Databeskyttelsesretslige anvisninger til markedsføringsformål

Dine personrelaterede data indsamles, gemmes og behandles af os til markedsføringsformål.

Ansvarshavende iht. art. 4, stk. 7, i den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) er

KAESER KOMPRESSORER A/S
Skruegangen 7
2690 Karlslunde
Tlf.: (+45) 70 15 43 34

Indsamling, lagring og behandling af dine personrelaterede data sker med henblik på forsendelse af kundetidsskrifter, invitationer eller leveringer via post og/eller elektronisk eller opkald vedrørende aftaler. Hvis du ønsker at afmelde en af disse metoder, skal du skrive en kort besked til customer-data.denmark@kaeser.com.

Til markedsføringsformål behandler vi udelukkende følgende data fra dig: efternavn, fornavn, firma, stilling, adresse, e-mailadresse og telefonnummer samt oplysninger om, hvordan du vil kontaktes.

Internt hos KAESER behandles dine data i afdelingerne for salg, service og marketing iht. art. 4, stk. 9, i GDPR. Vi videresender eventuelt forespørgsler fra dig til de af os bemyndigede virksomheder (f.eks. handelspartnere), som hjælper os med behandling af din sag. Videregivelse af dine personrelaterede data til andre tredjeparter finder ikke sted.

Dine personrelaterede data bliver kun på anmodning videregivet til udlandet uden for EU (tredjelande) eller til internationale organisationer iht. art. 44 i GDPR, f.eks. ved rekvirering af et tilbud fra en udenlandsk afdeling. I tilfælde af videregivelse af personrelaterede data i lande uden for EU iht. art. 44 i GDPR garanterer KAESER KOMPRESSOREN SE og deres tilknyttede tyske virksomheder, at forskrifterne i art. 45ff i GDPR overholdes.

Retsgrundlaget iht. art. 6 i GDPR til behandling af dine data er enten en aktuel samtykkeerklæring, som vi har modtaget fra dig, eller at du også som eksisterende kunde tidligere har modtaget reklamer fra os. Iht. art. 21 i GDPR kan du til enhver tid gøre indsigelse mod anvendelsen af dine data i markedsføringsøjemed på customer-data.denmark@kaeser.com.

Hvis vi på grund af kontrakter med dig eller på grund af lovmæssige forskrifter er tvunget til at opbevare dine data i længere tid, vil vi udelukkende anvende disse i markedsføringsøjemed.

Iht. art. 15ff i GDPR har du har ret til oplysning om, korrektion, sletning og begrænsning af dine data. I den forbindelse bedes du henvende dig til følgende adresse:

KAESER Kompressorer A/S 
Skruegangen 7 
2690 Karlslunde 
e-mail: customer-data.denmark@kaeser.com.

Du kan indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. 1300 København K.