Ledelsesprocesser – Ledelsens ansvar

Ledelsesprocesserne viser, hvordan koncernledelsen i KAESER KOMPRESSOREN SE styrer og leder selskabet, hvordan anvendelsen af personaleressourcer planlægges, og hvordan det sikres, at den gældende lovgivning overholdes.

Vi udfører jævnligt interne kvalitetsaudit. Koncernledelsen gennemgår og analyserer resultaterne fra vores interne audits, tilbagemeldinger og feedback fra vores kunder, statistiske evalueringer samt forebyggende og korrigerende aktiviteter med henblik på at evaluere, om IMS er

  • egnet
  • fyldestgørende og
  • effektivt.

Udfaldet af ledelsens evaluering fører om nødvendigt til implementering af korrigerende foranstaltninger og danner grundlag for nye mål, forbedring af processer og produkter (en løbende forbedringsproces som et redskab for IMS) samt en mere effektiv udnyttelse af ressourcer.

Medarbejdernes kontaktpersoner er deres direkte overordnede og IMS representatives i vores afdelinger og datterselskaber, som har til ansvar at sikre, at

  • de i koncernpolitikken fastlagte bestemmelser finder anvendelse,
  • kvalitets-, miljø-, arbejdsmiljø- og energipolitiske mål forstås, overholdes og realiseres på samtlige niveauer i virksomheden, idet de etablerer de nødvendige rammebetingelser,
  • der arbejdes iht. anvisningerne inden for de indførte processer, og
  • alle nødvendige forbedringer bliver indarbejdet i systemet.