Adsorptionstørrer koldregenererende fra 1,17 til 154,53 m³/min

Fra frostbeskyttelse til hightech-anvendelse

Adsorptionstørrerne i DC-serien tørrer trykluft ned til et trykdugpunkt på -70 °C. De overbeviser med et driftssikkert anlægsdesign, høj energieffektivitet og meget lave vedligeholdelsesomkostninger. Beskyt dine reguleringsarmaturer og stikledninger pålideligt mod frost, og tør trykluften til følsomme processer med minimale omkostninger fil følge.

 • TDP til −70 °C
 • Volumenstrøm fra 1,17 til 154,53 m³/min.
 • ECO CONTROL 2 med innovativ, tendensregistrerende trykdugpunktregulering
 • Kan valgfrit kobles til ACT-adsorber med aktivt kul – til teknisk oliefri trykluft med højeste krav

Fordele

 • Driftssikker og kompakt:
  DC-tørrere overbeviser med eksklusive komponenter, vandbestandigt og højtydende tørremiddel og rigeligt dimensionerede påfyldningsmængder. Alle modeller er opbygget pladssparende på en robust ramme.
 • Høj effektivitet – Lave trykdugpunkter:
  Radialt anbragte rørbroer muliggør lange beholdere med kompakte dimensioner. Dermed opnås der særligt fordelagtige strømningsforhold, som gør tørringen energieffektiv. Takket være rigeligt dimensionerede strømningstværsnit og det effektive KAESER FILTER er det maksimale tryktab i DC-tørrerne kun 0,2 bar.
 • Stort set vedligeholdelsesfrit design:
  Takket være den meget høje kvalitet på komponenterne som f.eks. ventilerne og den rigeligt dimensionerede tørremiddelmængde anbefales en stor revision kun hvert 5. år. Det skåner tegnebogen, og samtidig kan en sådan revision udføres meget enkelt og dermed også tidsbesparende.
Det ideelle supplement: AQUAMAT-olie/vandudskiller
Kondensatbehandlings-system AQUAMAT

Vores tip: Kondensat behandles retsligt korrekt og billigt med AQUAMAT-olie/vandudskillere før udledning i kloakken.

 

Produktdetaljer

Kombination med aktivt kul-adsorbere
Kombination af adsorptionstørrere med aktivt kul-adsorbere.

Fra størrelse DC 12 er der knyttet nøjagtigt effekttilpassede ACT-aktivt kul-adsorbere til DC-tørrerne. Det betyder, at der kan produceres teknisk oliefri trykluft, der opfylder de strengeste krav (restolieindhold klasse 1 iht. ISO 8573-1). Rammekonstruktionen op til størrelse DC 133 muliggør enkel tilkobling af ACT-aktivt kul-adsorberen

ECO CONTROL 2 – tendensregistrerende dugpunktregulering
ECO CONTROL: Tendensregistrerende dugpunktregulering
 1. Temperatursensorer

Især ved variable volumenstrøms-, tryk- eller temperaturværdier sparer ECO CONTROL 2 energi i væsentlig grad. Den tendensregistrerende dugpunktstyring er økonomisk attraktiv og mere sikker end konventionelle dugpunktstyringer, idet den allerede reagerer på temperaturforskelsændringer i tørremidlet og ikke først på stigning i trykdugpunktet ved tørrerudgangen. Måling og relativ sammenligning af temperaturdifferencer sker på ny for hver samlet cyklus. Beholderne skiftes først efter optimal udnyttelse af tørremidlet. Hver tørringsfase kan dermed belastningsafhængigt forlænges med op til 30 minutter, hvilket sparer regenereringsluft. 

Væsentlige fordele

 • Et dyrt dugpunktmåleapparat, der er dyrt at vedligeholde, bortfalder.
 • Der opstår ingen dermed forbundne regelmæssige kalibreringsomkostninger.
 • Anderledes end ved dugpunktmåleapparatet er temperatursensorernes funktion nem at kontrollere takket være mere sikker ledningsbrudovervågning.
Livscyklusomkostninger for gængse tørrere sammenlignet med serie DC
Livscyklusomkostninger for adsorptionstørrere fra Kaeser Kompressoren sammenlignet med gennemsnitlige adsorptionstørrere.
 1. Investering
 2. Vedligeholdelsesmaterialer
 1. Regenerering
 2. Besparelsespotentiale

DC-adsorptionstørrere fra KAESER tørrer med meget lave livscyklusomkostninger. Således medfører gængse modeller med molekylærsifyldning væsentligt højere omkostninger til regenerering af vedligeholdelsesmaterialer. For en 10 m³/min-tørrer opnås der over 10 år et typisk besparelsespotentiale på op til 90.000 €. Derudover skal der udføres væsentligt færre vedligeholdelsesarbejder på DC-adsorptionstørrere.

Tekniske data