Oliefrit tørkomprimerende skruekompressorer med vandkøling

Kompakte energibesparelsesmestre

Takket være raffinerede og modstandsdygtige drev- og køleløsninger opnår vi yderst lave værdier for effektforbrug.
Hvis du desuden anvender varmegenvindingssystemet fra KAESER, kan du reducere dine varmeudgifter betydeligt. Lad vores eksperter rådgive dig!
Derudover overbeviser vores tørkomprimerende skruekompressorer med vandkøling i små og lave kompressorrum – deres kompakte konstruktion og den forholdsmæssige lille returluftkanal gør det muligt.

 • Volumenstrøm fra 4,2 til 51 m³/min.
 • Også som spidsbelastningsmodel med hastighedsregulering via frekvensomformer (modelvariant SFC)
 • Også med integreret rotationstørrer i.HOC

Fordele

 • Særligt lav trykluftudgangstemperatur:
  Rørkedlen til de to luft/vand-varmevekslere består af rustfrit stål af høj kvalitet med indvalset aluminiumsstjerneprofil for optimal varmeoverførsel.
 • Lavere omkostninger takket være varmegenvinding:
  Takket være Kaeser varmegenvindingssystem kan op til 96 % af den akkumulerede kompressorspildvarme genanvendes - f.eks. til opvarmning af vand op til 90 °C!
 • Genialt vedligeholdelsesvenlig:
  Luft/vand-varmevekslerne for 1. og 2. kompressortrin er placeret i to separate huse og kan hver især tilgås nemt via store vedligeholdelsesdøre.

Højdepunkter med vores vandkølede CSG

Mindre opstillingsareal og ideel køling

Snefnugprofil i alle luftførende rør for optimal køling.

For at sikre perfekt køling er alle luftførende rør udstyret med den innovative snefnug-profil. Denne nyudvikling har adskillige fordele: Således har profilen en 46 % højere varmeoverførselsflade. Det giver mulighed for en forkortelse af varmevekslerne med 10 % og dermed en reduktion af kompressorarealet med 19 %.

Optimal kølevandsmængde

De vandkølede CSG-kompressorer er udstyret med vandreguleringsventiler, der efter hver varmeveksler optimerer vandmængden til hver enkelt forbruger. Dette sikrer en økonomisk og bæredygtig udnyttelse af kølevandet. Derudover anvender KAESER tætlukkende reguleringsventiler ved vandudgangen. Hvis kompressoren ikke har brug for køling – f.eks. i standby-tilstand – stoppes vandstrømmen. Resultatet er effektiv udnyttelse af kølevandet.

Vandreguleringsventiler til effektiv og bæredygtig udnyttelse af kølevandet.

Reduceret tryktab

Reduceret tryktab takket være optimeret luftind- og -udgang.

Den flowteknisk optimerede luftind- og -udgang sørger for et betydeligt reduceret tryktab. Desuden er kølerens luftvej fremstillet i hygiejnisk rustfrit stål.

 

De vandkølede, oliefrit komprimerende skruekompressorer i detaljer

Energieffektivitet har højeste prioritet.
Spar med KAESER Life-Cycle Management

Anskaffelses- og serviceomkostningerne til en kompressor udgør kun en lille del af dens samlede livscyklusomkostninger. Størstedelen af de samlede udgifter går til energiomkostninger. Som trykluftsystemudbyder tilbyder vi en individuel planlægning, der er tilpasset perfekt til dine behov, en energieffektiv trykluftstation og en pålidelig service. I hele trykluftstationens levetid står vi til rådighed som partner.

Effektiv og sikker drift
Kompressorstyring SIGMA CONTROL 2

Den integrerede styring SIGMA CONTROL 2 koordinerer trykluftproduktionen, overtager den effektive og sikre drift af anlægget og sikrer et perfekt samspil i systemforbindelsen. Alle relevante komponenter og driftstilstande på anlægget overvåges og analyseres. Operatøren har alle muligheder for også at integrere anlæggene i styreteknik (SCADA).

Skarpe detaljeløsninger

Fiberfri pulseringsdæmper

Fiberfri pulseringsdæmper

Effektivt, bredbåndet og med minimalt tryktab dæmper den nyudviklede pulseringsdæmper uønskede svingninger. Dens fnugfrie konstruktion forhindrer kontaminering af trykluften.

