, skal være garanteret til enhver tid.

Marketing

Koncernprocessen Marketing omfatter hovedprocesserne for markedsovervågning, fastlæggelse af produktprogram, priser og distribution, markedspræsentation, udarbejdelse og udgivelse af salgsmaterialer samt styring af kundekontakt.