Elektroniske kondensatdræn ECO-DRAIN


Tryklufttab udelukket

Kondensatdræn fjerner det kondensat fra trykluftnettet, som er udskilt i cykloner, trykluftbeholdere, køletørrere og filtre. De er derfor uundværlige ved en effektiv trykluftbehandling og fejlfri trykluftforsyning.

De elektroniske kondensatdræn ECO-DRAIN fra Kaeser er særdeles sparsommelige og pålidelige – takket være et kondensatmængdeafhængigt reguleringskoncept, en snavsresistent ventilmekanik og en alarmkontakt, som kan sammenkobles (fra model 31).

ECO-DRAIN-kondensatdræn fås til kompressorvolumenstrømme op til 1700 m³/min. Til specielle anvendelser, f.eks. ved aggressivt kondensat, til driftstryk op til 63 bar, i vakuum- eller frostområdet tilbyder Kaeser passende produktvarianter.

Fordele

 • Ingen tryklufttab:
  Hvis den kapacitive niveausensor i ECO-DRAIN melder, at det maksimale niveau for kondensat er nået, sørger dens intelligente styreelektronik for at åbne og lukke ventilmembranen rettidigt. På denne måde bortledes kun kondensat og ikke trykluft. Det sparer energi.
 • Pålidelig afledning – også ved snavs:
  Den kapacitive niveausensor formidler niveauet for kondensat helt uden mekaniske komponenter, der er sårbare for fejl. Forstyreledninger til ventilerne er altid snavsfrie. Derudover giver anvendelsen af en forstyret membranventil et særdeles stort åbningstværsnit. Også ved kraftig snavsbelastning eller sågar ved ren olie afledes kondensat dermed pålideligt.
 • Enkel vedligeholdelse – uden fagfolk:
  Serviceenheden for model 30, 31 og 32 sammenfatter alle vedligeholdelsesdele i en enkelt komponent. Med et "klik" kan den parkeres positionssikkert ved styreenheden. Fejl ved pakningsudskiftning forhindres dermed. Serviceenheden leveres 100 % funktionstestet, giver et væsentligt længere anvendelsesinterval og kan udskiftes uden hjælp af elektronikfagfolk.
Det ideelle supplement: AQUAMAT-olie-/vandudskiller
Olie-/vandudskiller Aquamat i.CF60

Vores tip: Kondensat behandles retsligt korrekt og billigt med AQUAMAT-olie-/vandudskillere før udledning i kloakken.

 

Produktdetaljer

Opbygning
ECO-DRAIN kondensatafleder - opbygning
 1. Tilløbsledning
 2. Opsamlingsbeholder
 3. Niveausensor
 4. Magnetventil
 5. Ventilmembran
 6. Pilotventil
 7. Ventilsæde
 8. Afløbsledning
Integration i trykluftstationen
Kondensatafleder ECO-DRAIN: Integration i trykluftstationen
 1. ECO-DRAIN
 2. ECO-DRAIN
 3. ECO-DRAIN
 1. Trykluftnet
 2. AQUAMAT

Ved alle trykluftsystemets kondensatopsamlingssteder skal der være en driftssikker afledning. Dette sker på den bedste måde via en elektronisk styret kondensatafleder.

Tekniske data

Du kan finde de tekniske data i denne brochure: