Høje krav til styre- og procesluft hos Horst Scholz GmbH & Co. KG blev opfyldt af Kaeser Kompressoren
Horst Scholz GmbH & Co. KG

Hightech-trykluft til hightech-produkter

Som led i en contracting-aftale og som led i Industrie 4.0 leverer KAESER trykluft til Horst Scholz GmbH & Co. KG. Virksomheden sparer dermed væsentligt energiomkostninger.

Horst Scholz GmbH & Co. KG producerer præcisionsdele af kunststof, som finder vej fra den tyske by Kronach til kendte producenter inden for hovedsageligt automobilindustri og medicinteknik. Da kravene til produkternes kvalitet er meget høje inden for netop det medicinske område, skal den som styre- og procesluft anvendte trykluft også leve op til de højeste krav.

Scholz valgte en contracting-station fra Kaeser for altid at være på det aktuelle niveau og for at kunne udnytte alle muligheder i henhold til Industrie 4.0, men også fordi der altid forekommer svingninger inden for området for leverandører til automobilindustrien. Ved denne brugermodel forbliver selve trykluftstationen producentens ejendom, og brugeren bruger trykluften ligesom strøm fra stikdåsen. Kun den faktisk brugte trykluftmængde beregnes baseret på en fast pris. Dermed bliver faste omkostninger i balancen til variable omkostninger. Hos Scholz blev stationen installeret pladsbesparende i en containervariant på virksomhedens tag.

Trykluftstation fra Kaeser Kompressoren hos Scholz
Den mest moderne teknik, som Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0), sørger for, at trykluften altid er tilgængelig og genereres effektivt og energiomkostningsbesparende.
Nøjagtig analyse giver skræddersyede løsninger

Efter en udførlig trykluftrevision, som inddelte virksomhedens behov detaljeret, blev trykluftstationen hos Scholz konstrueret efter teknikkens nyeste stand - inklusive alle egenskaber, som en moderne station i dag skulle have at tilbyde. Naturligvis står en pålidelig trykluftforsyning af høj kvalitet, effektivitet og energiomkostningsbesparelse i forgrunden, men også vedligeholdelsesvenlighed og sammenkobling og styring i henhold til Industrie 4.0 med mulighed for forebyggende vedligeholdelse spiller en rolle. Derudover blev et sikkerhedskoncept også planlagt. De ved analysen fundne data blev indtastet i det nye anlægs styring – i dette tilfælde Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0) – og er grundlaget for en højeffektiv drift af hele stationen. Kompressorer og komponenter til trykluftbehandling med integrerede industri-pc'er, som kan overføre deres data til en overordnet styring, danner grundlaget. Denne overordnede styring overvåger samtidigt komponenterne samt omgivelses- og produktionsbetingelserne.

Derudover optimerer den bl.a. trykkvaliteten, tilpasser automatisk transportydelsen til kompressorstationen ved svingende trykforbrug, optimerer i vid udstrækning energieffektiviteten på baggrund af reguleringstab, koblingstab og trykfleksibilitet samt gør trykluftstationen klar til fremtidige serviceydelser som f.eks. forebyggende vedligeholdelse (Predictive Maintenance). Derudover muliggør styringen fjerndiagnose. Det vil sige, at dataene, hvis brugeren ønsker det, konstant bliver sendt til et datacenter hos producenten og overvåget. Den overordnede styring analyserer selv den pågældende situation og sender eventuelt en meddelelse til serviceteamet, direkte til montøren på stedet eller til det centrale datacenter. Dette centrale datacenter hos producenten er nu hovedhjørnestenen for alle andre aktiviteter - og det i hele verden.

Hurtigt og sikkert med Sigma Network

Trykluftstationen hos Scholz er derudover forsynet med Sigma Network, så en sikker og hurtig dataoverførsel garanteres både internt og eksternt. Dette effektive netværk baseret på Ethernet er i sig selv tilsluttet sikkert og garanterer en optimal overvågning og effektiv styring af trykluftstationen ved samtidig højeste datasikkerhed. De genererede data gør det muligt, at service ikke længere gennemføres efter faste intervaller, men ligeledes behovsorienteret. Parallelt med den overordnede styrings meddelelse om, at det er tid til service, reguleres materialestrøms-infrastrukturen.

Vi har i dag en komfortabel løsning til trykluftforsyning.
Karl-E. Ebert, leder for teknik og udvikling hos Scholz

Materialekravene kan overføres automatisk til Distribution-centeret. Dette koordinerer materialesupporten med producentens egen produktion eller eventuelt med underleverandørens, så materialeforsyningen konstant er sikker og omkostningerne samtidigt holdes nede, da der ikke anvendes unødig produktion. Alt dette øger driftssikkerheden og effektiviteten samt sænker samtidigt energiomkostningerne og omkostningerne i løbet af hele livscyklussen.

Varmegenvinding sænker energiomkostningerne

Med den nye trykluftstation blev muligheden for varmegenvinding ligeledes for første gang udnyttet hos Scholz. Scholz opvarmer nu hallerne med overskudsvarmen fra kompressorerne, som opstår ved trykluftgenerering. Det har allerede i det første anvendelsesår ført til en reducering af olieforbruget med omkring 50 procent.