Vores blæser-monoblokke: OMEGA-serien


Robuste typer – fås til enhver anvendelse

Ved vores blæser-monoblokke har du valget. OMEGA-serien tilbyder med sine pulsationsfattige, trevingede rotorer forskellige kapselblæsere til stationær eller mobil anvendelse. De produceres i de mest moderne, konditionerede CNC-bearbejdningscentre og testes omhyggeligt under maksimal belastning.

 • Kapselblæsere til alsidig anvendelse – både stationært og mobilt, drift ved både overtryk og undertryk – til transport af luft eller kvælstof (OMEGA P og PN)
 • Blæser med krom-nikkellegerede hovedkomponenter til området vakuumdestillation / genanvendelse af procesvand (OMEGA B)
 • Undertryksblæser med forindløbskøling til endnu højere ydeevne – fortrinsvist til skiftende over- og undertryksdrift på silo- og sugekøretøjer (OMEGA PV)
 • Rotationsstempelvakuumpumper til produktion af finvakuum (OMEGA WVC) sammen med en forpumpe

Fordele

 • Levetid over gennemsnittet:
  Cylindriske rullelejer optager 100 % af de gaskræfter, der indvirker på rotorerne. Levetiden for den lejring, der er indbygget i blæseren, øges op til 100.000 driftstimer.
 • Høj kapacitetsgrad = høj effektivitet:
  Ved hjælp af den præcise udfærdigelse opnår vi de laveste spaltemål mellem rotor og kabinet. På denne måde går en lavere volumenstrøm tabt pga. spaltetab.
Profitabel takket være lave livscyklusomkostninger
Levetidsomkostninger

Vores holistiske koncept for optimal rentabilitet: Maksimal energieffektivitet, højeste tryklufttilgængelighed og et verdensomspændende service- og rådgivningsnetværk med hurtige reaktionstider.

 

Produktdetaljer

Kapselblæser OMEGA P
Kapselblæser-anlæg med OMEGA profil

Anvendelsesområde

Stationær eller mobil, til over- eller undertryksdrift – vores kapselblæsere udmærker sig ved talrige anvendelsesmuligheder. F.eks.:

 • Inden for vandsektoren (herunder beluftning af klaringsbassiner)
 • Blæseluftproduktion (tørring, køling, adskillelse…)
 • Brænderluftforsyning
 • Til pneumatisk transport af pulver og granulat
Kapselblæsere til transport af kvælstof: Model OMEGA PN
Kapselblæsere OMEGA P

Anvendelsesområde
Nogle bulkvarer skal transporteres under kvælstofatmosfære i det lukkede system.
Lækager fra alle systemkomponenter – herunder også fra kapselblæseren – skal i denne forbindelse reduceres til et minimum.
Blæseren af typen PN, der er specialudviklet til dette anvendelsesområde, fås med tre forskellige tætninger til den roterende drivakselgennemføring – som glideringstætning (se grafik) endda slitagefri.

Undertryksblæser med forindløbskøling: Model OMEGA PV
Undertryksblæser OMEGA PV - slamsuger

Anvendelsesområde

 • Anvendelse i grovvakuumområdet op til 100 mbar(abs) eller 900 mbar trykdifference
 • Sugeevne ved undertryk op til 120 m³/min
Eksempler på anvendelse
 • Mobil anvendelse, f.eks. i suge- og silokøretøjer
Undertryksblæser OMEGA PV - funktionsmåde

Funktionsmåde
Hvis vakuummet (gult) er indesluttet mellem rotor og kabinet, trænger der ved yderligere rotation fra rotorerne omgivelsesluft (blå) ind i blæserblokken via såkaldte forindløbskanaler.
Volumenstrømme fra vakuum og omgivelserne blandes, og den komprimeringsvarme, der dannes, fordeles i den mange gange større, indesluttede luftmasse.
På denne måde opnås de samme kompressionssluttemperaturer som ved normale blæserblokke.

Dampkomprimeringsblæser: Model OMEGA B
Dampkomprimeringsblæser: Model OMEGA B

Anvendelsesområde

 • Specialudviklet til komprimering af vanddamp i undertryksdrift – i forbindelse med vandindsprøjtningskøling

Udstyr

 • Rotorer og blokkabinet af støbt rustfrit stål eller krom-nikkellegeret støbejern
 • Forskellige indvendige specialtætninger på de roterende gennemføringer (korrosionsfrie og med lav slitage)
 • Forskellige specialtætninger på drivakselgennemføringen, afhængigt af omgivelsesbetingelserne
 • Transportretning vertikalt oppefra og ned (kan tilpasses forskellige monteringssituationer)
Vakuumpumpe med drejecylinder: Type WVC
Roterende vakuumpumpe WVC

Anvendelsesområde

 • Til anvendelse inden for finvakuumproduktion
 • Nominel sugeevne op til 6.800 m³/h
 • Tør komprimering
 • Til anvendelse i pumpestationer sammen med forpumper til forøgelse af sugeevnen og undertrykket
Forkortet pumpetid via frekvensomformer.
Via frekvensomformeren, der fås som ekstraudstyr, kan vakuumpumpen med drejecylinder og forpumpe aktiveres samtidigt allerede ved atmosfærisk tryk.
Kapselblæsere OMEGA P - funktionsmåde
Kapselblæsere OMEGA P - funktionsmåde
 1. Indsugning
 2. Føring til trykside
 1. Trykudligning
 2. Udblæsning

Drejecylindrenes rotation indeslutter luften på indsugningssiden mellem rotor og kabinet. Med stigende rotation når rotorspidsen starten på en excentrisk udsparing i kabinettet. Denne "forindsugningskanal" skal give en gradvis trykudligning mellem den indesluttede indsugningsluft og den luft, der strømmer ind fra tryksiden. Ved tovingede blæsere kommer luften derimod mere pludseligt ind i transportkammeret fra tryksiden. Derfor skaber trevingede blæsere færre pulsationer sammenlignet med tovingede blæsere. Til sidst skubbes luften ud mod modstanden i den tilsluttede rørledning.