Fuld service – til samlet pris uden bekymringer

Med en Kaeser fuld serviceaftale er sikkerhed og tilgængelighed, økonomi og værdibevarelse for komplekse trykluftanlæg sikret under hele anlæggets levetid.

  • Serviceteknikere fra KAESER gennemfører periodiske eftersyn, vedligeholdelse og funktionssikrende reparationer, som er individuelt tilrettelagte afhængigt af dine krav til driften.

  • I forbindelse med disse arbejder gennemprøves funktions- og sikkerhedsrelevante komponenter, som justeres eller udskiftes, hvis det er nødvendigt.

  • Den komplette servicedokumentation giver sikkerhed – også hvad aktuelle, ulykkesforebyggende forskrifter angår.

KAESER Full Service-aftale: Inspektion, vedligeholdelse, overvågning og dokumentation
En Kaeser fuld serviceaftale sikrer dig hele vejen rundt: Inspektion, vedligeholdelse, overvågning og dokumentation

Samlet pris tilpasset din trykluftforsyning

Følgende ydelser og materialer er inklusive:

  • Driftsmidler og servicedele (samt miljøkorrekt bortskaffelse)
  • Dele, der fornys i turnus (f.eks. servicesæt, kileremme, motorlejer, slangeledninger)
  • Funktionssikrende reservedele (f.eks. SIGMA-blok, motor, køler)
  • Samtlige omkostninger til arbejdstid, transport og overnatning.