Højeffektiv kondensatudskiller

Højeffektiv kondensatudskiller

Med sin strømningsteknisk optimerede konstruktion udskiller den nyudviklede kondensatudskiller pålideligt akkumuleret kondensat efter luftkølerne. Samtidigt er dens tryktab minimalt.

Betydelige besparelser ved varmegenvinding

Udnyt kompressorens overskudsvarme effektivt

Med et integreret varmegenvindingsmodul kan kompressorens overskudsvarme udnyttes både til varmluftrums- og procesopvarmning samt til opvarmning af brugs- og procesvand op til 90 °C. Således opnås en tilbagebetalingstid på under ét år.

Varmt vand op til +90 °C

Varmt vand op til +90 °C fra varmegenvinding

Den genindvundne varmeenergi kan anvendes til mange formål. Varmegenvindingen leverer behovstilpasset varmt vand op til 90 °C.

Alt taler for udnyttelse af overskudsvarme

Maksimal varmegenvinding ved skruekompressorer.

En kompressor omdanner 100 % af den tilførte elektriske drivenergi til varmeenergi. Heraf kan ca. 96 % anvendes til varmegenvinding.

Højest mulig tilgængelighed på trods af varmegenvinding

Størst mulig tilgængelighed med valgfrit internt vandkredsløb.

Foretages der vedligeholdelsesarbejde på varmegenvindingens vandsystem uden for kompressoren, sikrer et komplet internt vandkredsløb (med pumpe, ekspansionsbeholder, sikkerhedsventil osv.), der kan fås som ekstraudstyr, en sikker kompressordrift.

Sikker og behovstilpasset varmegenvinding

Kompressorer med integreret varmegenvinding er udstyret med et andet vandsystem (sekundært vandsystem) som selvbeskyttelse. Denne opdeling i primært og sekundært vandsystem giver garanti for pålidelig og sikker trykluftforsyning og optimal varmegenvinding og muliggør fleksibiliteten til indkobling eller udkobling af olie- og kappekølingen i varmegenvindingen alt efter varmebehovet.

Ekstraudstyr

Maskinfødder til påmontering

 • Med maskinfødder til gulvmontering

Varmegenvinding

 • Integreret varmegenvindingssystem af parallelt koblet rørvarmeveksler, varmeveksler (vand/vand), pumpe, ekspansionsbeholder og vandreguleringsventiler

Varmlufttilslutning

 • Direkte udnyttelse af den varme trykluft, f.eks. til varmeregenererende adsorptionstørrere eller som varm procesluft
 • For enkelte modeller kan den ønskede varmlufttemperatur reguleres inden for bestemte grænser.
Tekniske data CSG W

Basisudførelse

ModelCSG 60 W CSG 75 W CSG 95 W
Driftsovertryk bar 6 8,6 11 6 8,6 11 6 8,6 11
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 6,99 5,79 4,93 8,41 7,3 6,31 10,08 8,96 7,67
Maks. overtryk bar 6 8,6 11 6 8,6 11 6 8,6 11
Nominel motoreffekt kW 37 45 55
Mål
B x D x H mm
2.200 x 1.530 x 1.960 2.200 x 1.530 x 1.960 2.200 x 1.530 x 1.960
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 65 66 67
Vægt kg 2.500 2.550 2.550

ModelCSG 125 W CSG 150 W
Driftsovertryk bar 6 8,6 11 6 8,6 11
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 13,55 12,45 11,5 15,3 14,73 13,64
Maks. overtryk bar 6 8,6 11 6 8,6 11
Nominel motoreffekt kW 75 90
Mål
B x D x H mm
2.200 x 1.530 x 1.960 2.200 x 1.530 x 1.960
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 68 69
Vægt kg 2.550 2.800

SFC-udførelse

ModelCSG 75 W SFC CSG 95 W SFC CSG 125 W SFC
Driftsovertryk bar 6 8,6 6 8,6 11 6 8,6 11
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 4,24 - 8,56 4,22 - 7,28 4,94 - 9,96 4,93 - 9,03 4,93 - 8,15 5,43 - 13,68 5,42 - 12,26 5,15 - 10,92
Maks. overtryk bar 8,6 8,6 11 8,6 11
Nominel motoreffekt kW 55 55 75 75
Mål
B x D x H mm
2.200 x 1.530 x 1.960 2.200 x 1.530 x 1.960 2.200 x 1.530 x 1.960
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 67 68 69
Vægt kg 2.500 2.500 2.550 2.550

