Adsorber med aktivt kul

I konstant drift til højeste luftkvalitet

Kaeser adsorbere med aktivt kul fra ACT-serien fjerner pålideligt oliedampe og lugt. Efter tryklufttørring og forfiltration installeret, opnår de restolieindhold af klasse 1 iht. ISO 8573-1 og beskytter dermed også følsomme produktionsprocesser.

Store fyldmængder af førsteklasses aktivt kul og deres vedvarende lave tryktab gør dem særdeles rentable. De holder dermed op til 12 000 kompressor-driftstimer uden skift af aktivt kul. En seriefremstillet olieindikator refererer til eventuelle driftsforstyrrelser.

 • Restolieindhold i koncentrationsområdet 0 – 0,01 mg/m³
 • Volumenstrøm 1,60 – 155,50 m³/min
 • Maks. arbejdstryk 10 bar / 16 bar og som ekstraudstyr også 45 bar

Fordele

 • Tydelig underskridelse af klasse 1-grænseværdien:
  Allerede fra et restolieindhold på 0,01 mg/m³ opnås klasse 1 iht. ISO 8573-1. Kaeser ACT-adsorptionstørrere kan opnå restolieindhold, som ligger væsentligt under. Resultat: en vedvarende sikker overholdelse af grænseværdien.
 • Lave serviceomkostninger:
  Kaeser ACT-adsorbere opnår særdeles lange skifteintervaller takket være deres store dimensionering og en optimal tilstrømning af det meget effektive aktive kul. De er monteret i en beskyttende, yderst robust stålramme.
 • Minimalt tryktab:
  Stort dimensionerede ind- og udgangstværsnit sørger for vedvarende lavt differencetryk og forbedrer dermed rentabiliteten.
Det ideelle supplement: Trykluftfiltre fra KAESER
Aktiv kuladsorber fra Kaeser Kompressoren

ACT - aktiv kuladsorber skal altid udstyres med filtre fra Kaeser. Med installeret forfilter og efterfilter sikrer du maksimal driftstid for det aktive kul og holder kulstøv væk fra den rensede trykluft – med meget lavt tryktab.

 

Produktdetaljer

Udstyr

Standardudstyr

 • Adsorptionsmiddelbeholder inklusiv påfyldning af aktivt kul, flowfordeler af rustfrit stål øverst/nederst og separate påfyldnings- og udtømningsstudser øverst/nederst
 • Udstyret med beholdermanometer og trykreduktionsventil med olieindikator (ekstraudstyr til driftstryk 45 bar)
 • Formonteret trykluftindgangs- og -udgangsledning
 • Stabil standerramme, 2-komponent vådlakering

Ekstraudstyr

 • Silikonefri udførelse iht. VW-kontrolstandard PV 3.10.7
 • Driftstryk 16 / 45 bar for modellerne ACT 16 – 140
 • Driftstryk 10 bar for modellerne ACT 175 – 1555
Reducer livscyklusomkostningerne!

Aktive kulfiltre

Aktivt kulfilter fra Kaeser Kompressoren
 KA-filterelement

Aktiv kuladsorber + støvfilter

Reducer livscyklusomkostningerne med aktiv kuladsorber og støvfilter fra Kaeser Kompressoren
 ACT - påfyldning af aktivt kul
 KD støvfilter
 Besparelse ACT+KD

Beregninger:
Omkostninger til investering, service (materiel, arbejde og bortskaffelse) ved følgende udskiftningsintervaller: ACT - påfyldning af aktivt kul 12.000 driftstimer, støvfilter 6.000 driftstimer, aktivt kulfilter 1.000 driftstimer, årlig nettoydelse over 10 år

Lave levetidsomkostninger

Ved kontinuerligt trykluftbehov er Kaeser ACT - aktiv kuladsorber typisk betydeligt billigere. Takket være de længere serviceintervaller udlignes livscyklusomkostningerne normalt i det tredje år sammenlignet med aktive kulfiltre af høj kvalitet.
De efterfølgende år udgør de et langt mere attraktivt alternativ. Hertil kommer en betydeligt bedre tryklufttilgængelighed på grund af det reducerede behov for service.

Opbygning og funktion
Trykluftgennemløbsskema ved en aktiv kuladsorber fra Kaeser Kompressoren
 1. Indgang trykluft
 2. Forfilter (tilbehør)
 3. Kondensatudløb
 4. Adsorptionsmiddelbeholder
 5. Flowfordeler af rustfrit stål
 1. Påfyldning af aktivt kul
 2. Efterfilter (tilbehør)
 3. Udgang trykluft
 4. Trykreduktionsventil
 5. Olieindikator
Tekniske data

Du kan finde de tekniske data i denne brochure: