Mobilkompressorer med generatoroption

Kompressor-generatorkombination med op til 8,4 m³/min

Effektiv, robust og fleksibel – MOBILAIR-mobilkompressorerne med strømaggregat fra KAESER er sande multitalenter. Takket være talrige udstyrsmuligheder kan de mobile kompressorer konfigureres nøjagtigt til enhver anvendelse.

Fra allrounder til professionel: Forskellige maksimaltrykværdier, synkrongeneratorer og /eller trykluftbehandlingskomponenter, der fås som ekstraudstyr, tilpasser anlæggene perfekt til deres respektive opgaver.

Transporten af de effektive multitalenter er også mere end professionel. Dermed er mobilkompressorerne som standard udstyret med kranøjer. Den stationære opstilling på meder eller maskinfødder gør anlæggene perfekte til alle anvendelsessteder.

MOBILAIR-mobilkompressorerne anvendes alle steder, hvor der er brug for effektivitet og robusthed. De effektive multitalenter viser deres styrker ved strålearbejde og konstruktion af autoværn. Med den ekstra generator bliver anlæggene derudover til energicentralen på byggepladsen.

Ydelsesdata:

 • Volumenstrøm op til 8,4 m³/min.
 • Driftsovertryk op til 14 bar

Fordele

 • Trykluft og strøm samtidigt
  Takket være generatorfunktionen får du ikke behov for særskilte anlæg til drift af pneumatisk og elektrisk værktøj hhv. belysningsanlæg.
 • Low Emission/udstødningsgasniveau V
  Mindste værdier for skadelige stoffer i henhold til det strenge europæiske udstødningsgasniveau V.
 • En til alt
  M59 med miljøvenlig Hatz-motor er et multitalent. Det kompakte anlæg er takket være talrigt ekstraudstyr en ægte allrounder på byggepladsen. I den forbindelse er mobilkompressoren yderst emissionsvenlig og økologisk. Dens motor er godkendt til drift med fossilfrit biobrændstof HVO100.

Miljøvenlig og med lav emission

Modellerne i serierne M59, M65 og M82 er certificeret i henhold til EU-direktiv 2016/1628, niveau V.

Modellerne i serierne M59, M65 og M82 er certificeret til ren luft – ikke kun i miljøzoner – i henhold til EU-direktiv 2016/1628, niveau V. Derudover opfylder de effektive multitalenter med standarddieselpartikelfilter den strenge forordning for ren luft i Schweiz.

Maksimal tryklufttilgængelighed

Integreret generator i Mobilair M59.

MOBILAIR M59PE og M82 kan fås med en 8,5 eller 13 kVA-generator. Kompressorstyringen SIGMA CONTROL SMART sørger ved hjælp af det perfekte samspil med motorstyringen for maksimal tryklufttilgængelighed i forhold til strømforbruget.

 

Oversigt over vores mobilkompressorer op til 8,4 m³/min

Perfekt trykluftbehandling integreret
Indbygget trykluftefterkøler i M59.

Trykluften køles til 7 °C over den omgivende temperatur. Den skrå montering af den valgfrie trykluftkøler giver en lettere bortledning af kondensvandet, der fordamper som følge af den varme motorudstødningsgas. "Frysning" af køleren på grund af tilbageværende kondensvand forhindres. For at opnå en bestemt trykluftkvalitet kan der installeres behandlingskomponenter til efterkøler og cyklonudskiller (f.eks. filterkombinationer til betonsanering iht. ZTV-ING).

Med eller uden olie? – Afhængigt af anvendelsen kan MOBILAIR udstyres enten med en værktøjssmører til smøring af trykluftværktøjer eller med en mikrofilterkombination til strålearbejde med teknisk oliefri trykluft.

Tør luft – i pladevarmeveksleren opvarmes den tidligere afkølede trykluft igen med varm kompressorkølevæske. Dette forhindrer, at der trænger kondensat ud, når trykluften uden for anlægget køler ned. Desuden kan lufttemperaturen nemt justeres udefra i forbindelse med den pågældende anvendelsesproces.

Variabilitet med hensyn til tryk og volumenstrøm
pV-regulering med MOBILAIR M59 som eksempel.
pV-reguleringen med MOBILAIR M59 som eksempel.

Det maksimale tryk (p) kan indstilles til mellem 6 og 14 bar i trin på 0,1 bar. Takket være pV-reguleringen har dette direkte indflydelse på den maksimalt mulige volumenstrøm (V) og giver dermed endnu større variation med hensyn til tryk og volumenstrøm. Denne indstillingsmulighed er især nyttig ved brug af lange slangeledninger. pV-reguleringen er standard på MOBILAIR M59 til M65PE.

M58utility til konstruktion af autoværn

Konstruktionen er optimeret med henblik på den pladsbesparende opbevaring på lastbilens lad og giver den bedste adgang til betjeningsdel, tank og oliestandskontrol på forsiden. Skrue-maskinfødder, værktøjssmører eller trykluftefterkøler kan evt. bruges til nøjagtig tilpasning til arbejdsomgivelserne.
Med en stor tankkapacitet på 105 liter er den god til lange skiftehold på op til ti timer i kontinuerlig drift. Chassiset, der er monteret som standard, er udstyret med gaffeltruckkanaler til sikker føring af gaflerne.