Energibesparende køletørrere SECOTEC fra 5,1 til 34 m³/min

Kompakt energibesparende køletørrer takket være latent varme

SECOTEC – her serierne TD, TE og TF (*) – har længe stået for Kaeser-køletørrere i høj industrikvalitet, stabile trykdugpunkter ved maksimal driftssikkerhed samt meget lave levetidsomkostninger.

Med det innovative latentvarmebeholder-varmeveksler-system SECOPACK LS og styringen SIGMA CONTROL SMART hæver den nye generation nu standarden i forhold til energieffektivitet, pladsbehov og brugervenlighed.

 • Særdeles holdbar takket være trykluftrørføring i korrosionsbestandigt stål og aluminium-varmeveksler (kondensator og SECOPACK LS)
 • med standardkommunikationsmodul Modbus TCP til tilslutning til SIGMA NETWORK (ekstraudstyr til TD-serien)

Fordele

 • Spar energi:
  Køletørrere i serierne TD, TE og TF (*) imponerer med deres lave energibehov. I dellastdrift kan der takket være energisparereguleringen mellemlagres overskydende køleeffekt i det termiske lager, som kan bruges til tørring uden forbrug af strøm. Det hurtigt reagerende varmevekslersystem SECOPACK LS sikrer konstant stabile trykdugpunkter.
 • Intuitiv betjening:
  Den elektroniske styring SIGMA CONTROL SMART kan betjenes let og intuitivt. Meddelelseshukommelse, komponentspecifikke driftstimetællere og servicetimere giver mulighed for effektiv kontrol og analyse af driftsdata. Potentialfrie kontakter og et Modbus TCP-kommunikationsmodul (ekstraudstyr til TD-serien) bruges til enkel tilslutning til overordnede maskinstyringer som f.eks. SIGMA AIR MANAGER 4.0.
 • Kompakt optimeret:
  Beholderen i det innovative varmevekslersystem SECOPACK LS er fyldt med et faseskiftende materiale. Dets klart højere lagerdensitet betyder en besparelse på 98 % af beholdermaterialet i forhold til gængse varmelagre med samme kapacitet. Dermed forenes lagerkapacitet med et stabilt trykdugpunkt og et stærkt reduceret pladsbehov. Optimerede strømningsveje reducerer tryktab og bidrager således til SECOTEC-tørrernes høje energieffektivitet.

* Denne køletørrerserie indeholder den fluorholdige drivhusgas R-513A.

 

Produktdetaljer

Reducer livscyklusomkostningerne!
KAESER Life-Cycle-Cost-Management

Takket være stopregulering og høj lagerdensitet kræver den nye generation af køletørrere i SECOTEC-serien meget lidt elektrisk energi, næsten uafhængigt af deres udnyttelse.

Anderledes, end hvad der er almindeligt på markedet, bortødsles overskydende kuldeeffekt ikke, men bruges til afkøling af et termisk lager. Hvis det er afkølet, leveres kulden til tryklufttørring. Så kræves der ingen elektrisk energi.

Det nye konstruktionskoncept kræver ovenikøbet meget lidt vedligeholdelse og er yderst servicevenligt.


Vil du gerne vide mere om, hvordan Kaeser sænker livscyklusomkostningerne?

SECOTEC – sparer energi under alle forhold

Belastningen af en køletørrer afhænger ikke alene af, hvor stort et trykluftvolumen der skal tørres (gråt areal), men endnu mere af, hvor meget vand den indstrømmende trykluft indeholder. Denne mængde øges med stigende temperatur. Ved høje omgivelsestemperaturer, som f.eks. om sommeren, er køletørrere derfor udsat for en særlig stærk belastning (gul kurve).

Sammen med vinterens temperaturer (turkis kurve) falder også køletørrernes arbejdsbelastning. For at kunne opnå et stabilt trykdugpunkt under alle disse udsving skal køletørrere altid dimensioneres til driftens spidsbelastning plus en tilstrækkelig reserve.

Analogt med båndbredden på volumenstrøm og temperatur arbejder køletørrere hele tiden i et belastningsområde mellem 0 og 100 %. Eftersom SECOTEC-lagerreguleringen sikrer en behovstilpasset energiudnyttelse over hele dette belastningsområde, bliver resultatet store besparelser.

Strømspareeffekt
Maksimal energibesparelse takket være lagerregulering
Maksimal energibesparelse takket være lagerregulering med SECOTEC-køletørrere

Udnyttelsen af køletørrernes kapacitet svinger hele tiden mellem 0 og 100 %. I modsætning til gængse dellastreguleringer tilpasser SECOTEC-lagerreguleringen det elektriske effektbehov nøjagtigt til alle belastningsfaser.

På den måde sparer SECOTEC-køletørrere i forhold til eksempelvis køletørrere med varmgas-bypass-regulering næsten 60 % i strømomkostninger ved en gennemsnitlig kapacitetsudnyttelse på 40 %.

