Olie-/vandudskiller – AQUAMAT

Intelligent kondensatbehandling – Sikker. Ren. Modulopbygget.

Ved trykluftproduktionen kan der opstå betydelige mængder olieholdigt kondensat. Olie-/vandudskillere adsorberer olien og sørger dermed for afløbsvand, der er egnet til udledning. 

Med AQUAMAT i.CF nydefinerer KAESER kondensatbehandlingen. Eksempelvis er olie-/vandudskilleren, der fås til kompressorer med en volumenstrøm på 10,3 til 92,6 m³/min., for første gang udstyret med AQUAMAT CONTROL-styringen. Denne styring overtager den aktive processtyring og gør vedligeholdelsen ren og nem at planlægge. 

Takket være ergonomiske patroner finder udskiftningen af filtermaterialet sted smudsfrit og uden direkte kontakt til kondensatet, hvilket beskytter både miljø og servicepersonale. Takket være det modulære opbygningskoncept kan modellernes kapacitet tilpasses efterfølgende. 

De praktiske modeller Aquamat CF 3 og 6 står til rådighed til behandling af små kondensatmængder.

Fordele

 • Sikker
  AQUAMAT CONTROL overtager den aktive proceskontrol: Den udnytter filtermaterialet optimalt, registrerer den resterende kapacitet afhængigt af belastningen, gør det muligt at planlægge vedligeholdelse, dræner med et tryk på en knap og sørger således for bæredygtig kondensatbehandling – naturligvis netværkskompatibelt og typegodkendt af Institut für Bautechnik Berlin (DIBt).
 • Ren
  Patronen kan optage den samlede oliemængde og har et ergonomisk håndtag. Derudover sørger en bajonetholder på opsamleren og en drypstopventil på patronens bund for en hurtig vedligeholdelse. Dette beskytter servicepersonalet og miljøet mod kontaminering. Derudover holdes vægten af den drænede patron under 25 kg.
 • Modulopbygget
  En patronstørrelse til alle modeller. Praktiske ombygningssæt til efterfølgende kapacitetstilpasning.
Overblik over systemrentabiliteten

Ved at spare omkring 90 % af de typiske kondensat-bortskaffelsesomkostninger amortiserer AQUAMAT ikke kun på kortest mulig tid, men yder også et værdifuldt bidrag til en langsigtet omkostningsbalance for hele dit anlæg – et aspekt, som spiller en helt afgørende rolle for KAESER.

 

Produktdetaljer

Funktion – aktiv kondensatudskillelse
Kondensatbehandling-system AQUAMAT – Opbygning
 1. Trykaflastningskammer
 2. Stempelventil
 3. Målekammer
 4. AQUAMAT CONTROL
 5. Fordeler (rørføring)
 1. Patroner
 2. Opsamler til afløbsvand
 3. Opadgående kanal
 4. Udgang til afløbsvand

Det olieholdige kondensat strømmer ind i trykaflastningskammeret (1) på AQUAMAT i.CF, aflastes der til atmosfærisk tryk og strømmer via stempelventilen (2) ind i målekammeret (3). 

Her overvåger AQUAMAT CONTROL-styringen (4) kontinuerligt niveauet. Hvis maksimalværdien nås, afbrydes kondensattilløbet ved at lukke stempelventilen (2). Således opstår der kondensatvolumen, der kan tilføres tryk. 

AQUAMAT CONTROL-styringen (4) pulserer det indespærrede kondensat med bløde trykstød via fordeleren (5) gennem patronerne (6). Patronens aktivt kulfrie filtermateriale optager den olie, der er indeholdt i kondensatet. 

Det rensede afløbsvand strømmer fra bunden af patronen ind i opsamleren (7) og derfra via en opadgående kanal (8) til udgangen (9) på olie-/vandudskilleren. 

Hvis AQUAMAT CONTROL registrerer minimumsniveauet for målekammeret, stoppes pulseringen, stempelventilen åbnes, og kondensattilløbet genoprettes. 

