Oliefri tørkomprimerende skruekompressorer med luftkøling

Pålidelig stærk – op til 45 °C omgivelsestemperatur

Ved manglende kølevandsinfrastruktur sørger de luftkølede, tørkomprimerende skruekompressorer for en sikker trykluftforsyning – og det endda ved omgivelsestemperaturer på op til 45 °C. Selv ydelsen passer: Takket være innovation og kompetence inden for maskin- og anlægskonstruktion kan vi tilbyde luftkølede, tørkomprimerende skruekompressorer på op til 355 kW.

 • Volumenstrøm fra 4,2 til 51 m³/min.
 • Tryk fra 4 til 11 bar

Fordele

 • Nem varmeudnyttelse:
  Takket være radialventilatorer med højt resttryk kan den opvarmede køleluft, ofte uden ekstra støtteventilatorer, udnyttes til opvarmning af rum.
 • Energieffektivitet helt ned i detaljerne:
  I standby-drift fører den temperaturstyrede stilstandsventilator fra Kaeser den akkumulerede varme driftssikkert ud – hovedventilatoren kan således frakobles!
 • Genialt vedligeholdelsesvenlig:
  For rengøringsformål kan første og andet trin på aluminiumsblokvarmeveksleren bare svinges ud.

Højdepunkter med vores luftkølede CSG

Vandkabinetkøling

Vandkabinetkøling giver større effektivitet.

Takket være den effektive vandkabinetkøling opnås en forøgelse af effektiviteten med flere procentpoint i forhold til oliekabinetkøling. Derudover forlænges gearoliens levetid til 18.000 driftstimer.

Variabel køleluftvolumenstrøm

Innovativt ventilationssystem sørger for en behovstilpasset køleluftstrøm.

Takket være det innovative ventilatorsystem reguleres køleluftstrømmen efter behov. Dette medfører optimal tilpasning til den pågældende belastningssituation og kølelufttemperatur.

 

De luftkølede, oliefrit komprimerende skruekompressorer i detaljer

Energieffektivitet har højeste prioritet.
Spar med KAESER Life-Cycle Management

Anskaffelses- og serviceomkostningerne til en kompressor udgør kun en lille del af dens samlede livscyklusomkostninger. Størstedelen af de samlede udgifter går til energiomkostninger. Som trykluftsystemudbyder tilbyder vi en individuel planlægning, der er tilpasset perfekt til dine behov, en energieffektiv trykluftstation og en pålidelig service. I hele trykluftstationens levetid står vi til rådighed som partner.

Effektiv og sikker drift
Kompressorstyring SIGMA CONTROL 2

Den integrerede styring SIGMA CONTROL 2 koordinerer trykluftproduktionen, overtager den effektive og sikre drift af anlægget og sikrer et perfekt samspil i systemforbindelsen. Alle relevante komponenter og driftstilstande på anlægget overvåges og analyseres. Operatøren har alle muligheder for også at integrere anlæggene i styreteknik (SCADA).

Skarpe detaljeløsninger

Fiberfri pulseringsdæmper

Fiberfri pulseringsdæmper

Effektivt, bredbåndet og med minimalt tryktab dæmper den nyudviklede pulseringsdæmper uønskede svingninger. Dens fnugfrie konstruktion forhindrer kontaminering af trykluften.

Højeffektiv kondensatudskiller

Højeffektiv kondensatudskiller

Med sin strømningsteknisk optimerede konstruktion udskiller den nyudviklede kondensatudskiller pålideligt akkumuleret kondensat efter luftkølerne. Samtidigt er dens tryktab minimalt.

