REACH

Information om konvertering af REACH-forordningen hos KAESER KOMPRESSORER

Den 1.7.2007 er Europaparlamentets forordning nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemiske stoffer (REACH) trådt i kraft. Denne forordning vedrører alle

  • Producenter

  • Brugere

  • Importører

af kemiske stoffer og præparater. Gyldighedsområde er EU.

 

Fra den 1.12.2010 skal kemiske substanser, som

  • fremstilles

  • tages i brug

  • importeres

i en mængde på over 1.000 t/ i gyldighedsområdet i EU, registreres.

 

Alle involverede substanser i produkter fra KAESER KOMPRESSORER er registreret inden for den fastsatte frist.

Den aktuelle udgave af forordningen findes i alle officielle EU-sprog på: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

 

Coburg, 13. december 2010

 

Disse informationer kan downloades som pdf i alle EU-sprog i vores downloadområde.