Store skruekompressorer fra 75 til 515 kW

Til optimal effektivitet og større volumenstrøm

Vores skruekompressorer med olieindsprøjtning i serierne DSD til HSD viser først og fremmest deres styrker i storindustrien. Hvis du har brug for meget trykluft til din produktion og lægger meget vægt på energieffektivitet og pålidelighed, er skruekompressorerne op til 500 kW det helt rigtige.

Serien DSD fås som ekstraudstyr med indbygningstørrer. På denne måde beskytter du dine trykluftledninger yderligere mod korrosion og reducerer risikoen for produktskader.
Alle modeller fås med eller uden hastighedsreguleret drev (SFC). 

Til HSD-serien integrerede vi to kompressorer i ét anlægskabinet. Begge enheder er komplet udstyret med egen kompressorblok, egen SIGMA CONTROL-styring og eget kølesystem. På grund af de høje volumenstrømme egner de sig særligt godt til bilindustrien eller i stålværker.

Fordele

 • Servicevenligt design:
  Hvert anlæg er konstrueret, så alle service- og vedligeholdelsesrelevante dele er diekte tilgængelige forfra. Det sparer tid og øger tilgængeligheden.
 • Integreret styring for større effektivitet:
  Med den interne styring SIGMA CONTROL 2 kan en kompressors effekt tilpasses nøjagtigt til det pågældende trykluftforbrug. Den optimerer og koordinerer samspillet mellem trykluftgenerering og -forbrug.
 • Høj fleksibilitet på lidt plads:
  To kompressorer i ét kabinet ved serien HSD sparer meget plads i forhold til enkelte kompressorenheder med tilsvarende effekt. Derudover kan anlægget tilpasses forskellige brugssituationer optimalt, hvorved tomgangstider minimeres og økonomien forbedres.
 

Vores skruekompressorer op til 515 kW i detaljer

Spar energi med varmegenvinding
Maksimal varmegenvinding ved skruekompressorer.

En skruekompressor omformer 100 % af den elektriske driftsenergi, den får tilført, til varme. Op til 96 % af denne energi kan f.eks. benyttes til opvarmningsformål. Det nedbringer primærenergiforbruget og forbedrer det samlede energiregnskabs økonomi betydeligt.

På vores varmegenvindingsside kan du få alt at vide om anvendelsesområder og besparelsespotentialer. 

Effektiv og sikker drift
Kompressorstyring SIGMA CONTROL 2

Den integrerede styring SIGMA CONTROL 2 koordinerer trykluftproduktionen, overtager den effektive og sikre drift af anlægget og sikrer et perfekt samspil i systemforbindelsen. Alle relevante komponenter og driftstilstande på anlægget overvåges og analyseres. Operatøren har alle muligheder for også at integrere anlæggene i styreteknik (SCADA).

Energieffektivitet har højeste prioritet.
Spar med KAESER Life-Cycle Management

Anskaffelses- og serviceomkostningerne til en kompressor udgør kun en lille del af dens samlede livscyklusomkostninger. Størstedelen af de samlede udgifter går til energiomkostninger. Som trykluftsystemudbyder tilbyder vi en individuel planlægning, der er tilpasset perfekt til dine behov, en energieffektiv trykluftstation og en pålidelig service. I hele trykluftstationens levetid står vi til rådighed som partner.

Funktionsskema HSD
Opbygningsskema for HSD trykluftstationer
 1. Luftfilter
 2. Indgangsventil
 3. Elektromotor
 4. Skruekompressorblok
 5. Udskiller med udskillerpatron
 1. Væskefilter
 2. Væskekøler
 3. Trykluftefterkøler
 4. Cyklonudskillere
 5. Kondensatafleder ECO-DRAIN

Den trykluft, der skal komprimeres, føres via indsugningsfiltret (1) og indsugningsventilen (2) ind i kompressorblokken (3) med SIGMA PROFIL. Kompressorblokken (3) drives af en højeffektiv elektromotor (4). Den køleolie, der sprøjtes ind under kompression til køling, udskilles igen fra luften i fluidudskillelsesbeholderen (5). Trykluften flyder gennem 2-trinsolieudskillerpatronen (6) og kontraventilen til minimumstryk (MDRV) (7) ind i trykluftefterkøleren (8). 

Efter afkølingen fjernes det udskilte kondensat fra den integrerede cyklonudskiller (9) og monterede ECO-DRAIN (10) fra trykluften og udledes fra anlægget. Derefter forlader den kondensatfrie trykluft anlægget ved tryklufttilslutningen (11). Varmen, der opstår ved komprimeringen, afgives via køleolien fra væskekøleren (12) med vandvarmeveksler. Til sidst rengøres køleolien af øko-fluidfilteret (13). Den elektroniske termostyring (ETM) (14) sørger for så lave driftstemperaturer som muligt. Den interne kompressorstyring SIGMA CONTROL 2 samt, afhængigt af designet, stjerne-trekant-startmotoren eller frekvensomformeren (SFC) er integreret i kontrolkabinettet.