Ekstraudstyr

Maskinfødder til påmontering

 • Med maskinfødder til gulvmontering

Lyddæmper til lufttilførselsåbningen

 • Lyddæmpende kanal foran varmevekslerne

Køleluftfiltermåtter

 • Køleluftfiltermåtter i kompressorens indsugningsområde
 • Reducerer tilsmudsningen af varmeveksleroverfladerne og indsugningsluftfilteret

Varmlufttilslutning

 • Direkte udnyttelse af den varme trykluft, f.eks. til varmeregenererende adsorptionstørrere eller som varm procesluft.
 • For enkelte modeller kan den ønskede varmlufttemperatur reguleres inden for bestemte grænser.
Tekniske data CSG A

Basisudførelse

ModelCSG 60 A CSG 75 A CSG 95 A
Driftsovertryk bar 6 8,6 11 6 8,6 11 6 8,6 11
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 6,81 5,6 4,72 8,24 7,11 6,11 9,91 8,78 7,47
Maks. overtryk bar 6 8,6 11 6 8,6 11 6 8,6 11
Nominel motoreffekt kW 37 45 55
Mål
B x D x H mm
2.200 x 1.530 x 2.125 2.200 x 1.530 x 2.125 2.200 x 1.530 x 2.125
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 69 69 70
Vægt kg 2.500 2.550 2.550

ModelCSG 125 A CSG 150 A
Driftsovertryk bar 6 8,6 11 6 8,6 11
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 13,36 12,27 11,32 15,1 14,53 13,45
Maks. overtryk bar 6 8,6 11 6 8,6 11
Nominel motoreffekt kW 75 90
Mål
B x D x H mm
2.200 x 1.530 x 2.125 2.200 x 1.530 x 2.125
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 71 72
Vægt kg 2.550 2.800

T-udførelse

ModelCSG 60 T A CSG 75 T A CSG 95 T A
Driftsovertryk bar 6 8,6 11 6 8,6 11 6 8,6 11
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 6,8 5,59 4,71 8,22 7,1 6,1 9,88 8,77 7,46
Maks. overtryk bar 6 8,6 11 6 8,6 11 6 8,6 11
Nominel motoreffekt kW 37 45 55
Trykdugpunkt °C 3 3 3
KøletørrerABT 150 ABT 150 ABT 150
Mål
B x D x H mm
2.580 x 1.530 x 2.125 2.580 x 1.530 x 2.125 2.580 x 1.530 x 2.125
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 69 69 70
Vægt kg 2.700 2.750 2.750

ModelCSG 125 T A CSG 150 T A
Driftsovertryk bar 6 8,6 11 8,6 11
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 13,33 12,24 11,3 14,51 13,43
Maks. overtryk bar 6 8,6 11 8,6 11
Nominel motoreffekt kW 75 90
Trykdugpunkt °C 3 3
KøletørrerABT 150 ABT 150
Mål
B x D x H mm
2.580 x 1.530 x 2.125 2.580 x 1.530 x 2.125
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 71 72
Vægt kg 2.750 3.000

SFC-udførelse

ModelCSG 75 SFC A CSG 95 SFC A CSG 125 SFC A
Driftsovertryk bar 6 8,6 6 8,6 11 6 8,6 11
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 4,04 - 8,27 4,02 - 6,98 4,75 - 9,79 4,73 - 8,71 4,71 - 7,82 5,25 - 13,32 5,22 - 11,9 4,93 - 10,58
Maks. overtryk bar 8,6 8,6 11 8,6 11
Nominel motoreffekt kW 55 55 75 75
Mål
B x D x H mm
2.200 x 1.530 x 2.125 2.200 x 1.530 x 2.125 2.200 x 1.530 x 2.125
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 70 71 72
Vægt kg 2.500 2.500 2.550 2.550

ModelCSG 150 SFC A
Driftsovertryk bar 6 8,6 11
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 5,25 - 16,04 5,22 - 14,47 5,2 - 13,25
Maks. overtryk bar 6 11
Nominel motoreffekt kW 90
Mål
B x D x H mm
2.200 x 1.530 x 2.125
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 73
Vægt kg 2.600

T-SFC-udførelse

ModelCSG 75 T SFC A CSG 95 T SFC A CSG 125 T SFC A
Driftsovertryk bar 6 8,6 6 8,6 11 6 8,6 11
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 4,04 - 8,22 4,01 - 6,96 4,74 - 9,77 4,72 - 8,68 4,71 - 7,79 5,24 - 13,2 5,22 - 11,84 4,93 - 10,54
Maks. overtryk bar 8,6 8,6 11 8,6 11
Nominel motoreffekt kW 55 55 75 75
Trykdugpunkt °C 3 3 3
KøletørrerABT 150 ABT 150 ABT 150
Mål
B x D x H mm
2.580 x 1.530 x 2.125 2.580 x 1.530 x 2.125 2.580 x 1.530 x 2.125
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 70 71 72
Vægt kg 2.700 2.700 2.750 2.750

