Ledelsesprocesser – Ledelsens ansvar

Ledelsesprocesserne viser, hvordan koncernledelsen i KAESER KOMPRESSOREN SE styrer og leder selskabet, hvordan anvendelsen af personaleressourcer planlægges, og hvordan det sikres, at den gældende lovgivning overholdes. QUSEM-systemet er udviklet på baggrund heraf og forbedres løbende. Dets effektivitet sikres af tilstedeværelsen af de nødvendige ressourcer.

Vi udfører jævnligt kvalitetsaudit. Topledelsen gennemgår og analyserer resultaterne fra vores interne audit, tilbagemeldinger og feedback fra vores kunder, statistiske evalueringer samt forebyggende og korrigerende aktiviteter med henblik på at evaluere, hvorvidt QUSEM systemet er:

  • egnet
  • fyldestgørende og
  • effektivt.

Udfaldet af ledelsens evaluering fører til implementering af foranstaltninger til forbedring af procedurer, produkter (en løbende forbedringsproces som et redskab i kvalitetsledelsessystemet) og en mere effektiv anvendelse af ressourcer (en løbende forbedringsproces som et redskab i miljø- og energiledelsessystemet).

Medarbejdernes kontaktpersoner er deres direkte overordnede og deres afdelings QUSEM ansvarlige, som har til ansvar at sikre:

  • at kravene i koncernpolitikken bliver opfyldt
  • at koncernmålene (mht. kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og energi) kendes og overholdes på alle niveauer, og at de nødvendige betingelser er til stede, for at de kan blive realiseret
  • at processerne udføres i overensstemmelse med instrukserne
  • at alle nødvendige forbedringer af systemet gennemføres.