Adsorptionstørrer koldregenererende fra 1,17 til 154,53 m³/min


Rentabel og sikker til TDP −70 °C

De effektive kompakt- og stor-adsorptionstørrere i DC-serien trodser også de vanskeligste anvendelsesbetingelser og udmærker sig med særdeles lave service- og driftsomkostninger. Især deres minimale regenerationsluftbehov og den energibesparende styring ECO CONTROL sørger for, at anskaffelsesomkostningerne hurtigt tjener sig ind.

 • TDP til −70 °C
 • Volumenstrøm fra 1,17 til 154,53 m³/min.
 • ECO CONTROL BASIC eller ECO CONTROL med innovativ, tendensregistrerende trykdugpunktregulering (E-Pack Option)
 • Kan valgfrit kobles til ACT-adsorber med aktivt kul – til teknisk oliefri trykluft med højeste krav

Fordele

 • Lave driftsomkostninger:
  Adsorptionstørrere fra model DC 12 har et særdeles lavt regenerationsluftbehov – blandt andet takket være en optimal tilstrømning af førsteklasses tørmiddel. Derudover bruges også den ved adsorption opståede varme til regeneration.
 • Energibesparende reguleringsintelligens:
  Den belastningsafhængige styring ECO CONTROL fra DC „E-Pack“-udgaverne udnytter den særdeles sikre proces med tendensregistrerende dugpunktregulering til maksimal energibesparelse.
 • Billig service og vedligeholdelse:
  DC-tørrere består af særdeles holdbare komponenter af høj kvalitet. Ind- og udgange samt filterhusene er særdeles let tilgængelige. Lyddæmperne kan adskilles og rengøres særdeles nemt.

Det ideelle supplement: AQUAMAT-olie/vandudskiller
Kondensatbehandlings-system AQUAMAT

Vores tip: Kondensat behandles retsligt korrekt og billigt med AQUAMAT-olie/vandudskillere før udledning i kloakken.

 

Produktdetaljer

Kombination med aktivkuladsorbere
DC-tørrer med aktivt kul-adsorber

Fra størrelse DC 12 er der tildelt nøjagtigt effekttilpassede ACT-aktivkuladsorbere til DC-tørrerne. Oliefri trykluft kan dermed genereres til højeste krav (koncentrationsområde 0 til 0,01 mg/m³).
Rammekonstruktionen for de kompakte adsorptionstørrere op til størrelse DC 133 muliggør enkel sammenkobling af ACT-aktivkuladsorbere.

ECO CONTROL – tendensregistrerende dugpunktregulering
ECO CONTROL: Tendensregistrerende dugpunktregulering
 1. Temperatursensorer

Især ved variable volumenstrøms-, tryk- eller temperaturværdier sparer ECO CONTROL væsentlig energi. Den tendensregistrerende dugpunktregulering er billigere og sikrere end konventionelle dugpunktstyringer.

 • Den reagerer allerede på temperaturdifferenceændringer i tørremidlet, ikke først på at trykdugpunktet stiger ved tørrerudgangen.
 • Måling og relativ sammenligning af temperaturdifferencer sker på ny for hver samlet cyklus.
 • Beholderne skiftes først efter optimal udnyttelse af tørremidlet. Hver tørringsfase kan belastningsafhængigt dermed forlænges med op til 30 minutter og spare regenerationsluft.
 • Et dyrt dugpunktmåleapparat, der er dyrt at vedligeholde, bortfalder.
 • Der opstår ingen dermed forbundne regelmæssige kalibreringsomkostninger.
 • Anderledes end ved dugpunktmåleapparatet er temperatursensorernes funktion nemmere at kontrollere takket være sikker ledningsbrugovervågning.

Tekniske data