SECOTEC-tørrernes kølelager forbliver, i modsætning til ved gængse metoder, altid køligt. Det betyder, at trykluften også tørres effektivt under opstartsfaserne. Takket være den fortrinlige isolering af lageret kan dette også ske med et minimalt energiforbrug. Desuden giver SECOTEC-køletørrerne ikke alene en meget energieffektiv tryklufttørring, men takket være den store lagerkapacitet også en særlig skånsom drift.

Bedste tørring ved skånsom drift
Beste Trocknung bei schonender Betriebsweise mit SECOTEC-Kältetrocknern

SECOTEC-køletørrere opnår ved fuld belastning effektivt et stabilt trykdugpunkt på op til +3°C. Også ved delbelastningsdrift er trykdugpunktet takket være den lave udsvingsmargin betydeligt mere stabilt end ved gængse køletørrere. 

Gængse køletørrere med skiftende driftstilstande og uden ekstra kølelager bruger deres varmevekslers materiale som kølelager. Kølekompressorer og ventilatormotorer i disse tørrere skal derfor kobles til og fra væsentligt hyppigere for konstant at kunne tilvejebringe den påkrævede kuldeeffekt. 

For at reducere koblingshyppighed og slid går kølekredsløbet derfor ofte først i gang ved væsentligt højere trykdugpunkter. De heraf følgende udsving i trykdugpunktet giver et dårligere tørringsresultat. Det er risikabelt, for korrosion kan begynde allerede ved en relativ trykluftfugtighed på over 40 % og ikke først, når der dannes kondens. 

SECOTEC-køletørrere arbejder derimod særdeles materialeskånsomt på grund af den høje kølelagerkapacitet. Når lageret først er opladet, kan kølekompressoren og ventilatormotoren forblive slukket væsentligt længere, uden at trykdugpunktstabiliteten påvirkes.

SECOTEC – understøtter Industrie 4.0!
Illustration af advarsler i flowdiagram på SIGMA AIR MANAGER 4.0

Med kommunikationsmodulet Modbus TCP er det muligt at slutte en SECOTEC-køletørrer til SIGMA NETWORK (ekstraudstyr til TD-serien). Alle væsentlige driftsparametre og -meddelelser bliver dermed tilgængelige – i realtid.

Det giver mulighed for en omfattende systemovervågning af hele trykluftstationen og skaber grundlaget for behovsrelateret præventiv service.
Det giver: Optimal tilgængelighed med lave omkostninger.

Derudover giver SIGMA AIR MANAGER 4.0 et omfattende overblik over væsentlige driftsparametre for køletørreren. Advarsler og alarmer gengives i trykluftstationens flowskema ved hjælp af farvekoder. Ved at klikke på tørrerafbrydersymbolet får du vist vigtige driftsparametre samt meddelelsestekst i klartekst.

SECOPACK LS – den effektive komponent
Snitbillede af et varmevekslersystem af typen SECOPACK
 1. Trykluftindgang
 2. Udløb for kondensvand
 3. Kølemiddelindgang (kold)
 4. Kølemiddeludgang (varm)
 5. Varmetransport
 6. Trykluftudgang

Køletørrerne i serierne TD, TE og TF er udstyret med det innovative varmevekslersystem SECOPACK LS. Dets latent-varmelager er fyldt med et faseskiftende materiale. Trykluft varmer materialet op, til det smelter (tømning af lageret). Derved optager materialet latent smeltevarme. Smeltevarmen er væsentlig større end den varme, materialet kan optage i kraft af sin normale specifikke varmekapacitet (uden faseskift). Det giver latent-varmelageret i TE- og TF-tørreren en klart højere lagerdensitet, hvilket betyder en besparelse på 98 % af lagermaterialet i forhold til gængse varmelagre med samme kapacitet.

Resultat: stor lagerkapacitet med stabile trykdugpunkter, materialeskånsom drift og væsentligt mindsket pladsbehov.

Innovativ regulering med lager-plus og faseskift
SECOTEC: Innovativ regulering med lager-plus og faseskift
 1. Kompressor stiller koldt kølemiddel til rådighed til tryklufttørring og afkøling af lageret.
 2. Ved konstant temperatur stivner lagringsmediet og bortleder derved en stor varmemængde via kølemidlet.
 3. Kølemidlet fortsætter med at køle lagringsmediet ned til frakoblingspunktet.
 4. Kølekompressoren kobler fra.
 1. Lagringsmediet leverer kulde til tryklufttørring og opvarmes.
 2. Ved konstant temperatur smelter lagringsmediet og optager derved en stor varmemængde fra den fugtige trykluft.
 3. Lagringsmediet opvarmes til kompressorens indkoblingspunkt.
Opbygning og funktion
Opbygningsskema for energispare-køletørrer SECOTEC TF
 1. Trykluftindgang
 2. Varmevekslersystemet SECOPACK LS
 3. Trykluftudgang
 4. Udløb for kondensvand
 5. Kondensatafleder ECO-DRAIN
 6. Kølemiddelkompressor
 1. Microchannel-kondensator
 2. Ventilator
 3. Filtertørrer
 4. Akkumulator til kølemiddel
 5. Ekspansionsventil
Tekniske data TD

