Energibesparende køletørrere SECOTEC op til 3,90 m³/min

Sensationelle spareeksperter med stabilt trykdugpunkt

SECOTEC-køletørrere fra serierne TA – TC (*) tørrer trykluft op til et trykdugpunkt på 3 °C, takket være højeffektiv behovstilpasset hukommelsesregulering og er dermed særdeles sparsommelig. Et stort dimensioneret kuldelager sørger for en materialeskånsom fremgangsmåde og et stabilt trykdugpunkt.

 • Enormt sparepotentiale ved delbelastet drift og i arbejdspauser
 • Særdeles robust anlægsdesign med lav vedligeholdelse
 • Luftkølede udgaver til omgivelsestemperaturer til 43 °C

Fordele

 • Spar energi:
  I dellastdrift kan der takket være energisparereguleringen mellemlagres overskydende køleeffekt i det termiske lager, som kan bruges til tørring uden strømforbrug.
 • Høj driftssikkerhed:
  SECOTEC-køletørrerens førsteklasses kølekredsløb tillader sikker anvendelse op til en omgivelsestemperatur på +43 °C. Den store kondensatudskiller og det elektroniske kondensatdræn ECO-DRAIN sørger for en stabil fjernelse af kondensvandet i alle belastningsfaser. Den elektriske udførelse opfylder standarden EN 60204-1.
 • Genial servicevenlig:
  Kabinetkonstruktionen, som er optimeret til let tilgængelighed for alle dele, sænker arbejdsomkostningerne væsentlig ved service- og testarbejde.

* Denne køletørrerserie indeholder den flourholdige drivhusgas R-513A.

Det ideelle supplement: AQUAMAT-olie-/vandudskiller
Olie-/vandudskiller Aquamat i.CF60

Vores tip: Kondensat behandles retsligt korrekt og billigt med AQUAMAT-olie-/vandudskillere før udledning i kloakken.

 

Produktdetaljer

SECOTEC – sparer energi under alle forhold

Belastningen af en køletørrer afhænger ikke alene af, hvor stort et trykluftvolumen der skal tørres (gråt areal), men endnu mere af, hvor meget vand den indstrømmende trykluft indeholder. Denne mængde øges med stigende temperatur. Ved høje omgivelsestemperaturer, som f.eks. om sommeren, er køletørrere derfor udsat for en særlig stærk belastning (gul kurve).

Sammen med vinterens temperaturer (turkis kurve) falder også køletørrernes arbejdsbelastning. For at kunne opnå et stabilt trykdugpunkt under alle disse udsving skal køletørrere altid dimensioneres til driftens spidsbelastning plus en tilstrækkelig reserve.

Analogt med båndbredden på volumenstrøm og temperatur arbejder køletørrere hele tiden i et belastningsområde mellem 0 og 100 %. Eftersom SECOTEC-lagerreguleringen sikrer en behovstilpasset energiudnyttelse over hele dette belastningsområde, bliver resultatet store besparelser.

Strømspareeffekt
Maksimal energibesparelse takket være lagerregulering
Maksimal energibesparelse takket være lagerregulering med SECOTEC-køletørrere

Udnyttelsen af køletørrernes kapacitet svinger hele tiden mellem 0 og 100 %. I modsætning til gængse dellastreguleringer tilpasser SECOTEC-lagerreguleringen det elektriske effektbehov nøjagtigt til alle belastningsfaser.

På den måde sparer SECOTEC-køletørrere i forhold til eksempelvis køletørrere med varmgas-bypass-regulering næsten 60 % i strømomkostninger ved en gennemsnitlig kapacitetsudnyttelse på 40 %.

SECOTEC-tørrernes kølelager forbliver, i modsætning til ved gængse metoder, altid køligt. Det betyder, at trykluften også tørres effektivt under opstartsfaserne. Takket være den fortrinlige isolering af lageret kan dette også ske med et minimalt energiforbrug. Desuden giver SECOTEC-køletørrerne ikke alene en meget energieffektiv tryklufttørring, men takket være den store lagerkapacitet også en særlig skånsom drift.

Bedste tørring ved skånsom drift
Bedste tørring ved skånsom driftsmåde med SECOTEC-køletørrere

SECOTEC-køletørrere opnår ved fuld belastning effektivt et stabilt trykdugpunkt på op til +3°C. Også ved delbelastningsdrift er trykdugpunktet takket være den lave udsvingsmargin betydeligt mere stabilt end ved gængse køletørrere. 

Gængse køletørrere med skiftende driftstilstande og uden ekstra kølelager bruger deres varmevekslers materiale som kølelager. Kølekompressorer og ventilatormotorer i disse tørrere skal derfor kobles til og fra væsentligt hyppigere for konstant at kunne tilvejebringe den påkrævede kuldeeffekt. 

