Bunden på en plastdåse fra Fürst GmbH.
Fürst GmbH

Bæredygtighed på alle områder

Bæredygtighed på alle områder!

Har du prøvet at kigge i bunden af plastikdåsen, når du har tømt den for vingummibamser, kiks eller vafler? Det er vel de færreste, der gør det, men bag det, der kan ses, står måske en tysk producent, der med sin intelligente trykluftløsning også kunne være en inspiration for dig.

Når du kigger på dåsens bund, vil du måske opdage logo fra firmaet Fürst. En familieejet virksomhed på tredje generation med hovedproduktionsanlæg i byen Hallerndorf og dattervirksomheder i Frankrig. For nyligt lod Fürst sig certificere i henhold til direktivet om energiledelse ISO 50001, hvorved alle interne processer blev kontrolleret, moderniseret og forbedret. Resultatet var en betydelig omkostningsbesparelse. Som følge af denne certificering blev trykluftforsyningen også opdateret til det nyeste. Ud over betydeligt færre udgifter til energi er virksomheden nu også fremtidssikret og i høj grad forberedt til Industrie 4.0.

Højeste kvalitetskrav og effektivitet

Fürst fremstiller emballage til fødevareindustrien ved hjælp af sprøjtestøbningsprocesser. Det medfører de højeste kvalitetskrav til produktet og hele produktionsprocessen. Samtidig betyder fremstillingen i Tyskland, at de skal kunne udvise en meget høj grad af effektivitet for at kunne være konkurrencedygtig på det internationale emballagemarked, hvor der hersker barsk konkurrence.

Nadja Fürst, der er den nuværende ejers datter og dermed faktisk fjerde familiegeneration, befinder sig i starten af sin karriere. Hun er ansvarlig for virksomhedens kvalitetsstyring. "Kvalitet har højeste prioritet hos os. Derudover er bæredygtighed også særdeles vigtig", siger hun. "Ikke kun for vores produkter, men også i fremstillingsprocessen. Ligesom vi ved vores beholdere lægger vægt på, at de er tætte, egnet til opvaskemaskine og kan genanvendes og dermed kan have en længst mulig levetid, lægger vi også vægt på ressourcebesparelse i fremstillingsprocessen".

Produktion ved hjælp af pneumatik hos Fürst GmbH.
Trykluft som primær driftsform

Fürst anvender trykluft over alt i produktionen. Lige fra materialetransport til udblæsning og aftagelse af de færdige produkter. Den anvendes også til vakuum. Som primært drivmiddel udgør den en stor post i beregningen. Derfor er det nærliggende, at Nadja Fürst ønskede sig en trykluftforsyning, som arbejder så energibesparende og samtidigt pålideligt som muligt, og som opfylder de højeste kvalitetskrav.

Efter en udførlig trykluftrevision, hvor virksomhedens behov blev gennemgået i detaljer, blev trykluftstationen hos Fürst konstrueret efter det nyeste tekniske niveau - med alle de egenskaber, som en moderne station skal kunne tilbyde. Naturligvis står en pålidelig trykluftforsyning af høj kvalitet, effektivitet og energiomkostningsbesparelse i forgrunden.

Potentialestigning – takket være SIGMA AIR MANAGER 4.0

Ved at installere en ny kompressor, der er tilpasset trykluftbehovet, blev effektiviteten for trykluftproduktionen øget, og ved at indbygge trykholdesystemer og nye tørrere, blev et koncept til permanent sikring af trykluftkvaliteten gjort muligt.

Før ombygningen havde trykluftstationen hos Fürst ingen central maskinstyring. Installationen af Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0) åbner nu op for yderligere potentiale med henblik på effektivitetsforøgelse, lettere vedligeholdelse, netværksfunktionalitet og styring i henhold til Industrie 4.0 med efterfølgende mulighed for forebyggende vedligeholdelse.

Kompressorer og komponenter til trykluftbehandling med integrerede industristyringer, som kan overføre deres data til en overordnet styring, danner grundlaget. Denne overordnede styring SAM 4.0 kan overvåge komponenter, omgivelses- og produktionsbetingelser på samme tid og tilpasse den producerede trykluftmængde præcis til aktuelle behov. Den optimerer blandt andet trykkvaliteten, tilpasser automatisk kompressorstationens transportydelse ved svingende trykforbrug, optimerer i vid udstrækning energieffektiviteten på baggrund af reguleringstab, koblingstab og trykfleksibilitet samt gør trykluftstationen klar til fremtidige serviceydelser som f.eks. forebyggende vedligeholdelse (Predictive Maintenance). Derudover muliggør styringen fjerndiagnose. Det vil sige, at dataene, hvis brugeren ønsker det, konstant sendes til og overvåges af et Machine Operation Center hos producenten. Den overordnede styring analyserer selv den pågældende situation og sender eventuelt en meddelelse til serviceteamet, direkte til montøren på stedet eller til det centrale datacenter.

Alt dette øger driftssikkerheden og effektiviteten samt sænker samtidigt energiomkostningerne og omkostningerne i løbet af hele livscyklussen.

Den overordnede maskinstyring er desuden allerede klargjort til en mulig udvidelse af trykluftstationen. En simpel opgradering af softwaren giver mulighed for udvidelse uden ekstra investering i ny hardware. På denne måde kan der tilsluttes nye komponenter til masterstyringen SAM 4.0 via det Ethernet-baserede SIGMA NETWORK, hvor de integreres i koncepter i henhold til Industrie 4.0.

Kaeser Kompressoren-station hos Fürst GmbH.
Energiomkostningsbesparelse ved hjælp af varmegenvinding

De udførte foranstaltninger medfører en årlig strømbesparelse på rundt regnet 14.500 Euro.

Med den nye trykluftstation har Fürst nu også mulighed for at benytte sig af varmegenvinding. Med returvarmen fra kompressoren, som opstår ved trykluftproduktionen, kan kontorbygningen opvarmes, hvorved der spares fyringsolie. Dette giver en ekstra energiomkostningsbesparelse på rundt regnet 5.400 Euro om året.

Nadja Fürst er meget tilfreds med det nye anlæg og allerede meget spændt på den fremtidige udvikling. "Det er i sidste ende os, der afgør, hvordan vi behandler et produkt og dermed de ressourcer, som står til rådighed for os.", siger hun. "Om vi smider produkter væk eller genanvender dem, hvordan vi fremstiller produkter og omgås ressourcerne, bæredygtighed begynder i hovedet".

Her finder du produkterne: