Inspektion – sikkert er sikkert

Produkt- og intervalafhængigt giver de inspektioner, som udføres på trykluftanlægget af en Kaeser-servicetekniker, de brugere sikkerhed, som selv lader servicearbejdet udføre af eget personale.

Inspektion: Adgang ved hjælp af RIFD-chip
Adgangen til anlægget sker med RFID-chip.

  • Som led i inspektionen kontrollere Kaeser-serviceteknikeren alle funktions- og sikkerhedsrelevante dele på trykluftgenererings- og behandlingskomponenter.
  • Den komplette servicedokumentation giver sikkerhed – også hvad aktuelle, ulykkesforebyggende forskrifter angår. På den måde garanteres trykluftstationens vedvarende driftssikkerhed og tilgængelighed altid.
  • Kunden kan til hver en tid opsige inspektionsserviceaftalen.
  • Inspektionsdatoer tilpasses individuelt til brugerens krav.

Omkostningerne for arbejdstid, kørsel og overnatning faktureres til fast takst.