Den optimale trykluftstation

Du har nået målet: Din trykluftfremtid begynder

Ved målet - Din individuelle trykluftstation

På grundlag af ADA-trykluftforbrugerprofilen og den energibesparende analyse KESS anbefaler Kaeser-ingeniørerne den for dig mest rentable type og sammensætning af kompressorstationen, planlægger denne og lader den blive til virkelighed.

Du nyder godt af vores systematiske planlægning og rådgivning på lang sigt

  • Takket være vores umådelige branche- og projekterfaring kan vi nøjagtigt sætte os i dit sted. Du får en løsning, som virkelig passer, og som giver dig alle muligheder for fremtiden.
  • Allerede i begyndelsen af planlægningen udvikler vi et individuelt sikkerhedskoncept under forudsætningen højeste forsyningssikkerhed.
  • Efter ibrugtagning sørger de professionelle teknikere fra KAESER AIR SERVICE for en lang, højeffektiv levetid for anlægget – inklusive 24/7 beredskab og den mest moderne reservedelslogistik.
Analyse af trykluftudnyttelsen

Individuelt sikkerhedskoncept: Vi tager allerede højde for drifts- og forsyningssikkerheden i det tidligste planlægningsstadium.

Planlægning af trykluftstationer med individuelt sikkerhedskoncept

Moderne CAD-planlægning: "Se" din fremtidige trykluftstation allerede før, den første kompressor er installeret.