Tekniske data DSD

Basisudførelse

ModelDSD 145 DSD 175 DSD 205
Driftsovertryk bar 7,5 7,5 10 7,5 10 13
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 14 16,92 13,6 21 16,59 13,06
Maks. overtryk bar 9 8,5 12 8,5 12 15
Nominel motoreffekt kW 75 90 110
Mål
B x D x H mm
2.450 x 1.730 x 2.150 2.450 x 1.730 x 2.150 2.450 x 1.730 x 2.150
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 69 70 72
Vægt kg 2.950 3.060 3.090 3.360 3.100 3.130

ModelDSD 240
Driftsovertryk bar 7,5 10 13
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 25,15 20,4 16,15
Maks. overtryk bar 8,5 12 15
Nominel motoreffekt kW 132
Mål
B x D x H mm
2.450 x 1.730 x 2.150
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 74
Vægt kg 3.420 3.430 3.170

T-udførelse

ModelDSD 145 T DSD 175 T DSD 205 T
Driftsovertryk bar 7,5 7,5 10 7,5 10 13
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 14 16,92 13,6 21 16,59 13,06
Maks. overtryk bar 9 8,5 12 8,5 12 15
Nominel motoreffekt kW 75 90 110
KøletørrerABT 250 ABT 250 ABT 250
Mål
B x D x H mm
2.750 x 1.730 x 2.150 2.750 x 1.730 x 2.150 2.750 x 1.730 x 2.150
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 69 70 72
Vægt kg 3.220 3.330 3.360 3.630 3.370 3.400

ModelDSD 240 T
Driftsovertryk bar 7,5 10 13
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 25,15 20,4 16,15
Maks. overtryk bar 8,5 12 15
Nominel motoreffekt kW 132
KøletørrerABT 250
Mål
B x D x H mm
2.750 x 1.730 x 2.150
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 74
Vægt kg 3.690 3.700 3.440

SFC-udførelse

ModelDSD 145 SFC DSD 175 SFC DSD 205 SFC
Driftsovertryk bar 7,5 7,5 10 7,5 10 13
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 3,67 - 15,73 3,67 - 18,43 3,5 - 15,6 4,45 - 21,22 4,2 - 18,3 4,97 - 15,16
Maks. overtryk bar 8,5 10 10 15
Nominel motoreffekt kW 75 90 110
Mål
B x D x H mm
2.690 x 1.730 x 2.150 2.690 x 1.730 x 2.150 2.690 x 1.730 x 2.150
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 70 71 73
Vægt kg 3.190 3.330 3.340 3.370

ModelDSD 240 SFC
Driftsovertryk bar 7,5 10 13
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 5,57 - 23,47 5,33 - 20,08 4,96 - 16,57
Maks. overtryk bar 8,5 12 15
Nominel motoreffekt kW 132
Mål
B x D x H mm
2.690 x 1.730 x 2.150
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 75
Vægt kg 3.670 3.410 3.440

T-SFC-udførelse

ModelDSD 145 T SFC DSD 175 T SFC DSD 205 T SFC
Driftsovertryk bar 7,5 7,5 10 7,5 10 13
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 3,67 - 15,73 3,67 - 18,43 3,5 - 15,6 4,45 - 21,22 4,2 - 18,3 4,97 - 15,16
Maks. overtryk bar 8,5 10 10 15
Nominel motoreffekt kW 75 90 110
KøletørrerABT 250 ABT 250 ABT 250
Mål
B x D x H mm
2.990 x 1.730 x 2.150 2.990 x 1.730 x 2.150 2.990 x 1.730 x 2.150
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 70 71 73
Vægt kg 3.470 3.610 3.620 3.650

ModelDSD 240 T SFC
Driftsovertryk bar 7,5 10 13
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 5,57 - 23,47 5,33 - 20,08 4,96 - 16,57
Maks. overtryk bar 8,5 12 15
Nominel motoreffekt kW 132
KøletørrerABT 250
Mål
B x D x H mm
2.990 x 1.730 x 2.150
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 75
Vægt kg 3.950 3.690 3.720

Udbygningskøletørrer

ModelABT 250
Energiforbrug kW 1,8
Trykdugpunkt °C 3
KølemiddelR-513A
Globalt opvarmningspotentiale631
Kølemiddelmængde kg 1,35
Masse kølemiddel som CO2-ækvivalent t 0,9
Hermetisk kølekredsløb-

Tekniske data DSDX

Basisudførelse

ModelDSDX 245 DSDX 305
Driftsovertryk bar 7,5 10 13 7,5 10 13
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 25,15 20,4 16,15 30,55 24,7 19,78
Maks. overtryk bar 8,5 12 15 8,5 12 15
Nominel motoreffekt kW 132 160
Mål
B x D x H mm
2.690 x 1.910 x 2.140 2.690 x 1.910 x 2.140
TryklufttilslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 74 75
Vægt kg 3.950 3.962 3.716 4.450 4.018 4.030

