Oliefri tørkomprimerende skruekompressorer med luftkøling

Pålideligt stærk – selv under ekstreme betingelser

Ved manglende kølevandsinfrastruktur sørger de luftkølede, tørkomprimerende skruekompressorer for en sikker trykluftforsyning – og det endda ved omgivelsestemperaturer på op til 45 °C.
Selv effekten passer: Takket være innovation og kompetence inden for maskin- og anlægskonstruktion kan vi tilbyde luftkølede, tørkomprimerende skruekompressorer på op til 355 kW.

 • Volumenstrøm fra 3,2 til 50,8 m³/min
 • Robust kølerkombination med rustfri stålrør/aluminium
 • Også som spidsbelastningsmodel med hastighedsregulering via frekvensomformer (modelvariant SFC)
 • også med integreret rotationstørrer i.HOC

Fordele

 • Nem varmeudnyttelse:
  Takket være radialventilatorer med højt resttryk kan den opvarmede køleluft, ofte uden ekstra støtteventilatorer, udnyttes til opvarmning af rum.
 • Energieffektivitet helt ned i detaljerne:
  I standby-drift fører den temperaturstyrede stilstandsventilator fra Kaeser den akkumulerede varme driftssikkert ud – hovedventilatoren kan således frakobles!
 • Genialt vedligeholdelsesvenlig:
  For rengøringsformål kan første og andet trin på aluminiumsblokvarmeveksleren bare svinges ud.
Profitabel takket være lave livscyklusomkostninger
Levetidsomkostninger

Optimal rådgivning, teknisk forspring inden for forskning og fremstilling og en global serviceorganisation, som beskytter mod afbrydelser.

 

De luftkølede, oliefrit komprimerende skruekompressorer i detaljer

Udstyr

Det samlede anlæg

 • Klar til drift
 • Fuldautomatisk
 • Lyddæmpet
 • Svingningsisoleret
 • Servicevenlig opbygning
 • Kan anvendes ved omgivelsestemperaturer op til +45 °C

Kompressorblok

 • Totrins tørkomprimerende skruekompressor med præcisionsgear iht. AGMA Q13/DIN-klasse 5
 • Andet trin med rotorer af rustfrit stål og kappekøling
 • Rotorer med holdbar coating
 • Integreret olietank med udluftning af olietanken
 • Fiberfri pulseringsdæmper efter begge trin

Drivmotor

Logo for Super Premium Efficency IE4-drivmotor
 • Internationalt kvalitetsfabrikat SIEMENS
 • Premium og Super Premium Efficiency-motor
 • Kontinuerlig overvågning af motorviklingstemperaturen
 • Beskyttelsesklasse: IP 55

Køling

 • Tilstrækkeligt dimensionerede trykluftkølerkombinationer, der består af en forkøler af rustfrit stål og en aluminiumskøler
 • Sikker kompressordrift op til 45 °C
 • Aluminiumskøler til gearolie

Elektriske komponenter

 • Kontrolkabinet IP 54
 • Ventilation af kontrolkabinet
 • Automatisk stjerne-trekant-kontaktorkombination
 • Styretransformer

SIGMA CONTROL 2

Kompressorstyring SIGMA CONTROL 2
 • Klartekstdisplay
 • Valg mellem 30 sprog
 • Softtouch-taster med piktogram
 • LED med trafiklysfarver til visning af driftstilstanden
 • Fuldautomatisk overvågning og regulering
 • Dual-, Quadro-, Vario- og gennemløbsstyring kan vælges som standard
 • Grænseflader: Ethernet
 • Kommunikationsmoduler til Profibus DP, Modbus, ProfiNet og DeviceNet fås som ekstraudstyr
 • Slot til SD-hukommelseskort til dataregistrering og udførelse af opdateringer
 • RFID-læser
 • Webserver
Skarpe detaljeløsninger

Hydraulisk indsugningsventil

Hydraulisk indsugningsventil

Den hydraulisk aktiverede indløbsventil til den oliefri komprimerende Kaeser-skruekompressor er upåvirket af snavs og kondensat. Den er mere driftssikker og vedligeholdelsesvenlig end pneumatiske ventiler.

Fiberfri pulseringsdæmper

Fiberfri pulseringsdæmper

Effektivt, bredbåndet og med minimalt tryktab dæmper den nyudviklede pulseringsdæmper uønskede svingninger. Dens fnugfrie konstruktion forhindrer kontaminering af trykluften.

