Adsorptionstørrer koldregenererende fra 0,20 til 1,13 m³/min

Robuste pladsbesparende enheder

De kompakte adsorptionstørrere i DC-serien er driftssikre, støjsvage og effektive. Takket være de eksklusive og rigeligt dimensionerede komponenter sikrer de robuste pladsbesparende enheder lave livscyklusomkostninger. 

Konfigurerbare driftstilstande sørger for ekstra potentiale for energibesparelser. Fleksible tryklufttilslutninger og netværksgrænsefladen, der er standard med SIGMA CONTROL SMART-styringen, muliggør enkel installation og integration i trykluftnettet.

 • TDP til −70 °C
 • Netværkskompatibel styring SIGMA CONTROL SMART
 • KAESER FILTER – fås med ECO-DRAIN eller manuelt kondensatdræn i forfilteret

Fordele

 • Driftssikkert anlægsdesign med lang levetid 
  Adsorptionstørrerne DC 2.0 – 11.3 har lang levetid integreret i designet, som er kendetegnet ved robust dimensionerede adsorptionsrør i aluminium, vedligeholdelsesfrie skifteventiler og patroner med trykstabilt tørremiddel, der er bestandigt over for flydende vand. De små adsorptionstørrere er udstyret med effektive KAESER FILTRE for at sikre optimal beskyttelse af tørremidlet og det efterfølgende ledningsnetværk.
 • Høj effektivitet – lave trykdugpunkter
  De optimale strømningsbetingelser sikrer en maksimal regenereringskapacitet på tørremidlet ved et minimalt trykluftbehov. De nødvendige trykdugpunkter (-40/-70 °C) nås driftssikkert i fast cyklus eller med trykdugpunktsstyring ved lave tryktab – selv ved vedvarende høj udnyttelse. Med kompressortaktstyringen eller periodisk drift kan der desuden opnås behovsstyrede energibesparelser.
 • Hurtig installation og enkel netværkstilslutning 
  De effektive KAESER FILTRE er af hensyn til enkel funktionskontrol og hurtig elementudskiftning monteret eksternt. Fleksible tilslutninger muliggør i den forbindelse montering i variable positioner på den øverste ventilblok. Det påsatte frontpanel giver uproblematisk adgang til ventiler, lyddæmpere og ECO CONTROL SMART-styringen.
Det ideelle supplement: AQUAMAT-olie-/vandudskiller
Aquamat i.CF 60 oil/water separator

Vores tip: Kondensat behandles retsligt korrekt og billigt med AQUAMAT-olie-/vandudskillere før udledning i kloakken.

Minimering af vedligeholdelsesomkostninger

Brug af DC-adsorptionstørrere reducerer vedligeholdelsesomkostningerne med op til 20 %.

Ved ringe luftbehov spiller vedligeholdelsesomkostninger tit en afgørende rolle i forhold til at opnå lave livscyklusomkostninger. Heri ligger en af styrkerne ved den kompakte adsorptionstørrer i DC-serien. 

Foruden den effektive driftsmåde brillerer den også med sine særligt lange serviceintervaller på fem år for ventiler og tørremiddel. Det gør den robuste, pladsbesparende enhed mere besparende. 

Sammenlignet med gængse tørrere kan der spares mere end 20 % af omkostningerne til servicedele. Den reducerede mængde servicearbejde på ventiler og udskiftning af tørremiddel giver yderligere besparelser.

 

Produktdetaljer

Høj effektivitet – lave trykdugpunkter

Det aktiverede aluminiumoxid i adsorptionstørrerne i DC-serien er af høj kvalitet. Det støvfrie materiale udmærker sig ved en ensartet kuglestørrelse og fyldes i patronerne ved såkaldt "Rainfilling".
Den optimerede fyldning forbedrer gennemstrømningen og stiller en maksimal overflade til rådighed. 

Det har adskillige fordele: Regenereringen finder sted med et lavere energiforbrug sammenlignet med andre tørremidler. Vandbelastningen er forholdsvist lav. Ingen sintring og en væsentligt hurtigere tilbagevenden til det oprindelige trykdugpunkt i krævende driftstilstande.

Styring ECO CONTROL SMART
Gør driftsparametre og meddelelser tilgængelige i realtid med ECO CONTROL SMART.

Med ECO CONTROL SMART kan adsorptionstørrerne i DC-serien sluttes til SIGMA AIR MANAGER 4.0 og SIGMA NETWORK. Dermed bliver driftsparametre og meddelelser tilgængelige i realtid.

I grundmenuen i ECO CONTROL SMART-styringen vises den nominelle værdi for trykdugpunktet, tørrerens driftsmåde, netspændingstimetallet, tiden frem til næste vedligeholdelse og softwareversionen. Der kan registreres 20 advarsler og fejl med tidsstempel i meddelelseshistorikken. Tilknytningen til netværket og enhedssystemet konfigureres via indstillingsmenuen.
Ud over en Modbus TCP-grænseflade er ECO CONTROL SMART-styringen udstyret med indgange til fjernstyring og tilslutning af ECO-DRAIN-kondensatdræn og en trykdugpunktssensor. En driftsmeddelelse, vedligeholdelsesmeddelelser og fejlmeddelelser kan videresendes via separate potentialfrie udgange.

Tekniske data