Membrantørrere


De innovative kompakte til mere effektivitet og sikkerhed

Det specielle Flow-koncept til vedvarende effektiv tørring er lige så karakteristisk for Kaeser membranmodulet (KMM) som den nye, tætpakkede Helix-vikling af højeffektive membraner.

Med KMM-tørrerne er trykdugpunkter i minusområdet heller ikke noget problem på mindst mulig plads! Derudover udspiller de deres styrker, hvis der ikke er nogen energikilde til rådighed, eller som slutstillingstørrer i områder, der udsættes for frost.

 • Volumenstrøm fra 0,04 til 3,97 m³/min
 • DTP fra +10 °C til −40 °C (til relativ sænkning af indgangstilstand med op til 90 °C)
 • Valgbare udgaver med energibesparende skylleluftstopventil

Fordele

 • Overlegen membrankonstruktion:
  De ekstrafine Kaeser-membranfibres Helix-anordning giver en stor skilleflade ved minimalt pladsbehov. Og med den effektive udledning af vandmolekyler indad er de ydre membranporer altid parate til optagelse („Flow-koncept“).
 • Højeste driftssikkerhed:
  Alle KMM-tørrernes funktionsdele er placeret i et stabilt kabinet. Forkoblede Kaeser-mikrofiltre beskytter membranmodulet mod skadeligt snavs, aerosoler og olie.
 • Særdeles effektivt:
  Lufttab minimeres af skylleluftdysen med defineret åbningstværsnit. I stilstandstider øger skylleluftstopventilen (option) tørrerens rentabilitet væsentligt.
Det ideelle supplement: DHS-trykholdesystemer
Trykholdesystem fra Kaeser Kompressoren.

En ensartet, vibrationsfattig luftgennemstrømning er livsnødvendig for dit behandlingssystem – også og netop ved genstart af kompressoren.

 

Produktdetaljer

Overlegen membrankonstruktion

De fineste membranfibre

Membrantørrer KMM – Fineste membranfibre

I sammenligning med traditionelle membranfibertørrere er fibrene i Kaeser-membranmodulet finere og mere talrige. Overfladen er således væsentligt større. På denne måde opnås en bedre tørrerydelse end med traditionelle udførelser. Derudover er membranfibrene kendetegnet ved stor mekanisk stabilitet.

„Flow“-koncept

Membrantørrer KMM – "Flow"-koncept

Membranfibrene består af et højporøst beskyttelseslag og et udvendigt vandgennemtrængeligt adskillelseslag. Hvis fugtig luft ledes til fibrene, fordamper vandet på grund af den høje trykforskel mellem skylleluft og fugtig trykluft på vejen gennem adskillelseslaget. På den måde forbliver beskyttelseslagets porer altid gennemtrængelige.

Effektiv tørring

Membrantørrer KMM – Effektiv tørring

Membranfibrenes spiralformede Helix-struktur og tørrermodulets indvendige kanal muliggør en kortere længde ved samme tørrerydelse. På denne måde er der mere aktiv membranflade pr. rumenhed. Endvidere bevirker Helix-viklingen en ensartet luftfordeling rundt om fibrene, hvilket begunstiger vandtransporten.

Udførelser og optioner

KMM med skylleluftstopventil til endnu mere energibesparelse

 • KMM membranmodul med „Flow”–koncept og Helix-vikling
 • Magnet-pilotventil: 230 V, 50 Hz, 240 V, 60 Hz, strømløs åben
 • Indstillet og formonteret klar til brug
 • Inklusive udgangslyddæmper
Membrantørrer-modulets funktion
Membrantørrer-modulets funktion
 1. Trykluftindgang
 2. Membranfibre-modul
 3. Udvendig del af hus
 4. Skylleluftdyse
 5. Skylleluftudgang
 6. Trykluftudgang

Fugtig trykluft strømmer ind i huset. I membranmodulet kommer den til membranfibrene. En lille del af den tørrede trykluft føres som skylleluft ned igennem membranerne og trykformindskes derved til atmosfærisk tryk. Den derved opståede volumenforøgelse giver luften større evne til at optage vanddamp. Vandindholdet i skylleluftens modgående strøm samt den ikke vandtætte membran lader kun vandmolekyler diffundere igennem membranvæggen Til den tørre trykluft og skylleluften findes der en separat udgangsåbning.

Tekniske data

Du kan finde de tekniske data i denne brochure: