Sigma Air Utility: Køb kun trykluften!

Altid den mest økonomiske trykluftproduktion, og betal kun for det, der faktisk bliver brugt. Køb blot trykluften i stedet for en trykluftstation – operatørmodellen Sigma Air Utility gør det muligt.

Sigma Air Utility
Ved contracting forbliver trykluftstationen systemudbyderens ejendom. Kunden betaler kun for faktisk brugte trykluftmængde.

Driftsmodeller som Sigma Air Utility fra Kaeser Kompressorer tilbyder mange fordele i forhold til den almindelige drift af trykluftanlæg: Kunden kan straks nyde godt af økonomisk energibesparende trykluftforsyning uden at skulle foretage en indledende investering. Planlægning, installation og drift tager Kaeser Kompressorer sig af efter kundens anmodninger og krav. På denne måde sparer brugeren investeringen i en trykluftstation og kan reducere behovet for personale og finansering af service og vedligeholdelse og opnår øjeblikkelig en skattemæssig fordel, da trykluften kun beregnes ud fra en kontraktlig fastlagt kubikmeterpris. Kaeser Kompressorer sørger som systemudbyder for den højeste energieffektivitet og pålidelig drift samt en førsteklasses support til trykluftforsyningen, og vi er også selv interesserede i at tilpasse stationen til ændrede driftsbetingelser eller det nyeste tekniske niveau.

Også ved vedligeholdelsen er der fordele. Sigma Air Utility-trykluftstationen fra Kaeser er f.eks. under konstant overvågning ved hjælp af Sigma Air Manager 4.0 og tilknytningen til Kaeser Service Center. På denne måde garanteres den højest mulige effektivitet og tryklufttilgængelighed og dermed produktionssikkerheden.

Brugere, der beslutter sig for kun at købe trykluft i den nødvendige mængde og kvalitet frem for en hel kompressorstation, forbedrer omkostningstransparensen for deres virksomhed: I stedet for en blandet beregning af en omtrentlig pris fås en fast pris pr. kubikmeter trykluft. Denne pris vil være fastlagt kontraktligt over længere tid og udgør dermed et pålideligt beregningsgrundlag. Basisprisen, der er aftalt for hele kontraktens løbetid, dækker anlægs- og driftsomkostninger samt et aftalt forbrug af trykluft om året. Der er ligeledes aftalt en fast pris for trykluftforbrug ud over den aftalte grundmængde. Nøjagtige målinger garanterer, at brugeren kun kommer til at betale for den trykluftmængde, der rent faktisk udtages fra nettet. 

Sigma Air Utility er en særlig interessant variant af trykluftforsyning, når det drejer sig om hurtig forøgelse af energieffektiviteten: Outsourcing er i denne forbindelse en elegant løsning. 

Besparelsesmulighedernes omfang ved trykluft-contracting med Sigma Air Utility er forskelligt. Hvis en virksomhed går over til trykluft-contracting, installerer contracting-partneren som regel et komplet nyt trykluftsystem, så ethvert energibesparelsespotentiale kan udnyttes. De faktiske reducerede trykluftomkostninger, der kan opnås, afhænger af det udskiftede anlæg; 30 procent besparelse og mere hører ikke til sjældenhederne. Og det er varigt.

12. 04 17 , Udskrift gratis – dokumentation ønsket

Downloads om artikel
Sigma Air Utility

Ved contracting forbliver trykluftstationen systemudbyderens ejendom. Kunden betaler kun for faktisk brugte trykluftmængde.

Download billede 1 (JPG, 353 KB)