ModelCSG 150 W SFC
Driftsovertryk bar 6 8,6 11
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 5,44 - 16,4 5,42 - 14,82 5,41 - 13,6
Maks. overtryk bar 6 8,6 11
Nominel motoreffekt kW 90
Mål
B x D x H mm
2.200 x 1.530 x 1.960
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 70
Vægt kg 2.600

RD-design

ModelCSG 60 W i.HOC CSG 75 W i.HOC CSG 95 W i.HOC
Driftsovertryk bar 6 8,6 11 6 8,6 11 6 8,6 11
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 6,99 5,79 4,93 8,41 7,3 6,31 10,08 8,96 7,67
Maks. overtryk bar 6 8,6 11 6 8,6 11 6 8,6 11
Nominel motoreffekt kW 37 45 55
Trykdugpunkt °C - - -
Mål
B x D x H mm
2.900 x 1.530 x 1.960 2.900 x 1.530 x 1.960 2.900 x 1.530 x 1.960
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 65 66 67
Vægt kg 3.200 3.250 3.250

ModelCSG 125 W i.HOC CSG 150 W i.HOC
Driftsovertryk bar 6 8,6 11 6 8,6 11
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 13,55 12,45 11,5 15,3 14,73 13,64
Maks. overtryk bar 6 8,6 11 6 8,6 11
Nominel motoreffekt kW 75 90
Trykdugpunkt °C - -
Mål
B x D x H mm
2.900 x 1.530 x 1.960 2.900 x 1.530 x 1.960
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 68 69
Vægt kg 3.250 3.500

RD-SFC-design

ModelCSG 75 W SFC i.HOC CSG 95 W SFC i.HOC CSG 125 W SFC i.HOC
Driftsovertryk bar 6 8,6 6 8,6 11 6 8,6 11
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 4,24 - 8,58 4,22 - 7,28 4,94 - 9,96 4,93 - 9,03 4,93 - 8,15 5,43 - 13,69 5,42 - 12,26 5,15 - 10,92
Maks. overtryk bar 8,6 8,6 11 8,6 11
Nominel motoreffekt kW 55 55 75 75
Trykdugpunkt °C - - -
Mål
B x D x H mm
2.900 x 1.530 x 1.960 2.900 x 1.530 x 1.960 2.900 x 1.530 x 1.960
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 67 68 69
Vægt kg 3.200 3.200 3.250 3.250

ModelCSG 150 W SFC i.HOC
Driftsovertryk bar 6 8,6 11
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 5,44 - 16,41 5,42 - 14,84 5,41 - 13,6
Maks. overtryk bar 6 8,6 11
Nominel motoreffekt kW 90
Trykdugpunkt °C -
Mål
B x D x H mm
2.900 x 1.530 x 1.960
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 70
Vægt kg 3.300

Udbygningskøletørrer

ModelABT 130 ABT 150
Energiforbrug kW 1,38 1,35
Trykdugpunkt °C 3 3
KølemiddelR-513A R-513A
Globalt opvarmningspotentiale631 631
Kølemiddelmængde kg 1,5 1,1
Masse kølemiddel som CO2-ækvivalent t 0,9 0,69
Hermetisk kølekredsløb- -

Tekniske data DSG-2 W

Basisudførelse

ModelDSG 140-2 W DSG 180-2 W DSG 220-2 W
Driftsovertryk bar 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 13,18 13,12 21,7 19,2 18,4 16,1 26,15 23 21,6 19,1
Maks. overtryk bar 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Nominel motoreffekt kW 90 110 132
Mål
B x D x H mm
3.435 x 1.750 x 2.060 3.435 x 1.750 x 2.060 3.435 x 1.750 x 2.060
TryklufttilslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 69 70 71
Vægt kg 3.100 3.250 3.350

ModelDSG 260-2 W DSG 290-2 W
Driftsovertryk bar 4 6 8 10 4 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 28,61 26,1 26 22,9 28,6 28,55 28,5 26
Maks. overtryk bar 4 8 10 8 10
Nominel motoreffekt kW 160 200
Mål
B x D x H mm
3.435 x 1.750 x 2.060 3.435 x 1.750 x 2.060
TryklufttilslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 74 75
Vægt kg 3.500 3.700

