Beregning af tryktabet i rørledninger

Vælg enhed

Anvend venligst punktum som decimalseparator! (Tusindtalsseparatorer anvendes ikke).

Beregning af tryktabet

m³/min.
m
bar
mm
bar

Rørledningens nominelle længde beregnes ved at sammenlægge længden for den lige rørledning med den ækvivalente længde på de monterede armaturer.
De ækvivalente længder for armaturerne kan med programmet ved siden af bruges som overslag eller omtrentlig værdi med 60% tillæg til længden på den lige rørledning, dvs. nominel længde = lige længde på rørledningen x 1,6.
Beregningen gælder for glatte rør.

Beregning af ækvivalente rørlængder

 
   
1.5
0.3
0.4
0.5
1.5
5
0.3
2
0.5
    m