For at reducere koblingshyppighed og slid går kølekredsløbet derfor ofte først i gang ved væsentligt højere trykdugpunkter. De heraf følgende udsving i trykdugpunktet giver et dårligere tørringsresultat. Det er risikabelt, for korrosion kan begynde allerede ved en relativ trykluftfugtighed på over 40 % og ikke først, når der dannes kondens. 

SECOTEC-køletørrere arbejder derimod særdeles materialeskånsomt på grund af den høje kølelagerkapacitet. Når lageret først er opladet, kan kølekompressoren og ventilatormotoren forblive slukket væsentligt længere, uden at trykdugpunktstabiliteten påvirkes.

Opbygning og funktion
Opbygning og funktion for SECOTEC-køletørrere
 1. Luft-/luft-varmeveksler
 2. Luft-/kølemiddel-varmeveksler med kuldelager
 3. Kondensatudskiller
 4. Kondensatdræn (ECO-DRAIN)
 5. Kølemiddel-kompressor
 6. Kondensator
 7. Kapillarrør
 1. Filtertørrer
 2. Højtrykskontakt
 3. Lavspændingskontakt
 4. Ventilatortrykkontakt
 5. TDP trendvisning
 6. Trykluftind- og udgang
Tekniske data TA

Basisudførelse

ModelTA 5 TA 8 TA 11
Volumenstrøm m³/min. 0,65 0,85 1,25
Tryktab bar 0,07 0,14 0,17
Elektrisk effektforbrug ved 50 % vol. kW 0,16 0,16 0,2
Elektrisk effektforbrug ved 100 % vol. kW 0,3 0,29 0,39
Driftsovertryk bar 3 - 16 3 - 16 3 - 16
Omgivende temperatur °C 3 - 43 3 - 43 3 - 43
Indgangstemperatur °C 3 - 55 3 - 55 3 - 55
Vægt kg 70 80 85
Mål
B x D x H mm
630 x 484 x 779 630 x 484 x 779 630 x 484 x 779
TryklufttilslutningG ¾ G ¾ G ¾
Tilslutning kondensatudledningG ¼ G ¼ G ¼
Elektrisk forsyning230 V / 1 / 50 Hz 230 V / 1 / 50 Hz 230 V / 1 / 50 Hz
KølemiddelR-513A R-513A R-513A
Masse kølemiddel som CO2-ækvivalent t 0,18 0,14 0,23
Globalt opvarmningspotentiale631 631 631
Masse kølemiddel kg 0,28 0,22 0,37

Tekniske data TB

Basisudførelse

ModelTB 19 TB 26
Volumenstrøm m³/min. 2,1 2,55
Tryktab bar 0,19 0,2
Elektrisk effektforbrug ved 50 % vol. kW 0,24 0,34
Elektrisk effektforbrug ved 100 % vol. kW 0,44 0,62
Driftsovertryk bar 3 - 16 3 - 16
Omgivende temperatur °C 3 - 43 3 - 43
Indgangstemperatur °C 3 - 55 3 - 55
Vægt kg 108 116
Mål
B x D x H mm
620 x 540 x 963 620 x 540 x 963
TryklufttilslutningG 1 G 1
Tilslutning kondensatudledningG ¼ G ¼
Elektrisk forsyning230 V / 1 / 50 Hz 230 V / 1 / 50 Hz
KølemiddelR-513A R-513A
Masse kølemiddel som CO2-ækvivalent t 0,35 0,33
Globalt opvarmningspotentiale631 631
Masse kølemiddel kg 0,56 0,53

Tekniske data TC

Basisudførelse

ModelTC 31 TC 36
Volumenstrøm m³/min. 3,2 3,9
Tryktab bar 0,17 0,17
Elektrisk effektforbrug ved 50 % vol. kW 0,38 0,41
Elektrisk effektforbrug ved 100 % vol. kW 0,74 0,89
Driftsovertryk bar 3 - 16 3 - 16
Omgivende temperatur °C 3 - 43 3 - 43
Indgangstemperatur °C 3 - 55 3 - 55
Vægt kg 155 170
Mål
B x D x H mm
764 x 660 x 1.009 764 x 660 x 1.009
TryklufttilslutningG 1¼ G 1¼
Tilslutning kondensatudledningG ¼ G ¼
Elektrisk forsyning230 V / 1 / 50 Hz 230 V / 1 / 50 Hz
KølemiddelR-513A R-513A
Masse kølemiddel som CO2-ækvivalent t 0,5 0,63
Globalt opvarmningspotentiale631 631
Masse kølemiddel kg 0,8 1