KAESER Life-Cycle-Management

En Kaeser kompressor er en investering for livet. Det er vores ønske, at du på intet tidspunkt fortryder denne investering. Det er det vi bruger alt vor energi og passion på: At udvikle vores maskiner, og i lige så vigtig grad at foretage rådgivning og at yde service.

Energieffektivitet har højeste prioritet.

Anskaffelses- og serviceomkostningerne til en kompressor udgør kun en lille del af dens samlede livscyklusomkostninger. Størstedelen af de samlede udgifter går til energiomkostninger.

Spar med KAESER Life-Cycle Management

I over 40 år har vi arbejdet på at reducere energiomkostningerne i forbindelse med trykluftgenerering. Det er dog ikke kun de omkostninger – vi har også altid fokus på service- og vedligeholdelsesomkostningerne og frem for alt den løbende forsyning af trykluft.

Kundetilfredsheden begynder med kunderådgivningen.

Det er grunden til, at vi foretager en grundig vurdering af dine produktionsbetingelser og behov. Vi har udviklet systemer, som muliggør nøjagtig konstatering af, hvor meget trykluft, du har behov for, og hvilken kvalitet trykluften skal have. Vi kan kun udvikle løsninger, som sparer dig penge og energi, hvis vi kender dine behov.

"Det ville ikke fungere med kompressorsælgere. Det kan kun lade sig gøre med en trykluftsystemudbyder, hvis fagfolk trods et indgående kendskab ikke farer vild i detaljerne, men kan bevare overblikket og kan overbevise kunden frem for at overtale vedkommende.“
Dieter Markowiak, ejendomsadministration/energiforsyning Airbus-Werk Bremen

Kompressorerne til disse løsninger er ikke masseproducerede. Vi finder den rigtige for dig blandt de talrige konstruktions- og ydelsesvarianter.

Vi udvikler maskiner, der er rettet mod fremtiden

Når først dit anlæg er blevet installeret, behøver du ikke at bekymre dig om fremtidige omkostninger og energi relateret til en Kaeser kompressor. Når vi fremstiller vores produkter, er energieffektivitet og driftssikkerhed ikke vores eneste mål.

"Der er ikke noget andet, vi har så få problemer med, som med blæserne fra Kaeser – hvis bare alle anlæg var så pålidelige!“

Karl Pecksteiner, Kläranlage Klein-Pöchlarn (Österreich)

Enkel vedligeholdelse, let udskiftning af sliddele, hurtig service, lang levetid og dermed en stor og vedvarende driftssikkerhed med så få afbrydelser som muligt – Alt det tænker vi på, når vi designer vores maskiner.