Støtteprocesser – Styring af ressourcer

De understøttende processer beskriver fastlæggelsen og anskaffelsen af de ressourcer, der er nødvendige for at:

  • vores interne arbejde kan udføres så effektivt som muligt, og
  • vi kan tilbyde produkter og serviceydelser, der sikrer fuld tilfredshed blandt vores kunder.

Logistik: Hurtig delforsyning

Administrering af basis- og masterdata

Administrering af basis- og masterdata inkluderer procedurer for registrering, oprettelse, ændring og udgivelse af styklister, arbejdsplaner, materiale-masterdata, kunde-masterdata, leverandør-masterdata, personale-masterdata og tidsstudier. Al anvendt data bliver registreret i SAP.

Administrering af dokumenter og registreringer

Koncernprocessen Administrering af dokumenter og registreringer beskriver oprettelse og ændring af interne dokumenter samt anskaffelse og styring af eksterne dokumenter (fragtbreve, certifikater, osv.).

Registreringer vedr. lovmæssige krav inden for områderne miljø, arbejdsmiljø, eksport og import samt vedr. energipolitikker gennemgås regelmæssigt, ændringer registreres, og deres opfyldelse evalueres. Om nødvendigt fastlægges korrigerende tiltag, hvis implementering overvåges og sikres. Strukturen i QUSEM dokumentationen sikrer adgang til registreringerne vedr. lovmæssige krav, og alle medarbejdere er instrueret i korrekt håndtering og implementering af dokumentationen.

HR Management

HR Management er bl.a. ansvarlig for følgende hovedprocesser:
 
  • Medarbejderplanlægning
  • Medarbejderudvikling
  • Medarbejdersupport
  • Rekruttering

Tilrettelæggelse af infrastruktur

Tilrettelæggelse af infrastruktur dækker hovedprocesserne for vedligeholdelse og reparation af bygninger, maskiner og udstyr samt processerne for udførelse og overvågning af inspektioner og testudstyr.

Strategisk indkøb

Koncernprocessen Strategisk indkøb omfatter indkøb af råmaterialer og komponenter samt valg og bedømmelse af leverandører. Indkøbsdele må kun bruges, hvis de opfylder de fastsatte kvalitetskrav mht. type, materiale, design, kvalitetsklasse etc. Kvaliteten af alle dele, halvfabrikata og færdigvarer, der passerer gennem huset, skal garanteres til hver en tid.

Marketing

Koncernprocessen Marketing omfatter hovedprocesserne for markedsovervågning, fastlæggelse af produktprogram, priser og distribution, markedspræsentation, udarbejdelse og udgivelse af salgsmaterialer samt styring af kundekontakt.