SFC-udførelse

ModelDSDX 245 SFC DSDX 305 SFC
Driftsovertryk bar 7,5 10 13 7,5 10 13
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 5,57 - 27,17 5,57 - 23,35 4,95 - 19,27 6,85 - 33,03 5,35 - 28,46 5,18 - 24,01
Maks. overtryk bar 8,5 12 15 8,5 12 15
Nominel motoreffekt kW 132 160
Mål
B x D x H mm
2.940 x 1.910 x 2.140 2.940 x 1.910 x 2.140
TryklufttilslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 75 76
Vægt kg 4.700 4.454 4.466 4.800 4.812 4.566

Tekniske data ESD

Basisudførelse

ModelESD 375 ESD 445
Driftsovertryk bar 7,5 10 13 7,5 10 13
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 37,85 30,13 24,34 42,2 37,32 29,67
Maks. overtryk bar 8,5 12 15 8,5 12 15
Nominel motoreffekt kW 200 250
Mål
B x D x H mm
2.960 x 2.030 x 2.140 2.960 x 2.030 x 2.140
TryklufttilslutningDN100 PN16 DIN DN100 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 75 76
Vægt kg 5.000 4.880 4.560 5.060 4.940

SFC-udførelse

ModelESD 375 SFC ESD 445 SFC
Driftsovertryk bar 7,5 10 13 7,5 10 13
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 8,6 - 37,6 8,22 - 32,51 6,4 - 27,48 10,6 - 43,2 8,33 - 37,89 7,77 - 31,94
Maks. overtryk bar 8,5 12 15 8,5 12 15
Nominel motoreffekt kW 200 250
Mål
B x D x H mm
3.200 x 2.030 x 2.140 3.200 x 2.030 x 2.140
TryklufttilslutningDN100 PN16 DIN DN100 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 76 77
Vægt kg 5.480 5.160 5.170 5.660 5.540 5.220

Tekniske data FSD

Basisudførelse

ModelFSD 475 FSD 575
Driftsovertryk bar 7,5 10 13 7,5 10 13
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 48,2 37,63 29,52 58,4 47,57 37
Maks. overtryk bar 8,5 12 15 8,5 12 15
Nominel motoreffekt kW 250 315
Mål
B x D x H mm
3.495 x 2.145 x 2.360 3.495 x 2.145 x 2.360
TryklufttilslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 79 79
Vægt kg 6.580 6.230 6.100 6.750 6.600 6.250

SFC-udførelse

ModelFSD 475 SFC FSD 575 SFC
Driftsovertryk bar 7,5 10 7,5 10 13
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 10,6 - 49,87 9,93 - 44,08 13,33 - 59,83 12,9 - 50,85 11,55 - 45
Maks. overtryk bar 8,5 12 8,5 12 15
Nominel motoreffekt kW 250 315
Mål
B x D x H mm
3.740 x 2.145 x 2.360 3.740 x 2.145 x 2.360
TryklufttilslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 79 80
Vægt kg 6.930 6.800 7.300 6.950 6.820

Tekniske data HSD

Basisudførelse

ModelHSD 662 HSD 722 HSD 782
Driftsovertryk bar 7,5 10 13 7,5 10 13 7,5 10 13
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 66,4 54,44 43,72 72,4 59,48 47,87 78,4 65,31 53,07
Maks. overtryk bar 8,5 12 15 8,5 12 15 8,5 12 15
Nominel motoreffekt kW 360 400 450
Mål
B x D x H mm
3.570 x 2.145 x 2.350 3.570 x 2.145 x 2.350 3.570 x 2.145 x 2.350
TryklufttilslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 71 72 72
Vægt kg 8.100 7.481 7.027 8.500 8.202 7.262 8.600 8.434 7.815

ModelHSD 842
Driftsovertryk bar 7,5 10 13
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 84,4 71,15 58,27
Maks. overtryk bar 8,5 12 15
Nominel motoreffekt kW 500
Mål
B x D x H mm
3.570 x 2.145 x 2.350
TryklufttilslutningDN150 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 73
Vægt kg 8.700 8.666 8.368

SFC-udførelse

ModelHSD 662 SFC HSD 782 SFC HSD 842 SFC
Driftsovertryk bar 7,5 10 7,5 10 13 7,5 10 13
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 10,4 - 66,32 8,5 - 57,47 11,9 - 77,83 10 - 65,47 8 - 55,78 11,9 - 87,33 10 - 74,41 8 - 63,44
Maks. overtryk bar 8,5 12 8,5 12 15 8,5 12 15
Nominel motoreffekt kW 382 410 515
Mål
B x D x H mm
4.370 x 2.145 x 2.350 4.370 x 2.145 x 2.350 4.370 x 2.145 x 2.350
TryklufttilslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 73 74 75
Vægt kg 9.100 8.967 9.600 9.113 8.980 10.100 9.934 9.315

Vallourec
En nem beslutning

Trykluft for sikkerhedens skyld

Kaeser skruekompressorer sikrer pålidelighed og energieffektivitet hos Vallourec ved produktionen af tonstore stålrørskolosser.

Referenceprojekt Vallourec