Procedurerne

IMS-manualen beskriver, hvordan vi har struktureret vores dokumentationssystem. De processer, der beskriver udvikling, er imidlertid kun gældende for Coburg (Tyskland) og Gera (Tyskland).

Procedurerne er opdelt i fire proceskategorier

  1. Ledelsesprocesser – Ledelsens ansvar
  2. Understøttende processer – Ressourcestyring
  3. Kerneprocesser – Produktrealisering
  4. Måling, analyse og forbedring

Hver proceskategori er struktureret som en række koncernprocesser, der hver især er delt op i et antal hovedprocesser, som igen består af en række delprocesser.