Adsorptionstørrer koldregenererende fra 1,60 til 155,50 m³/min.

Fra frostbeskyttelse til hightech-anvendelse

Adsorptionstørrerne i i.DC-serien tørrer trykluft ned til et trykdugpunkt på -70 °C. De overbeviser med et driftssikkert anlægskoncept, høj energieffektivitet og meget lave vedligeholdelsesomkostninger. Beskyt dine reguleringsarmaturer og stikledninger pålideligt mod frost, og tør trykluften til følsomme processer med minimale samlede omkostninger til følge.

 • TDP til −70 °C
 • Volumenstrøm fra 1,60 til 155,50 m³/min.
 • Energibesparende ECO CONTROL 3-styring til omfattende systemovervågning
 • Kan valgfrit kobles til ACT-adsorber med aktivt kul – til teknisk oliefri trykluft med højeste krav

Fordele

 • Driftssikker og kompakt:
  Komponenter af høj kvalitet, vandbestandigt, højtydende tørremiddel og store påfyldningsmængder. Alle modeller er opbygget pladssparende på en robust ramme.
 • ECO CONTROL 3 – effektiv og netværkskompatibel:
  Den netværkskompatible styring med 7" touchdisplay giver grundig systemovervågning med omfattende signalering, grafisk visning af procesparametre og et R- og I-skema med realtidsdata. Dugpunktsreguleringen som standard sørger for betydelige energibesparelser ved delvis belastning. Med en valgfri trykdugpunktsensor kan trykdugpunktet vises og en alternativ reguleringsstørrelse anvendes.
 • Stort set vedligeholdelsesfrit design:
  Takket være en skånsom drift med særligt lange cyklustider og den meget høje kvalitet af komponenterne, som f.eks. ventilerne og den stort dimensionerede tørremiddelmængde, anbefales et hovedeftersyn kun hvert 5. år. Det skåner tegnebogen, og samtidig kan en sådan revision udføres meget enkelt og dermed også tidsbesparende.
Det ideelle supplement: AQUAMAT-olie-/vandudskiller
Aquamat i.CF 60 oil/water separator

Vores tip: Kondensat behandles retsligt korrekt og billigt med AQUAMAT-olie-/vandudskillere før udledning i kloakken.

 

Produktdetaljer

Kombination med aktivt kuladsorbere
Adsorptionstørrere i kombination med aktiv kuladsorber for teknisk oliefri trykluft.

Fra størrelse i.DC 126 er der tildelt nøjagtigt effekttilpassede ACT-aktivkuladsorbere til DC-tørrerne. Det betyder, at der kan produceres teknisk oliefri trykluft, der opfylder de strengeste krav (restolieindhold klasse 1 iht. ISO 8573-1). Rammekonstruktionen op til størrelse i.DC 140 muliggør enkel tilkobling af ACT-aktivt kuladsorberen

Sparsom drift takket være effektivt design

KAESER garanterer kompromisløs rentabilitet selv i basisversionen af serien i.DC. Styringen ECO CONTROL 3 og den trendregistrerende dugpunktregulering sikrer maksimale energibesparelser ved delvis belastning. Det store format for de koldregenererende adsorptionstørrere (f.eks. cyklussen på 10 minutter til DTP på -40 °C) og den konsekvente anvendelse af komponenter af høj kvalitet (f.eks. ventilteknik med lang levetid og bestandigt Premium-tørremiddel) garanterer effektiv drift med minimalt vedligeholdelsesarbejde (f.eks. hovedeftersyn hvert 5. år). 

Din fordel: Minimale samlede omkostninger, maksimal besparelse.

ECO CONTROL 3 – pålidelig. Intelligent. Effektiv.

Pålidelig tørring

Kernen i den optimerede i.DC-serie er den nye ECO CONTROL 3-styring. Den klart strukturerede menustruktur og et 7" touchdisplay giver optimal kontrol i hele tørreprocessen. Den er udstyret med Modbus TCP-grænseflade (Ethernet) til tilslutning til overordnede styringer eller til integration i KAESER SIGMA NETWORK.

Innovativ og energieffektiv ECO CONTROL 3-styring.

Intelligent styring

ECO CONTROL 3 tilbyder en moderne og omfattende systemovervågning. Dertil hører et omfattende registreringssystem med historikhukommelse, en detaljeret vedligeholdelsesstyring, den grafiske visning af tidsforløbet for alle temperaturer og trykdugpunktet (option) samt et R & i-skema med integrerede realtidsdata.

Effektiv takket være dugpunktsregulering

Basisversionen i i.DC-serien leveres allerede med den robuste og vedligeholdelsesfrie trendregistrerende dugpunktsregulering. Den giver et betydeligt energibesparelsespotentiale ved drift med delvis belastning. Efter ønske kan der desuden integreres en trykdugpunktsensor af høj kvalitet. Derved står trykdugpunktet til rådighed til visning, videresendelse og også som reguleringsvariabel – alternativ til trendregistrering. Praktisk: Selvom sensoren, for eksempel på grund af en kalibrering, ikke afgiver noget signal, er en belastningsafhængig regulering fortsat mulig.