SFC-udførelse

ModelDSG 180-2 SFC W DSG 220-2 SFC W DSG 260-2 SFC W
Driftsovertryk bar 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 8,58 - 22,52 9,46 - 20,79 8,51 - 18,56 9,54 - 16,43 7,84 - 22,51 8,68 - 22,45 9,51 - 21,8 9,95 - 19,5 8,59 - 27,71 9,36 - 27,66 9,62 - 25,44 10,3 - 23,3
Maks. overtryk bar 6 10 8,5 10 7 10
Nominel motoreffekt kW 110 132 160
Mål
B x D x H mm
3.435 x 1.750 x 2.060 3.435 x 1.750 x 2.060 3.435 x 1.750 x 2.060
TryklufttilslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 71 72 75
Vægt kg 3.850 3.950 4.100

ModelDSG 290-2 SFC W
Driftsovertryk bar 4 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 9,07 - 30,09 10,27 - 30,05 11,47 - 30 12,33 - 28
Maks. overtryk bar 8,5 10
Nominel motoreffekt kW 200
Mål
B x D x H mm
3.435 x 1.750 x 2.060
TryklufttilslutningDN80 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 76
Vægt kg 4.300

RD-design

ModelDSG 140-2 i.HOC W DSG 180-2 i.HOC W DSG 220-2 i.HOC W
Driftsovertryk bar 8 10 6 8 10 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 13,18 13,12 19,2 18,4 16,1 23 21,6 19,1
Maks. overtryk bar 8 10 6 8 10 6 8 10
Nominel motoreffekt kW 90 110 132
Trykdugpunkt °C -32 -36 -24 -33 -36 -24 -33 -36
Mål
B x D x H mm
4.270 x 1.750 x 2.060 4.270 x 1.750 x 2.060 4.270 x 1.750 x 2.060
TryklufttilslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 69 70 71
Vægt kg 4.200 4.350 4.450

ModelDSG 260-2 i.HOC W DSG 290-2 i.HOC W
Driftsovertryk bar 6 8 10 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 26,1 26 22,9 28,55 28,5 26
Maks. overtryk bar 8 10 8 10
Nominel motoreffekt kW 160 200
Trykdugpunkt °C -25 -33 -36 -24 -33 -36
Mål
B x D x H mm
4.270 x 1.750 x 2.060 4.270 x 1.750 x 2.060
TryklufttilslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 74 75
Vægt kg 4.600 4.800

RD-SFC-design

ModelDSG 180-2 i.HOC SFC W DSG 220-2 i.HOC SFC W DSG 260-2 i.HOC SFC W
Driftsovertryk bar 6 8 10 6 8 10 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 9,46 - 20,79 8,51 - 18,56 9,54 - 16,43 8,68 - 22,45 9,51 - 21,8 9,95 - 19,5 9,36 - 27,66 9,62 - 25,44 10,3 - 23,3
Maks. overtryk bar 6 10 8,5 10 7 10
Nominel motoreffekt kW 110 132 160
Trykdugpunkt °C -24 -32 -36 -25 -33 -36 -25 -33 -36
Mål
B x D x H mm
4.270 x 1.750 x 2.060 4.270 x 1.750 x 2.060 4.270 x 1.750 x 2.060
TryklufttilslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 71 72 75
Vægt kg 4.950 5.050 5.200

ModelDSG 290-2 i.HOC SFC W
Driftsovertryk bar 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 10,27 - 30,05 11,47 - 30 12,33 - 28
Maks. overtryk bar 8,5 10
Nominel motoreffekt kW 200
Trykdugpunkt °C -25 -33 -36
Mål
B x D x H mm
4.270 x 1.750 x 2.060
TryklufttilslutningDN80 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 76
Vægt kg 5.400

Tekniske data FSG-2 W

Basisudførelse

ModelFSG 300-2 W FSG 350-2 W FSG 420-2 W
Driftsovertryk bar 4 6 8 4 6 8 10 4 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 35,12 29,4 29,3 42,15 37,3 34,9 29,2 50,14 45,7 42 37,1
Maks. overtryk bar 4 8 4 6 8 10 4 6 8 10
Nominel motoreffekt kW 160 200 250
Mål
B x D x H mm
3.650 x 2.075 x 2.220 3.650 x 2.075 x 2.220 3.650 x 2.075 x 2.220
TryklufttilslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 74 75 75
Vægt kg 5.250 5.450 5.650

