Omregning af normkubikmeter

Anvend venligst punktum som decimalseparator! (Tusindtalsseparatorer anvendes ikke).


Standardvolumen beregnes på baggrund af standardbetingelserne:

ved et tryk på 101.325 kPa (760 Torr) og
DIN 1343: en temperatur på 273.15 K (0 °C / 32 °F)
ISO 2533: en temperatur på 288.15 K (15 °C / 59 °F)

Standardtilstand iht. DIN 1343

scf
kg
0 %
0 °C / 32 °F
101.325 kPa
14.696 psia

Standardtilstand iht. ISO 2533

scf
kg
0 %
15 °C / 59 °F
101.325 kPa
14.696 psia

Realværdier

ft³
%
kPa
mbar
psia
at
atm
mm Ws
Torr
°C
K
°F
mbar(a)