KAESER KOMPRESSORER – garant for bæredygtighed

KAESER sætter nye standarder for pålidelighed, effektivitet og bæredygtighed. Men det stiller vi os ikke tilfredse med. Vores produkter og tjenester optimeres løbende. Med dette mål: Endnu bedre energieffektivitet, højest mulig tilgængelighed af trykluftforsyningen samt en for kunden optimal samlet økonomisk løsning. 

Produkter fra KAESER udvikles på en sådan måde, at de ikke kun er yderst effektive under driften, men at energiforbruget allerede under fremstillingsprocessen holdes så lavt som muligt. I investerings- og indkøbsfasen er vi opmærksomme på at vælge mere energieffektive produkter og serviceydelser. 

Innovationer fra KAESER hjælper med at reducere energiforbruget markant og spare driftsomkostninger. Derudover bidrager de til ressourcebesparelser og reduktion af emissioner. Med vores energieffektive løsninger hjælper vi vores kunder med at være bæredygtige og miljøbevidste. 

I overensstemmelse med KAESERs filosofi: "Mere trykluft med mindre energi" arbejder vores produkter ikke kun meget økonomisk og miljøvenligt under driften, men benytter også værdifulde miljøressourcer så lidt som muligt under produktion, salg og service.

Rethink – nytænkning, gentænkning!

Rethink - Sustainability


Bæredygtige produkttilgange kræver nye veje og tankegange.

KAESER uddanner målrettet medarbejdere ved Hasso Platner Institut i Design Thinking og opnår derved nye og innovative tankesæt i produktudviklingen.

Research – videnudvikling!

Research - Sustainability

I mere end 100 år har KAESER konstant udviklet sin viden inden for trykluftteknik. 

I dag er de mest moderne simulerings- og beregningsværktøjer samt validering på prototyper udgangspunktet for ny viden.
Dette er grundlaget for en ressourcebesparende, højeffektiv og pålidelig trykluftforsyning.

Reduktion – reducer ressourceforbruget!

Reduce - Sustainability


Det største ressourceforbrug opstår i trykluftteknikken under mangeårig drift. 

Derfor skal trykluftforsyningen være energibesparende. For KAESER er effektivitet det vigtigste mål.

Reparation – brugervenligt design!

Repair - Sustainability


Brugervenligt design og reparationsmuligheder evalueres allerede i udviklingsprocessen af KAESERS serviceteknikere.