Efterkøler / varmeveksler til blæser

De passer perfekt: Efterkøler /varmeveksler til blæser fra Kaeser

Efterkølere / varmevekslere fra Kaeser er særligt tilpasset anvendelse med blæsere fra Kaeser. De anvendes alle de steder, hvor procesluften ikke må overskride en bestemt temperatur. Desuden kan man også genindvinde varmeenergi med efterkølere / varmevekslere. 

Kaeser tilbyder to kølekoncepter til efterkøling:

 • Til drift ved tilstrækkeligt kølig omgivelsesluft og uden adgang til vand: Køling med luft (krydsstrømsvarmeveksler, serie ACA).
 • Til opnåelse af meget lave temperaturer: Køling med vand (rørkedelvarmeveksler, serie ACA).
Den opvarmede køleluft kan anvendes til halopvarmning, og det opvarmede kølevand kan f.eks. anvendes i rensningsanlæg til slamtørring.

Fordele

 • Alt energi videreføres:
  Vores efterkølere / varmevekslere er særligt konstrueret til drift efter blæsere fra Kaeser. På denne måde opstår der knap nok flow- og tryktab, al energien kan anvendes efterfølgende.
 • Den rigtige efterkøler / varmeveksler til ethvert behov:
  Blandt vores talrige udførelser udpeger vi den rigtige efterkøler / varmeveksler til dit trykbehov og de anvendte temperaturer. For dig betyder det: mere effektivitet og en længere levetid.
 • Beskyttelse af temperaturfølsomme bulkvarer:
  Efterkølere / varmevekslere fra Kaeser sænker lufttemperaturen pålideligt. Temperaturfølsomme bulkvarer, f.eks. bageblandinger, dyrefoder eller kunststofgranulat, bevarer kvaliteten. 
 

Produktdetaljer

Sammenligning af luft- og vandkøling

Serie Kølemiddel Kølepotentiale Maks. luftmængde Maks. overtryk
ACA Luft Fra 150 °C til 10 °C via omgivende temperatur 30 Nm³/min 1 bar (o)
WRN Vand Fra 160 °C til under 30 °C 150 Nm³/min 1 bar (o)