Industrie 4.0 – fremtiden er begyndt

Intelligent luft

Vi lever i den 4. industrielle revolution. Med vores Industrie 4.0-koncept planlægger, realiserer, driver og optimerer vi jeres trykluft – individuelt og digitalt. Vi sørger for intelligent trykluft - så effektivt som aldrig før.

Kaeser Kompressoren tilbyder Industrie 4.0-løsninger inden for trykluft.

Hvorfor intelligent?

Intelligent sammenkoblede Kaeser-trykluftsystemer leverer pålideligt den i situationen krævede trykluftydelse og -kvalitet i ultra-fleksible Industrie 4.0-produktionsomgivelser. Derudover registreres påfaldende symptomer i trykluftnettet allerede meget tidligt, så servicearbejdet målrettet kan finde sted, inden der opstår en defekt. Ægthedsinformationer gør det muligt. Produktionens rentabilitet og fleksibilitet kan dermed samlet set øges.

Kernen i trykluft 4.0

SIGMA AIR MANAGER 4.0 og de fire største fordele:

 • Variabel tilpasning af trykluftstyring til en individualiseret serieproduktion.
 • Bedst mulig effektivitet ved hjælp af kontinuerlig overvågning og optimering i realtid.
 • Højeste tilgængelighed med fjerndiagnose, forebyggende service og undgåelse af kritiske tilstande.
 • Optimal fremtidssikkerhed med talrige grænseflader, enkel opdatering og integreret energimanagement iht. ISO 50001.
SIGMA AIR MANAGER 4.0 compressed air management system from Kaeser Kompressoren

Spørgsmål og svar

Hvor sikker er den digitale sammenkobling med KAESER?
 • Kompressorernes effektdata overføres udelukkende over det tilsluttede SIGMA NETWORK. Adgang til dataene udefra er ikke mulig. Alle strukturer svarer til anbefalingerne fra det tyske Forbundskontor for sikkerhed inden for informationsteknik (BSI - Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik).
 • Den automatiske fejlstyring i SIGMA AIR MANAGER 4.0 forbliver også driftsklar ved strømsvigt. I dette tilfælde skifter kompressorerne til egen regulering.
Hvilke fordele giver forebyggende vedligeholdelse (Predictive Maintenance)?
 • Fleksible krav til trykluftforsyningen forudsætter en fleksibel service. En klassisk vedligeholdelse, som kun satser på fast definerede serviceintervaller, når her hurtigt sine grænser. Derudover reducerer dynamisk service omkostningerne efter det egentlige behov.
 • SIGMA AIR MANAGER 4.0 leverer alle drifts- og omgivelsesparametre til KAESER DATA CENTER permanent og i realtid. Ved hjælp af ekspertværktøjer programmeret på egen hånd registreres påfaldende symptomer dermed rettidigt, og dyre driftsfejl forhindres.
Hvad betyder den permanente analyse af effektdata for anlæggets effektivitet?
 • Takket være overvågning af vigtige driftsparametre som f.eks. kompressionssluttemperatur, trykdugpunkt eller differencetryk kan trykluftanlæggets energieffektivitet altid holdes i det optimale område.
 • Takket være realtids-overvågning og analyse garanteres den optimale dataopdatering altid selv ved kortfristede produktionstilpasninger.
 • Du får altid rettidigt at vide, hvad der kan forårsage en fejl, og kan indlede tilsvarende modforholdsregler.