Integreret ledelsessystem (IMS)

Kvalitet har altid spillet en vigtig rolle hos os. Vores virksomheds succes er, når det kommer til stykket, et direkte resultat af vores produkters og tjenesteydelsers kvalitet

Vores oprindelige kvalitetsledelsessystem er gradvist blevet udvidet til at inkludere miljø, arbejdsmiljø (sikkerhed) og energiledelse og er blevet overført til et integreret ledelsessystem (IMS). Flere ledelsessystemer er allerede ved at blive implementeret.  

Det virksomhedsområde, der har ansvaret for implementering og vedligeholdelse af det integrerede ledelsessystem, hedder Management Systems (forkortet M.Sys). 

IMS finder anvendelse på samtlige af KAESER KOMPRESSORENs lokationer i hele verden.

I vores IMS dokumenterer vi, hvordan vi lever op til kravene i følgende standarder:

 • ISO 9001:2015 (med Mobilair inkl. europæisk vejtrafiklovgivning)
 • ISO 14001:2015
 • ISO 50001:2018 
 • ISO 45001:2018

Det opnår vi på følgende måde:

 • I alle vores individuelle afdelinger beskæftiger vi medarbejdere, som har den fornødne uddannelse og de fornødne kvalifikationer. Derudover sørger vi for løbende at uddanne og instruere vores medarbejdere.
 • Vi stiller de nødvendige ressourcer til rådighed.
 • Der findes skriftlige instruktioner vedr. alle spørgsmål til standarderne, og vi er til hver en tid i stand til at dokumentere, at vores medarbejdere faktisk arbejder i overensstemmelse med disse instruktioner og standarder
 • Nøgleindikatorer (KPI'er) inden for forskellige områder sammenlignes med og evalueres i forhold til tidligere perioders mål og indikatorer.
 • Vi gennemfører regelmæssige audits.
 • Vi arbejder dedikeret med at indføre yderligere forbedringer ved hjælp af en løbende forbedringsproces (CIP (CIP = ContinuousImprovementProcess).

Vores IMS-dokumentation består af følgende dokumenter:

 • Manual, som giver et overblik over vores dokumentations struktur og har til formål at orientere kunder og medarbejdere
 • Procedurer, som beskriver vores processer
 • Arbejdsinstruktioner, hvori aktiviteter beskrives detaljeret
 • Formularer, som bruges til at udfærdige dokumentationen

I procedurerne henvises der til arbejdsinstruktionerne og formularerne. Arbejdsinstruktioner og formularer er sorteret og nummereret efter fagområde.

Med vores koncernpolitik ønsker vi at gøre vores medarbejdere og kunder bekendt med vores grundlæggende principper. Denne revideres regelmæssigt og tilpasses til ændrede rammebetingelser, hvis det måtte være nødvendigt.

Lokaliteter

KAESER KOMPRESSORENs IMS gælder

 • i Coburg,
 • i vores tyske filialer
 • i alle tilknyttede KAESER KOMPRESSOREN-driftsselskaber samt
 • i alle internationale afdelinger, der arbejder med SAP.
I Danmark er IMS gældende i:

KAESER KOMPRESSORER A/S
Skruegangen 7
2690 Karlslunde 

Samt på vores servicestationer på Fyn og i Jylland.

Koncernpolitikken gælder for alle KAESER-filialer og -afdelinger samt KAESER-produkter og -serviceydelser

Downloads