Procedurer

Denne QUSEM Håndbog beskriver, hvordan vi har struktureret vores dokumentationssystem. De processer, der beskriver udvikling og produktion, er imidlertid kun gældende for Coburg (Tyskland) og Gera (Tyskland).

QUSEM procedurerne er inddelt i fire proceskategorier:

  1. Ledelsesprocesser – Ledelsens ansvar
  2. Støtteprocesser – Styring af ressourcer
  3. Kerneprocesser – Produktfrembringelse
  4. Måling, analyse og forbedring

Hver proceskategori er struktureret som en række koncernprocesser, der hver især er delt op i et antal hovedprocesser, som igen består af en række delprocesser.