Pålidelig olietankudluftning

Pålidelig olietankudluftning

Mikrofilteret ved gearolietankens udluftning forhindrer indsugning af olieholdig luft – en vigtig detalje, der bidrager til konstant overholdelse af trykluftkvaliteten.

Højeffektiv kondensatudskiller

Højeffektiv kondensatudskiller

Med sin strømningsteknisk optimerede konstruktion udskiller den nyudviklede kondensatudskiller pålideligt akkumuleret kondensat efter luftkølerne. Samtidigt er dens tryktab minimalt.

Ekstraudstyr

Maskinfødder til påmontering

 • Med maskinfødder til gulvmontering

Lyddæmper til lufttilførselsåbningen

 • Lyddæmpende kanal foran varmevekslerne

Køleluftfiltermåtter

 • Køleluftfiltermåtter i kompressorens indsugningsområde
 • Reducerer tilsmudsningen af varmeveksleroverfladerne og indsugningsluftfilteret

Varmlufttilslutning

 • Direkte udnyttelse af den varme trykluft, f.eks. til varmeregenererende adsorptionstørrere eller som varm procesluft.
 • For enkelte modeller kan den ønskede varmlufttemperatur reguleres inden for bestemte grænser.
Tekniske data CSG-2 A

Basisudførelse

ModelCSG 55-2 A CSG 70-2 A CSG 90-2 A
Driftsovertryk bar 8 4 6 8 4 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 5,4 8,92 7,77 6,65 10,52 9,62 8,8 7,67
Maks. overtryk bar 8 4 6 8 4 6 8 10
Nominel motoreffekt kW 37 45 55
Mål
B x D x H mm
2.490 x 1.660 x 2.145 2.490 x 1.660 x 2.145 2.490 x 1.660 x 2.145
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 71 71 72
Vægt kg 2.270 2.310 2.375

ModelCSG 120-2 A CSG 130-2 A
Driftsovertryk bar 6 8 10 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 12,92 12 10,43 12,88 12,85
Maks. overtryk bar 6 8 10 8 10
Nominel motoreffekt kW 75 90
Mål
B x D x H mm
2.490 x 1.660 x 2.145 2.490 x 1.660 x 2.145
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 73 74
Vægt kg 2.515 2.640

T-udførelse

ModelCSG 55-2 T A CSG 70-2 T A CSG 90-2 T A
Driftsovertryk bar 8 4 6 8 4 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 5,4 8,92 7,77 6,65 10,52 9,62 8,8 7,67
Maks. overtryk bar 8 4 6 8 4 6 8 10
Nominel motoreffekt kW 37 45 55
Trykdugpunkt °C 3 3 3
KøletørrerABT 130 ABT 130 ABT 130
Mål
B x D x H mm
2.840 x 1.660 x 2.145 2.840 x 1.660 x 2.145 2.840 x 1.660 x 2.145
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 71 71 72
Vægt kg 2.520 2.560 2.625

ModelCSG 120-2 T A CSG 130-2 T A
Driftsovertryk bar 8 10 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 12 10,43 12,88 12,85
Maks. overtryk bar 8 10 8 10
Nominel motoreffekt kW 75 90
Trykdugpunkt °C 3 3
KøletørrerABT 130 ABT 130
Mål
B x D x H mm
2.840 x 1.660 x 2.145 2.840 x 1.660 x 2.145
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 73 74
Vægt kg 2.765 2.890

SFC-udførelse

ModelCSG 70-2 SFC A CSG 90-2 SFC A CSG 120-2 SFC A
Driftsovertryk bar 4 6 8 4 6 8 4 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 2,77 - 8,8 3,12 - 7,71 3,47 - 6,62 3,32 - 10,73 3,23 - 9,58 3,47 - 8,32 3,94 - 13,5 4,51 - 12,41 5,08 - 11,3 4,81 - 10,1
Maks. overtryk bar 9 6 9 8 10
Nominel motoreffekt kW 55 55 75
Mål
B x D x H mm
2.490 x 1.660 x 2.145 2.490 x 1.660 x 2.145 2.490 x 1.660 x 2.145
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 71 72 73
Vægt kg 2.360 2.360 2.400

