Trykluft fagseminarer

Fagviden – lige til dit behov

Trykluft er en af de vigtigste og mest alsidige energibærere inden for alle producerende virksomheder. Dens pålidelige og effektive tilvejebringelse i den nødvendige kvalitet er en kompleks proces med mange facetter.

Hvis man vil udnytte energibæreren trykluft effektivt, skal man betragte driftens trykluftforsyning som helhed. Et helst bredt vidensgrundlag er nødvendigt for at kunne vurdere de forskellige vekselvirkninger i systemet og dens integration i driftsomgivelserne rigtigt.

I ni kapitler, som er tilpasset hinanden, behandles alt fra korrekt dimensionering og valg af kompressorer og behandlingskomponenter over regulerings- og styringsmuligheder, miljøspørgsmål som sikker kondensatafledning og -efterbehandling, energieffektiv drift og varmegenvinding helt hen til konkret hjælp med planlægning og rentabilitetsberegninger.

Overblik over emner

  1. Grundlæggende principper 
  2. Produktion af trykluft
  3. Behandling af trykluft 
  4. Bortledning og behandling af kondensat 
  5. Fordeling af trykluft 
  6. Regulering og styring 
  7. Udnyttelse af overskudsvarme 
  8. Vurdering og sikring af økonomisk drift 
  9. Planlægning af en trykluftstation

Erfarne referenter

Som referenter bruger vi højt kvalificerede trykluftspecialister.
De har ikke kun en solid teoretisk fagviden. De udmærker sig også ved mange års praktisk erfaring med projektering af trykluftanlæg og trykluft- og kompressorteknik. På denne måde formidles den nyeste tekniske viden på en praktisk, overskuelig og let forståelig måde.
Derudover kan du stille spørgsmål, komme med forslag og udveksle dine tanker og egne erfaringer med de andre seminardeltagere.

Seminardeltagelse

Kaeser-trykluftfagseminarer finder sted i regionale Kaeser-datterselskaber eller i kursushoteller i nærheden af dig.
Seminargebyret udgør 275,– € plus moms (håndbog om trykluftseminar, drikkevarer og frokost er allerede indeholdt i seminargebyret).

Deltagercertifikat

Du får et deltagercertifikat af vores referent direkte efter seminaret.

Vis detaljer Skjul detaljer