ModelCSG 150 T SFC A
Driftsovertryk bar 8,6 11
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 5,22 - 14,37 5,2 - 13,19
Maks. overtryk bar 11
Nominel motoreffekt kW 90
Trykdugpunkt °C 3
KøletørrerABT 150
Mål
B x D x H mm
2.580 x 1.530 x 2.125
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 73
Vægt kg 2.800

RD-design

ModelCSG 60 i.HOC A CSG 75 i.HOC A CSG 95 i.HOC A
Driftsovertryk bar 6 8,6 11 6 8,6 11 6 8,6 11
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 6,81 5,6 4,72 8,24 7,11 6,11 9,91 8,78 7,47
Maks. overtryk bar 6 8,6 11 6 8,6 11 6 8,6 11
Nominel motoreffekt kW 37 45 55
Trykdugpunkt °C - - -
Mål
B x D x H mm
2.900 x 1.530 x 2.125 2.900 x 1.530 x 2.125 2.900 x 1.530 x 2.125
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 69 69 70
Vægt kg 3.200 3.250 3.250

ModelCSG 125 i.HOC A CSG 150 i.HOC A
Driftsovertryk bar 6 8,6 11 6 8,6 11
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 13,36 12,27 11,32 15,1 14,53 13,45
Maks. overtryk bar 6 8,6 11 6 8,6 11
Nominel motoreffekt kW 75 90
Trykdugpunkt °C - -
Mål
B x D x H mm
2.900 x 1.530 x 2.125 2.900 x 1.530 x 2.125
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 71 72
Vægt kg 3.250 3.500

RD-SFC-design

ModelCSG 75 i.HOC SFC A CSG 95 i.HOC SFC A CSG 125 i.HOC SFC A
Driftsovertryk bar 6 8,6 6 8,6 11 6 8,6 11
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 4,04 - 8,29 4,02 - 6,99 4,75 - 9,79 4,73 - 8,71 4,71 - 7,82 5,25 - 13,32 5,22 - 11,9 4,93 - 10,58
Maks. overtryk bar 8,6 8,6 11 8,6 11
Nominel motoreffekt kW 55 55 75 75
Trykdugpunkt °C - - -
Mål
B x D x H mm
2.900 x 1.530 x 2.125 2.900 x 1.530 x 2.125 2.900 x 1.530 x 2.125
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 70 71 72
Vægt kg 3.200 3.200 3.250 3.250

ModelCSG 150 i.HOC SFC A
Driftsovertryk bar 6 8,6 11
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 5,25 - 16,04 5,22 - 14,5 5,2 - 13,25
Maks. overtryk bar 6 11
Nominel motoreffekt kW 90
Trykdugpunkt °C -
Mål
B x D x H mm
2.900 x 1.530 x 2.125
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 73
Vægt kg 3.300

Udbygningskøletørrer

ModelABT 130 ABT 150
Energiforbrug kW 1,38 1,35
Trykdugpunkt °C 3 3
KølemiddelR-513A R-513A
Globalt opvarmningspotentiale631 631
Kølemiddelmængde kg 1,5 1,1
Masse kølemiddel som CO2-ækvivalent t 0,9 0,69
Hermetisk kølekredsløb- -

Tekniske data DSG-2 A

Basisudførelse

ModelDSG 140-2 A DSG 180-2 A DSG 220-2 A
Driftsovertryk bar 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 13,18 13,12 21,7 19,2 18,4 16,1 26,15 23 21,6 19,1
Maks. overtryk bar 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Nominel motoreffekt kW 90 110 132
Mål
B x D x H mm
3.435 x 1.750 x 2.385 3.435 x 1.750 x 2.385 3.435 x 1.750 x 2.385
TryklufttilslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 77 78 78
Vægt kg 3.400 3.550 3.650