ModelCSG 130-2 SFC A
Driftsovertryk bar 4 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 4,23 - 13,52 4,64 - 13,41 5,05 - 13,3 5,47 - 12,7
Maks. overtryk bar 10
Nominel motoreffekt kW 90
Mål
B x D x H mm
2.490 x 1.660 x 2.145
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 74
Vægt kg 2.480

T-SFC-udførelse

ModelCSG 70-2 T SFC A CSG 90-2 T SFC A CSG 120-2 T SFC A
Driftsovertryk bar 4 6 8 4 6 8 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 2,77 - 8,8 3,12 - 7,71 3,47 - 6,62 3,32 - 10,73 3,23 - 9,58 3,47 - 8,32 5,08 - 11,3 4,81 - 10,1
Maks. overtryk bar 9 6 9 8 10
Nominel motoreffekt kW 55 55 75
Trykdugpunkt °C 3 3 3
KøletørrerABT 130 ABT 130 ABT 130
Mål
B x D x H mm
2.840 x 1.660 x 2.145 2.840 x 1.660 x 2.145 2.840 x 1.660 x 2.145
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 71 72 73
Vægt kg 2.610 2.610 2.650

ModelCSG 130-2 T SFC A
Driftsovertryk bar 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 5,05 - 13,3 5,47 - 12,7
Maks. overtryk bar 10
Nominel motoreffekt kW 90
Trykdugpunkt °C 3
KøletørrerABT 130
Mål
B x D x H mm
2.840 x 1.660 x 2.145
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 74
Vægt kg 2.730

RD-design

ModelCSG 55-2 i.HOC A CSG 70-2 i.HOC A CSG 90-2 i.HOC A
Driftsovertryk bar 8 6 8 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 5,4 7,77 6,65 9,62 8,8 7,67
Maks. overtryk bar 8 6 8 6 8 10
Nominel motoreffekt kW 37 45 55
Trykdugpunkt °C -36 -28 -35 -25 -33 -36
Mål
B x D x H mm
3.140 x 1.660 x 2.145 3.140 x 1.660 x 2.145 3.140 x 1.660 x 2.145
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 71 71 72
Vægt kg 2.985 3.025 3.090

ModelCSG 120-2 i.HOC A CSG 130-2 i.HOC A
Driftsovertryk bar 6 8 10 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 12,92 12 10,43 12,92 12,88 12,85
Maks. overtryk bar 6 8 10 8 10
Nominel motoreffekt kW 75 90
Trykdugpunkt °C -20 -29 -34 -20 -28 -32
Mål
B x D x H mm
3.140 x 1.660 x 2.145 3.140 x 1.660 x 2.145
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 73 74
Vægt kg 3.230 3.355

RD-SFC-design

ModelCSG 70-2 i.HOC SFC A CSG 90-2 i.HOC SFC A CSG 120-2 i.HOC SFC A
Driftsovertryk bar 6 8 6 8 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 3,12 - 7,71 3,47 - 6,62 3,23 - 9,58 3,47 - 8,32 4,51 - 12,41 5,08 - 11,3 4,81 - 10,1
Maks. overtryk bar 9 6 9 8 10
Nominel motoreffekt kW 55 55 75
Trykdugpunkt °C -31 -35 -25 -33 -21 -30 -34
Mål
B x D x H mm
3.140 x 1.660 x 2.145 3.140 x 1.660 x 2.145 3.140 x 1.660 x 2.145
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 71 72 73
Vægt kg 3.080 3.080 3.120

ModelCSG 130-2 i.HOC SFC A
Driftsovertryk bar 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 4,64 - 13,41 5,05 - 13,3 5,47 - 12,7
Maks. overtryk bar 10
Nominel motoreffekt kW 90
Trykdugpunkt °C -23 -28 -32
Mål
B x D x H mm
3.140 x 1.660 x 2.145
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 74
Vægt kg 3.200

Udbygningskøletørrer

ModelABT 130
Energiforbrug kW 1,38
Trykdugpunkt °C 3
KølemiddelR-513A
Globalt opvarmningspotentiale631
Kølemiddelmængde kg 1,5
Masse kølemiddel som CO2-ækvivalent t 0,9
Hermetisk kølekredsløb-

