Vi forstår dine krav

Optimalt er, hvad der nøjagtigt passer til dig

Din nye trykluftstation skal være så individuel som dine krav som bruger.

Derfor hører og ser vi godt efter og stiller de rigtige spørgsmål.

Her hjælper vores mangfoldige brancheviden os – ligegyldigt, om du fremstiller smykker eller halvledere, driver et cementværk, en bilfabrik eller et bryggeri.

Sammen med dig registrerer vi alle nødvendige produktionsparametre og rammebetingelser.
Det omfatter eksempelvis:

  • Luftkvalitet: Har du brug for standardblæseluft eller renrumskvalitet i kvalitetsklasse 0 iht. ISO 8573-1?
  • Eksisterende komponenter: Hvilke kompressorer og forbrugere er allerede til stede? Er der en overordnet styring? Hvordan er rørledningernes beskaffenhed? Bruges der varmegenvinding?
  • Opstillingssted: Hvordan er føringen af indgangs-, cirkulations- og udgangsluften? Hvad er pladsbetingelserne? Hvordan er indeklimaet? Hvad så med den elektriske forsyning?