Forskrifter

Både KAESER KOMPRESSORER som producent og du som bruger af trykluftanlæg er bundet til normer og lovmæssige forskrifter. På disse sider informeres du detaljeret om de pågældende direktiver.

REACH

Sådan konverterer Kaeser REACH – Europaparlamentets forordning nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemiske stoffer.

Emballageforordning

Sådan konverterer Kaeser den tyske emballageforordning, som blev opdateret den 1.1.2009. Den vedrører al emballage, der tages i brug.

F-gasser forordning

Vi hjælper dig med at forstå bestemte nødvendige forskrifter om omgang med CFC-baserede køleanlæg bedre og bruge dem rigtigt på dit serviceområde.