ModelDSG 260-2 A DSG 290-2 A
Driftsovertryk bar 4 6 8 10 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 28,61 26,1 26 22,9 28,55 28,5 26
Maks. overtryk bar 4 8 10 8 10
Nominel motoreffekt kW 160 200
Mål
B x D x H mm
3.435 x 1.750 x 2.385 3.435 x 1.750 x 2.385
TryklufttilslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 79 81
Vægt kg 3.800 4.000

SFC-udførelse

ModelDSG 180-2 SFC A DSG 220-2 SFC A DSG 260-2 SFC A
Driftsovertryk bar 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 8,58 - 22,52 9,46 - 20,79 8,51 - 18,56 9,54 - 16,43 7,84 - 22,51 8,68 - 22,45 9,51 - 21,8 9,95 - 19,5 8,59 - 27,71 9,36 - 27,66 9,62 - 25,44 10,3 - 23,3
Maks. overtryk bar 6 10 8,5 10 7 10
Nominel motoreffekt kW 110 132 160
Mål
B x D x H mm
3.435 x 1.750 x 2.385 3.435 x 1.750 x 2.385 3.435 x 1.750 x 2.385
TryklufttilslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 79 79 80
Vægt kg 4.150 4.250 4.400

ModelDSG 290-2 SFC A
Driftsovertryk bar 4 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 9,07 - 30,09 10,27 - 30,05 11,47 - 30 12,33 - 28
Maks. overtryk bar 8,5 10
Nominel motoreffekt kW 200
Mål
B x D x H mm
3.435 x 1.750 x 2.385
TryklufttilslutningDN80 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 82
Vægt kg 4.600

RD-design

ModelDSG 140-2 i.HOC A DSG 180-2 i.HOC A DSG 220-2 i.HOC A
Driftsovertryk bar 8 10 6 8 10 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 13,18 13,12 19,2 18,4 16,1 23 21,6 19,1
Maks. overtryk bar 8 10 6 8 10 6 8 10
Nominel motoreffekt kW 90 110 132
Trykdugpunkt °C -34 -36 -26 -33 -36 -26 -33 -35
Mål
B x D x H mm
4.270 x 1.750 x 2.385 4.270 x 1.750 x 2.385 4.270 x 1.750 x 2.385
TryklufttilslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 77 78 78
Vægt kg 4.500 4.650 4.750

ModelDSG 260-2 i.HOC A DSG 290-2 i.HOC A
Driftsovertryk bar 6 8 10 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 26,1 26 22,9 28,55 28,5 26
Maks. overtryk bar 8 10 8 10
Nominel motoreffekt kW 160 200
Trykdugpunkt °C -25 -32 -34 -24 -31 -33
Mål
B x D x H mm
4.270 x 1.750 x 2.385 4.270 x 1.750 x 2.385
TryklufttilslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 79 81
Vægt kg 4.900 5.100

RD-SFC-design

ModelDSG 180-2 i.HOC SFC A DSG 220-2 i.HOC SFC A DSG 260-2 i.HOC SFC A
Driftsovertryk bar 6 8 10 6 8 10 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 9,46 - 20,79 8,51 - 18,56 9,54 - 16,43 8,68 - 22,45 9,51 - 21,8 9,95 - 19,5 9,36 - 27,66 9,62 - 25,44 10,3 - 23,3
Maks. overtryk bar 6 10 8,5 10 7 10
Nominel motoreffekt kW 110 132 160
Trykdugpunkt °C -26 -33 -36 -26 -32 -35 -25 -31 -34
Mål
B x D x H mm
4.270 x 1.750 x 2.385 4.270 x 1.750 x 2.385 4.270 x 1.750 x 2.385
TryklufttilslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 79 79 80
Vægt kg 5.250 5.350 5.500

ModelDSG 290-2 i.HOC SFC A
Driftsovertryk bar 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 10,27 - 30,05 11,47 - 30 12,33 - 28
Maks. overtryk bar 8,5 10
Nominel motoreffekt kW 200
Trykdugpunkt °C -24 -30 -33
Mål
B x D x H mm
4.270 x 1.750 x 2.385
TryklufttilslutningDN80 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 82
Vægt kg 5.700

