Adsorptionstørrer koldregenererende fra 0,15 til 0,75 m³/min

Lille pladsbehov, stor spareeffekt

De små adsorptionstørrere fra serie DC kan sågar være i containere med meget lidt plads og opnår topkarakterer, hvad pålidelighed og rentabilitet angår. De tørrer således for et trykdugpunkt på −40 °C i ti-minutters-cyklus. Der skiftes kun en gang hver 5. minut mellem de to tørremiddelbeholdere. Det er særdeles materialeskånsomt og sparer derudover trykluft.

 • TDP til −70 °C
 • Volumenstrøm fra 0,15 til 0,75 m³/min.
 • Elektronisk kondensatdræn ECO-DRAIN (E-Pack option)

Fordele

 • Pladsbesparende og nem at montere:
  Det samlede kabinets pladsbesparende design er velegnet til vores små adsorptionstørrere til decentral trykluftbehandling. De egner sig sågar til vægmontering.
 • Særdeles rentable takket være 10-minutters cyklus:
  Det lave antal skift mellem beholderne reducerer brugen af ventiler og tørremiddel. Og kun 1,3 % af trykluften skal afgrenes til trykopbygning efter regenerationen!
 • Vedvarende driftssikker:
  Den velkendte ventilteknik garanterer et vedvarende fejlfrit cyklusforløb. Og den robuste adsorptionsbeholder er konstrueret til en typisk vedvarende drift på mindst 10 år.

Det ideelle supplement: AQUAMAT-olie/vandudskiller
Kondensatbehandlings-system AQUAMAT

Vores tip: Kondensat behandles retsligt korrekt og billigt med AQUAMAT-olie/vandudskillere før udledning i kloakken.

 

Produktdetaljer

Energibesparelse og sikkerhed
Fordele ved Kaesers lille adsorptionstørrers 10 minutters cyklus

Fordel ti-minutters cyklus

De små Kaeser adsorptionstørrere arbejder, til trykdugpunkter til −40 °C nås i ti-minutters cyklus. Dette reducerer antallet af skift mellem beholderne og brugen af ventiler og tørremiddel væsentligt.

Derudover reducerer lange cyklustider den mængde trykluft, der kræves til en ny trykopbygning efter regenerationen. Hvis eksempelvis 7,6 procent af trykluften skal afgrenes ved en to-minutters cyklus, falder denne andel til kun 1,3 procent ved de små DC-aggregaters ti-minutters cyklus. Det sparer energi og forlænger tørremidlets brugstid.

Fordel periodisk drift

Ved hyppigt afbrudte belastningsfaser sparer den periodiske regulering energi. Denne „baglæns-regeneration“ – den igangværende regenerationscyklus føres altid til ende med luft fra den efterkoblede trykluftbeholder – er særdeles sikker, for ved den nye tørringsstart står en fuldstændigt regenereret adsorptionsbeholder til rådighed. På den måde kan ekstreme dugpunktværdier på grund af for høj tørremiddelbelastning i udgangsområdet udelukkes.

Udstyr

Opbygning

 • Beskyttelseshus i kompakt design
 • Egnet til vægmontering
 • Holdbar adsorptionsbeholder
 • Konstrueret til en million belastningsskift op til 10 bar (typisk vedvarende drift i mindst 10 år)
 • Kravene i direktivet for trykapparater 97/23 EF opfyldes

Ventilteknik

 • Velkendt ventilteknik til fejlfrit cyklusforløb
 • Beholdermanometer til enkel synskontrol af funktionen
 • Let tilgængelige for- og efterfiltre

Tidsstyring

Tidsstyring af KAESERs lille adsorptionstørrer

 • Meget nem betjening
 • Entydigt forvalg af begge trykdugpunktværdier −40 °C og −70 °C

Option E-Pack (til alle størrelser)

Filtret, som er forkoblet adsorptionstørreren, forsynes med elektronisk kondensatdræn ECO-DRAIN, så en optimal afledning opnås uden tryktab.

Tekniske data