Tekniske data DSG-2 A

Basisudførelse

ModelDSG 140-2 A DSG 180-2 A DSG 220-2 A
Driftsovertryk bar 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 13,18 13,12 21,7 19,2 18,4 16,1 26,15 23 21,6 19,1
Maks. overtryk bar 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Nominel motoreffekt kW 90 110 132
Mål
B x D x H mm
3.435 x 1.750 x 2.385 3.435 x 1.750 x 2.385 3.435 x 1.750 x 2.385
TryklufttilslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 77 78 78
Vægt kg 3.400 3.550 3.650

ModelDSG 260-2 A DSG 290-2 A
Driftsovertryk bar 4 6 8 10 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 28,61 26,1 26 22,9 28,55 28,5 26
Maks. overtryk bar 4 8 10 8 10
Nominel motoreffekt kW 160 200
Mål
B x D x H mm
3.435 x 1.750 x 2.385 3.435 x 1.750 x 2.385
TryklufttilslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 79 81
Vægt kg 3.800 4.000

SFC-udførelse

ModelDSG 180-2 SFC A DSG 220-2 SFC A DSG 260-2 SFC A
Driftsovertryk bar 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 8,58 - 22,52 9,46 - 20,79 8,51 - 18,56 9,54 - 16,43 7,84 - 22,51 8,68 - 22,45 9,51 - 21,8 9,95 - 19,5 8,59 - 27,71 9,36 - 27,66 9,62 - 25,44 10,3 - 23,3
Maks. overtryk bar 6 10 8,5 10 7 10
Nominel motoreffekt kW 110 132 160
Mål
B x D x H mm
3.435 x 1.750 x 2.385 3.435 x 1.750 x 2.385 3.435 x 1.750 x 2.385
TryklufttilslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 79 79 80
Vægt kg 4.150 4.250 4.400

ModelDSG 290-2 SFC A
Driftsovertryk bar 4 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 9,07 - 30,09 10,27 - 30,05 11,47 - 30 12,33 - 28
Maks. overtryk bar 8,5 10
Nominel motoreffekt kW 200
Mål
B x D x H mm
3.435 x 1.750 x 2.385
TryklufttilslutningDN80 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 82
Vægt kg 4.600

RD-design

ModelDSG 140-2 i.HOC A DSG 180-2 i.HOC A DSG 220-2 i.HOC A
Driftsovertryk bar 8 10 6 8 10 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 13,18 13,12 19,2 18,4 16,1 23 21,6 19,1
Maks. overtryk bar 8 10 6 8 10 6 8 10
Nominel motoreffekt kW 90 110 132
Trykdugpunkt °C -34 -36 -26 -33 -36 -26 -33 -35
Mål
B x D x H mm
4.270 x 1.750 x 2.385 4.270 x 1.750 x 2.385 4.270 x 1.750 x 2.385
TryklufttilslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 77 78 78
Vægt kg 4.500 4.650 4.750

ModelDSG 260-2 i.HOC A DSG 290-2 i.HOC A
Driftsovertryk bar 6 8 10 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 26,1 26 22,9 28,55 28,5 26
Maks. overtryk bar 8 10 8 10
Nominel motoreffekt kW 160 200
Trykdugpunkt °C -25 -32 -34 -24 -31 -33
Mål
B x D x H mm
4.270 x 1.750 x 2.385 4.270 x 1.750 x 2.385
TryklufttilslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 79 81
Vægt kg 4.900 5.100

RD-SFC-design

ModelDSG 180-2 i.HOC SFC A DSG 220-2 i.HOC SFC A DSG 260-2 i.HOC SFC A
Driftsovertryk bar 6 8 10 6 8 10 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 9,46 - 20,79 8,51 - 18,56 9,54 - 16,43 8,68 - 22,45 9,51 - 21,8 9,95 - 19,5 9,36 - 27,66 9,62 - 25,44 10,3 - 23,3
Maks. overtryk bar 6 10 8,5 10 7 10
Nominel motoreffekt kW 110 132 160
Trykdugpunkt °C -26 -33 -36 -26 -32 -35 -25 -31 -34
Mål
B x D x H mm
4.270 x 1.750 x 2.385 4.270 x 1.750 x 2.385 4.270 x 1.750 x 2.385
TryklufttilslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 79 79 80
Vægt kg 5.250 5.350 5.500