Basisudførelse

ModelTD 52 TD 67 TD 73
Volumenstrøm m³/min. 5,1 6,7 7,3
Tryktab bar 0,12 0,11 0,13
Elektrisk effektforbrug ved 50 % vol. kW 0,31 0,37 0,49
Elektrisk effektforbrug ved 100 % vol. kW 0,61 0,78 0,95
Driftsovertryk bar 3 - 16 3 - 16 3 - 16
Omgivende temperatur °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
Indgangstemperatur °C 3 - 60 3 - 60 3 - 60
Vægt kg 132 138 138
Mål
B x D x H mm
588 x 797 x 1.515 588 x 797 x 1.515 588 x 797 x 1.515
TryklufttilslutningG 1½ G 1½ G 1½
Tilslutning kondensatudledningG ¼ G ¼ G ¼
Elektrisk forsyning230 V / 1 / 50 Hz 230 V / 1 / 50 Hz 230 V / 1 / 50 Hz
KølemiddelR-513A R-513A R-513A
Masse kølemiddel som CO2-ækvivalent t 0,42 0,49 0,49
Globalt opvarmningspotentiale631 631 631
Masse kølemiddel kg 0,67 0,77 0,77

ModelTD 94
Volumenstrøm m³/min. 9,4
Tryktab bar 0,11
Elektrisk effektforbrug ved 50 % vol. kW 0,5
Elektrisk effektforbrug ved 100 % vol. kW 0,92
Driftsovertryk bar 3 - 16
Omgivende temperatur °C 3 - 50
Indgangstemperatur °C 3 - 60
Vægt kg 151
Mål
B x D x H mm
588 x 797 x 1.515
TryklufttilslutningG 2
Tilslutning kondensatudledningG ¼
Elektrisk forsyning230 V / 1 / 50 Hz
KølemiddelR-513A
Masse kølemiddel som CO2-ækvivalent t 0,56
Globalt opvarmningspotentiale631
Masse kølemiddel kg 0,88

Tekniske data TE

Basisudførelse

ModelTE 102 TE 122 TE 142
Volumenstrøm m³/min. 11,5 12,5 15,5
Tryktab bar 0,11 0,13 0,14
Elektrisk effektforbrug ved 50 % vol. kW 0,5 0,52 0,77
Elektrisk effektforbrug ved 100 % vol. kW 1,08 1,12 1,51
Driftsovertryk bar 3 - 16 3 - 16 3 - 16
Omgivende temperatur °C 3 - 45 3 - 45 3 - 45
Indgangstemperatur °C 3 - 60 3 - 60 3 - 60
Vægt kg 229 230 249
Mål
B x D x H mm
712 x 982 x 1.612 712 x 982 x 1.612 712 x 982 x 1.612
TryklufttilslutningG 2 G 2 G 2
Tilslutning kondensatudledningG ¼ G ¼ G ¼
Elektrisk forsyning400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz
KølemiddelR-513A R-513A R-513A
Masse kølemiddel som CO2-ækvivalent t 0,95 0,98 0,98
Globalt opvarmningspotentiale631 631 631
Masse kølemiddel kg 1,5 1,55 1,55

Tekniske data TF

Basisudførelse

ModelTF 174 TF 230 TF 280
Volumenstrøm m³/min. 17 23 28
Tryktab bar 0,13 0,15 0,19
Elektrisk effektforbrug ved 50 % vol. kW 0,79 0,97 1,11
Elektrisk effektforbrug ved 100 % vol. kW 1,61 2,2 2,45
Driftsovertryk bar 3 - 16 3 - 16 3 - 16
Omgivende temperatur °C 3 - 45 3 - 45 3 - 45
Indgangstemperatur °C 3 - 60 3 - 60 3 - 60
Vægt kg 345 375 395
Mål
B x D x H mm
835 x 1.230 x 2.000 835 x 1.230 x 2.000 835 x 1.230 x 2.000
TryklufttilslutningDN65 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Tilslutning kondensatudledningG ¼ G ¼ G ¼
Elektrisk forsyning400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz
KølemiddelR-513A R-513A R-513A
Masse kølemiddel som CO2-ækvivalent t 1,77 1,83 2,15
Globalt opvarmningspotentiale631 631 631
Masse kølemiddel kg 2,8 2,9 3,4

ModelTF 340
Volumenstrøm m³/min. 34
Tryktab bar 0,17
Elektrisk effektforbrug ved 50 % vol. kW 1,29
Elektrisk effektforbrug ved 100 % vol. kW 2,87
Driftsovertryk bar 3 - 16
Omgivende temperatur °C 3 - 45
Indgangstemperatur °C 3 - 60
Vægt kg 420
Mål
B x D x H mm
835 x 1.230 x 2.000
TryklufttilslutningDN80 PN16 DIN
Tilslutning kondensatudledningG ¼
Elektrisk forsyning400 V / 3 / 50 Hz
KølemiddelR-513A
Masse kølemiddel som CO2-ækvivalent t 2,84
Globalt opvarmningspotentiale631
Masse kølemiddel kg 4,5