Kondensatberegning

Vælg enhed

Anvend venligst punktum som decimalseparator! (Tusindtalsseparatorer anvendes ikke).

Omgivelsesluft

m³/min
°C
bar
%
g/m³
l/h
1. Kompressor

cfm
°C
bar
%
g/m³
l/h
2. Tørrer

cfm
°C
°C
bar
%
g/m³
l/h
Kondensat samlet

l/h
h
l
l