Kaeser-Sigma Network

Hurtigt, sikkert, klar til fremtiden! Det kraftige netværk Sigma Network på Ethernet-basis, som er udviklet af Kaeser, giver mulighed for en optimal overvågning og effektiv styring af trykluftstationen og en udnyttelse som Industry 4.0.

Betjeningselement til Sigma Air Manager 4.0
Sigma Network: Det kraftige netværk Kaeser Sigma Network giver mulighed for en optimal overvågning og styring af trykluftstationen og en udnyttelse som Industry 4.0.

Industrielle anvendelsesformål stiller særlige krav til kommunikationen - også på området maskine til maskine, som er grundlaget for Industry 4.0. Den skal være robust og håndterbar, men stadigvæk være kompatibel på verdensplan, være hurtig og transportere store datamængder sikkert samt sikre dataintegritet og de realtime-egenskaber, der kræves af processen. Kaeser Sigma Network opfylder alle disse krav og tilbyder endnu mere.

Data er sikre

Netværket, der er baseret på den fremtidssikrede Ethernet-teknologi, er et lokalt netværk inden for trykluftstationen, som giver mulighed for en optimal integration af komponenterne i en trykluftstation. I modsætning til gængse feltbusløsninger som Profibus, CAN, eller lignende, som arbejder relativt langsomt (maksimalt 12 Mbit/s), råder dette netværk over en høj overførselshastighed på 100 Mbit/s. Den meget udbredte protokolstandard TCP/IP - også kendt som internettets Lingua Franca - danner grundlaget for datakommunikationen i Sigma Network. Sigma Network arbejder med Kaesers egne MAC-adresser og danner et afsluttet, driftssikkert netværkssegment i henhold til anbefalingerne for industrielle styringssystemer. Et defineret overgangsknudepunkt gør det muligt at udveksle data sikkert med eksterne partnere.

Basis for forudseende vedligeholdelse (Predictive Maintenance)

Sigma Network danner sammen med styringen Sigma Air Manager 4.0, der arbejder på tværs af maskiner, en infrastruktur, der er perfekt tilpasset hinanden og stiller data til rådighed for fremtidige ydelser, som forudseende vedligeholdelse eller energistyring. Det sænker udgifterne og øger driftssikkerheden og tilgængeligheden. Hvis det ønskes af brugeren, kan trykluftstationens driftsdata overføres sikkert til Kaesers datacenter via en bredbåndsforbindelse. Dette giver mulighed for fjerndiagnose udført af Kaesers specialister samt forudseende og behovsorienteret vedligeholdelse. I denne kombination tilbyder dette ikke kun brugeren maksimal forsyningssikkerhed, men også minimale livscyklusudgifter, da Kaesers fagfolk ved behov kan tilpasse trykluftstationens energimæssige egenskaber på en sådan måde, at stationen altid drives med det bedst opnåelige energimæssige resultat.

12. 04 17 , Udskrift gratis – dokumentation ønsket

Downloads om artikel
Betjeningselement til Sigma Air Manager 4.0

Sigma Network: Det kraftige netværk Kaeser Sigma Network giver mulighed for en optimal overvågning og styring af trykluftstationen og en udnyttelse som Industry 4.0.

Download billede 1 (JPG, 463 KB)
Sigma Network

Sigma Network tilbyder en optimal integration af komponenterne i en trykluftstation og en effektiv og komfortabel ekstern indlæsning og brug af de indsamlede data.

Download billede 1 (JPG, 1.32 MB)