ModelDSG 290-2 i.HOC SFC A
Driftsovertryk bar 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 10,27 - 30,05 11,47 - 30 12,33 - 28
Maks. overtryk bar 8,5 10
Nominel motoreffekt kW 200
Trykdugpunkt °C -24 -30 -33
Mål
B x D x H mm
4.270 x 1.750 x 2.385
TryklufttilslutningDN80 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 82
Vægt kg 5.700

Tekniske data FSG-2 A

Basisudførelse

ModelFSG 300-2 A FSG 350-2 A FSG 420-2 A
Driftsovertryk bar 4 6 8 4 6 8 10 4 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 35,12 29,4 29,3 42,15 37,3 34,9 29,2 50,14 45,7 42 37,1
Maks. overtryk bar 4 8 4 6 8 10 4 6 8 10
Nominel motoreffekt kW 160 200 250
Mål
B x D x H mm
3.860 x 2.075 x 2.730 3.860 x 2.075 x 2.730 3.860 x 2.075 x 2.730
TryklufttilslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 78 78 80
Vægt kg 5.550 5.750 5.950

ModelFSG 450-2 A FSG 500-2 A
Driftsovertryk bar 6 8 10 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 50,1 45,6 41,9 50 45,6
Maks. overtryk bar 6 8 10 8 10
Nominel motoreffekt kW 315 315
Mål
B x D x H mm
3.860 x 2.075 x 2.730 3.860 x 2.075 x 2.730
TryklufttilslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 81 82
Vægt kg 6.250 6.250

SFC-udførelse

ModelFSG 420-2 SFC A FSG 500-2 SFC A FSG 520-2 SFC A
Driftsovertryk bar 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 12,95 - 45,84 14,79 - 42,18 16,63 - 38,52 18,48 - 34,85 15,48 - 50,77 16,94 - 48,66 18,41 - 44,93 19,88 - 41,21 15,48 - 50,77 16,94 - 50,7 18,4 - 50,63 19,88 - 48,59
Maks. overtryk bar 10 10 10
Nominel motoreffekt kW 250 315 355
Mål
B x D x H mm
3.860 x 2.075 x 2.730 3.860 x 2.075 x 2.730 3.860 x 2.075 x 2.730
TryklufttilslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 81 83 84
Vægt kg 6.550 7.000 7.600

RD-design

ModelFSG 300-2 i.HOC A FSG 350-2 i.HOC A FSG 420-2 i.HOC A
Driftsovertryk bar 6 8 6 8 10 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 29,4 29,3 37,3 34,9 29,2 45,7 42 37,1
Maks. overtryk bar 8 6 8 10 6 8 10
Nominel motoreffekt kW 160 200 250
Trykdugpunkt °C -22 -31 -20 -29 -34 -19 -28 -32
Mål
B x D x H mm
4.630 x 2.075 x 2.730 4.630 x 2.075 x 2.730 4.630 x 2.075 x 2.730
TryklufttilslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 78 78 80
Vægt kg 6.750 6.950 7.150

ModelFSG 450-2 i.HOC A FSG 500-2 i.HOC A
Driftsovertryk bar 8 10 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 45,6 41,9 50 45,6
Maks. overtryk bar 8 10 8 10
Nominel motoreffekt kW 315 315
Trykdugpunkt °C -27 -31 -26 -30
Mål
B x D x H mm
4.630 x 2.075 x 2.730 4.630 x 2.075 x 2.730
TryklufttilslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 81 82
Vægt kg 7.450 7.450

RD-SFC-design

ModelFSG 420-2 i.HOC SFC A FSG 500-2 i.HOC SFC A FSG 520-2 i.HOC SFC A
Driftsovertryk bar 6 8 10 6 8 10 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 14,79 - 42,18 16,63 - 38,52 18,48 - 34,85 16,94 - 48,66 18,41 - 44,93 19,88 - 41,21 16,94 - 50,7 18,4 - 50,63 19,88 - 48,59
Maks. overtryk bar 10 10 10
Nominel motoreffekt kW 250 315 355
Trykdugpunkt °C -22 -28 -32 -18 -26 -31 -21 -26 -29
Mål
B x D x H mm
4.630 x 2.075 x 2.730 4.630 x 2.075 x 2.730 4.630 x 2.075 x 2.730
TryklufttilslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 81 83 84
Vægt kg 7.750 8.200 8.800