Trykluftstyresystem – SIGMA AIR MANAGER 4.0

Styring af trykluftstationer – for optimal effektivitet

Adaptiv, effektiv og forbundet – med SIGMA AIR MANAGER 4.0 får behovsorienteret trykluftstyring et nyt navn.
Trykluftstyringssystemet styrer driften af flere kompressorer, tørrere eller filtre med hidtil uset rentabilitet. 

Den patenterede simulationsbaserede optimeringsproces bruger tidligere tiders trykluftforbrug til at bestemme fremtidens behov. Et snævert trykbånd er ikke længere afgørende, men det er trykluftstationens fortløbende optimale drift. Det har aldrig været så nemt at spare energi. 

Alle komponenterne i trykluftstationen er indbyrdes forbundet med den intelligente centrale styringsenhed via det sikre KAESER SIGMA NETWORK, og det giver mulighed for såvel omfattende overvågning og energistyring som forudseende service. Dette minimerer nedetid og maksimerer produktionen.

Fordele

  • Behovsorienteret trykluftstyring
  • Adaptiv optimering af din trykluftstation
  • Bedre overskuelighed, mere kontrol, færre fejl

Tilgængelighed

MED SIGMA AIR MANAGER 4.0 bliver organiseringen af servicearbejde så let som en leg. Den centrale behandling af trykluftstationens driftsdata sikrer en permanent oversigt over anlæggenes vedligeholdelsesstatus. Serviceintervaller kan derfor optimeres og planlægges med fremtiden i sigte.

Overvågning

SIGMA AIR MANAGER 4.0 muliggør en omfattende overvågning af trykluftstationen. Til dette formål registreres, arkiveres og visualiseres driftsdataene. Takket være den altomfattende overvågning af stationsparametrene kan fejl opdages tidligt og rettes med det samme.

Rapportering

SIGMA AIR MANAGER 4.0 registrerer, arkiverer og behandler trykluftstationens driftsdata og understøtter aktivt energistyringen iht. ISO 50001. De referencetal, der kræves til dette formål, bliver automatisk vist, analyseret og gjort tilgængelige som en rapport.

Netværk

Med SIGMA AIR MANAGER 4.0 er digitaliseringen af trykluftstationen allerede mulig i dag. Som et centralt knudepunkt forbinder den alle stationskomponenter gennem det sikre KAESER SIGMA NETWORK. Driftsdataene indsamles centralt og kan integreres i den eksisterende styreteknik. Kommunikation via Modbus TCP, Ethernet IP, ProfiNet, ProfiBus, Modbus RTU og desuden fremtidssikret via OPC UA.

 

SIGMA AIR MANAGER 4.0 i detaljer

Optimeringsproces

SIGMA AIR MANAGER 4.0 bruger tidligere tiders trykluftforbrug adaptivt til at bestemme fremtidens behov. På baggrund af dette krav, komponenternes tekniske forhold og den indlærte viden om anlæggets og systemets adfærd kan de mest effektive koblingshandlinger foretages forebyggende ved hjælp af den patenterede simulationsbaserede optimeringsproces.

Overordnet styring SIGMA AIR MANAGER 4.0 af KAESER KOMPRESSOREN.
KAESER SIGMA NETWORK

Industrielle anvendelser stiller særlige krav til kommunikationen – også på området maskine til maskine. Den skal være robust og håndterbar på stedet, men skal stadigvæk være globalt kompatibel, være hurtig og transportere store datamængder sikkert samt sikre dataintegritet og de realtidsegenskaber, der kræves af processen. KAESER SIGMA NETWORK opfylder alle disse krav og tilbyder endnu mere.

KAESER SIGMA NETWORK danner sammen med trykluftstyresystemet SIGMA AIR MANAGER 4.0 en sikker infrastruktur, der er tilpasset perfekt til hinanden, til intelligent service i henhold til Industri 4.0: Hvis det ønskes af brugeren, kan trykluftstationens driftsdata overføres sikkert til KAESER DATA CENTER via en bredbåndsforbindelse.

Kombinationen af fjerndiagnose og forudseende service efter behov giver den højeste forsyningssikkerhed og effektivitet for hele anlægget.

  • Undgåelse af utilsigtede og tilsigtede driftsstop (fejl/service) på grund af analyse af driftsparametre som f.eks. belastningsdriftstimer og temperaturer
  • Forøgelse af energieffektivitet på grund af overvågning af vigtige driftsparametre som f.eks. kompressionssluttemperatur, trykdugpunkt, differencetryk (filter), lækagerater, tryk og volumenstrøm
  • Op til 30 % reduktion i serviceomkostninger på grund af optimeret servicearbejde og undgåede reparationer
  • Behovstilpasset trykluftanlæg i hele levetidscyklussen
KAESER NETWORK SIGMA NETWORK tilbyder tilslutning til en stationær computer, en bærbar computer eller en tablet og til dit eget styrepanel.