Tekniske data FSG-2 A

Basisudførelse

ModelFSG 300-2 A FSG 350-2 A FSG 420-2 A
Driftsovertryk bar 4 6 8 4 6 8 10 4 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 35,12 29,4 29,3 42,15 37,3 34,9 29,2 50,14 45,7 42 37,1
Maks. overtryk bar 4 8 4 6 8 10 4 6 8 10
Nominel motoreffekt kW 160 200 250
Mål
B x D x H mm
3.860 x 2.075 x 2.730 3.860 x 2.075 x 2.730 3.860 x 2.075 x 2.730
TryklufttilslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 78 78 80
Vægt kg 5.550 5.750 5.950

ModelFSG 450-2 A FSG 500-2 A
Driftsovertryk bar 6 8 10 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 50,1 45,6 41,9 50 45,6
Maks. overtryk bar 6 8 10 8 10
Nominel motoreffekt kW 315 315
Mål
B x D x H mm
3.860 x 2.075 x 2.730 3.860 x 2.075 x 2.730
TryklufttilslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 81 82
Vægt kg 6.250 6.250

SFC-udførelse

ModelFSG 420-2 SFC A FSG 500-2 SFC A FSG 520-2 SFC A
Driftsovertryk bar 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 12,95 - 45,84 14,79 - 42,18 16,63 - 38,52 18,48 - 34,85 15,48 - 50,77 16,94 - 48,66 18,41 - 44,93 19,88 - 41,21 15,48 - 50,77 16,94 - 50,7 18,4 - 50,63 19,88 - 48,59
Maks. overtryk bar 10 10 10
Nominel motoreffekt kW 250 315 355
Mål
B x D x H mm
3.860 x 2.075 x 2.730 3.860 x 2.075 x 2.730 3.860 x 2.075 x 2.730
TryklufttilslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 81 83 84
Vægt kg 6.550 7.000 7.600

RD-design

ModelFSG 300-2 i.HOC A FSG 350-2 i.HOC A FSG 420-2 i.HOC A
Driftsovertryk bar 6 8 6 8 10 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 29,4 29,3 37,3 34,9 29,2 45,7 42 37,1
Maks. overtryk bar 8 6 8 10 6 8 10
Nominel motoreffekt kW 160 200 250
Trykdugpunkt °C -22 -31 -20 -29 -34 -19 -28 -32
Mål
B x D x H mm
4.630 x 2.075 x 2.730 4.630 x 2.075 x 2.730 4.630 x 2.075 x 2.730
TryklufttilslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 78 78 80
Vægt kg 6.750 6.950 7.150

ModelFSG 450-2 i.HOC A FSG 500-2 i.HOC A
Driftsovertryk bar 8 10 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 45,6 41,9 50 45,6
Maks. overtryk bar 8 10 8 10
Nominel motoreffekt kW 315 315
Trykdugpunkt °C -27 -31 -26 -30
Mål
B x D x H mm
4.630 x 2.075 x 2.730 4.630 x 2.075 x 2.730
TryklufttilslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 81 82
Vægt kg 7.450 7.450

RD-SFC-design

ModelFSG 420-2 i.HOC SFC A FSG 500-2 i.HOC SFC A FSG 520-2 i.HOC SFC A
Driftsovertryk bar 6 8 10 6 8 10 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 14,79 - 42,18 16,63 - 38,52 18,48 - 34,85 16,94 - 48,66 18,41 - 44,93 19,88 - 41,21 16,94 - 50,7 18,4 - 50,63 19,88 - 48,59
Maks. overtryk bar 10 10 10
Nominel motoreffekt kW 250 315 355
Trykdugpunkt °C -22 -28 -32 -18 -26 -31 -21 -26 -29
Mål
B x D x H mm
4.630 x 2.075 x 2.730 4.630 x 2.075 x 2.730 4.630 x 2.075 x 2.730
TryklufttilslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 81 83 84
Vægt kg 7.750 8.200 8.800