I tilfælde af fejl (f.eks. strømsvigt) arbejder AQUAMAT i.CF ganske enkelt videre som konventionel tyngdekraftudskiller.

Sikker – AQUAMAT CONTROL

Hjertet i aktiv udskillelse

AQUAMAT CONTROL er olie-/vandudskillerens styring.

Permanent proceskontrol

AQUAMAT CONTROL overvåger kondensatniveauet og sørger dermed for et defineret og fejlfrit kondensatflow. Styringen registrerer procesparametre og rapporterer funktionsfejl.

Patronernes resterende levetid

AQUAMAT CONTROL beregner belastningsafhængigt patronernes resterende levetid baseret på sensor- og procesdata. Det gør det nemt at planlægge vedligeholdelsen.

Automatisk dræning

AQUAMAT CONTROL dræner patronerne med et tryk på en knap og holder på den måde vægten af hver patron under 25 kg for ren og ergonomisk udskiftning samtidig med, at du slipper for omkostninger til bortskaffelse.

Netværksforbindelse

AQUAMAT CONTROL stiller procesdata og meddelelser til rådighed via Modbus TCP (Ethernet). På denne måde muliggøres proceskontrol af overordnede styringer, f.eks. SIGMA AIR MANAGER 4.0.

Lokalt WLAN

AQUAMAT CONTROL giver lokal WLAN-adgang og stiller oplysninger til rådighed for servicepersonalet om konfiguration af anlægget, procesdata og meddelelser på mobile terminaler selv uden netværkstilslutning.

Ren – på alle områder
De medfølgende blindpropper giver yderligere sikkerhed.

Indeslutning af olie

Takket være det store format og optimeret udnyttelse af filtermaterialet bindes hele oliemængden permanent i patronen. Behov for kontakt til servicepersonale og kontaminering af omgivelserne undgås pålideligt

Dræning med et tryk på en knap

Takket være den aktive udskillelse drænes patronerne ved hjælp af blide trykimpulser. Langvarig og smudsbehæftet afdrypning er ikke længere nødvendig ved udskiftning af filtermaterialet. Den styrede dræning betyder, at en fuldt mættet patron vejer mindre end 25 kg.

Ventilen i patronen forhindrer, at der løber væske ud.

Bajonet og drypstopventil

Udskiftning af patronen er nem og ren takket være den praktiske bajonetlås. Ventilen i patronen forhindrer, at der løber væske ud. De medfølgende blindpropper giver yderligere sikkerhed i forhold til at forhindre væskeudsivning.

Ergonomisk håndgreb

Patronens indløbsrør er udført som et fast og stabilt håndtag. Transport og montering af patronen er yderst ergonomisk. Patronen løftes ud af bajonetlåsen med en drejning på 45° på det ergonomiske håndtag. Når den er helt mættet, vejer den maksimalt 25 kg.

Modulopbygget – AQUAMAT i.CF kan nemt udvides
Praktiske ombygningssæt til efterfølgende kapacitetstilpasning.

Konventionelle olie-/vandudskillere er udviklet til en bestemt kondensatmængde. Hvis denne kapacitet f.eks. blev overskredet på grund af et voksende trykluftbehov, skulle der installeres en ekstra enhed. AQUAMAT i.CF tilpasser sig nemt takket være sit modulære design og kan med ombygningssæt nemt tilpasses til både større og mindre behov.

Sustainable – Controller for sustainable environmental protection
AQUAMAT CONTROL-styringen sørger for moderne miljøbeskyttelse.

An oil/water separator whose operation is not monitored or is inadequately maintained can potentially contaminate the environment with oil-laden condensate and wastewater. 

The intelligent AQUAMAT i.CF oil/water separator with AQUAMAT CONTROL provides state-of-the-art environmental protection:

 • The hygienic cartridge concept with automatic drainage and a drip-stop valve at the bottom securely contains the entire volume of oil.
 • The active separation process protects against backflow and consequently prevents condensate overflow.
 • The AQUAMAT CONTROL controller continuously displays the remaining cartridge capacity, ensuring maintenance transparency and predictability.