ModelFSG 450-2 W FSG 500-2 W FSG 520-2 W
Driftsovertryk bar 6 8 10 8 10 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 50,1 45,6 41,9 50 45,6 50
Maks. overtryk bar 6 8 10 8 10 10
Nominel motoreffekt kW 315 315 355
Mål
B x D x H mm
3.650 x 2.075 x 2.220 3.650 x 2.075 x 2.220 3.650 x 2.075 x 2.220
TryklufttilslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 75 76 77
Vægt kg 5.950 5.950 6.550

SFC-udførelse

ModelFSG 420-2 SFC W FSG 500-2 SFC W FSG 520-2 SFC W
Driftsovertryk bar 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 12,95 - 48,53 14,79 - 44,56 16,63 - 40,57 18,48 - 36,54 15,48 - 50,77 16,94 - 50,7 18,41 - 47,53 19,88 - 43,57 15,48 - 50,77 16,94 - 50,7 18,41 - 50,64 19,88 - 50,57
Maks. overtryk bar 10 10 10
Nominel motoreffekt kW 250 315 355
Mål
B x D x H mm
3.650 x 2.075 x 2.220 3.650 x 2.075 x 2.220 3.650 x 2.075 x 2.220
TryklufttilslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 76 77 78
Vægt kg 6.250 6.700 7.300

RD-design

ModelFSG 300-2 i.HOC W FSG 350-2 i.HOC W FSG 420-2 i.HOC W
Driftsovertryk bar 6 8 6 8 10 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 29,4 29,3 37,3 34,9 29,2 45,7 42 37,1
Maks. overtryk bar 8 6 8 10 6 8 10
Nominel motoreffekt kW 160 200 250
Trykdugpunkt °C -22 -30 -22 -31 -35 -22 -31 -35
Mål
B x D x H mm
4.475 x 2.075 x 2.220 4.475 x 2.075 x 2.220 4.475 x 2.075 x 2.220
TryklufttilslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 74 75 75
Vægt kg 6.400 6.600 6.800

ModelFSG 450-2 i.HOC W FSG 500-2 i.HOC W FSG 520-2 i.HOC W
Driftsovertryk bar 6 8 10 8 10 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 50,1 45,6 41,9 50 45,6 50
Maks. overtryk bar 6 8 10 8 10 10
Nominel motoreffekt kW 315 315 355
Trykdugpunkt °C -22 -31 -35 -31 -35 -35
Mål
B x D x H mm
4.475 x 2.075 x 2.220 4.475 x 2.075 x 2.220 4.475 x 2.075 x 2.220
TryklufttilslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 75 76 77
Vægt kg 7.100 7.100 7.700

RD-SFC-design

ModelFSG 420-2 i.HOC SFC W FSG 500-2 i.HOC SFC W FSG 520-2 i.HOC SFC W
Driftsovertryk bar 6 8 10 6 8 10 6 8 10
Volumenstrøm samlet anlæg ved driftsovertryk m³/min. 14,79 - 44,56 16,63 - 40,57 18,48 - 36,54 16,94 - 50,7 18,41 - 47,53 19,88 - 43,57 16,94 - 50,7 18,41 - 50,64 19,88 - 50,57
Maks. overtryk bar 10 10 10
Nominel motoreffekt kW 250 315 355
Trykdugpunkt °C -25 -31 -35 -23 -30 -35 -23 -30 -35
Mål
B x D x H mm
4.475 x 2.075 x 2.220 4.475 x 2.075 x 2.220 4.475 x 2.075 x 2.220
TryklufttilslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Lydtryksniveau dB(A) 76 77 78
Vægt kg 7.400 7.850 8.450

Trykluft "Made in Germany". Mejeriet Ammerland ekspanderer med varmegenvinding fra KAESER.
Ammerland-mejeri:

Trykluft til "Mælkevejen".

KAESER tørløbere og køletørrere i mejericenteret sørger for trykluftstyring af transportbåndene. Varmegenvindingsforanstaltninger giver kontante besparelser.

Referenceprojekt: Ammerland-mejeri