Vallourec i Düsseldorf optimerer sit trykluftsystem med Kaeser komponenter.
Vallourec Tyskland

En rund sag: Trykluft for sikkerhedens skyld.

Vallourec i Düsseldorf optimerer sit trykluftsystem med endnu en KAESER-komponent.

Hos Vallourec bevæges tonstung, glødende varm last tilsyneladende legende let – hen over hovederne på medarbejderne. Trykluft fra Kaeser bidrager til deres sikkerhed.

Fremstillingen af stålrør uden samlinger er yderst besværlig. Med Ehrhardt-trækpresseprocessen fremstiller firmaet Vallourec i Düsseldorf de maksimalt 27 tons tunge og op til 10,5 m lange rør ud af en 1300 °C varm hulblok.

En vanskelig og krævende opgave!

Færdiggørelsen af rørene udgør dog den største udfordring. Ved hulslibning og afdrejning på de store drejemaskiner yder specialisterne millimeterarbejde: Her roterer de tonstunge kolosser med betragtelige hastigheder. En selvfølgelighed, at medarbejdernes sikkerhed her står i første række. Og for at de lange, tunge hullegemer ikke glider af, sørger stærke, trykluftdrevne bakkebremser, som i første omgang forlanger en ting af det installerede trykluftanlæg: Pålidelighed.

Den første skruekompressor fra KAESER gør sit arbejde

Først startede en af Kaeser leaset skruekompressor af typen DSDX 243 med SFC-hastighedsregulering for at udfylde et forsyningshul. Denne arbejdede mere end tilfredsstillende. For foruden pålidelighedsaspektet fik man her flere fordele: takket være sin positive energibalance sparede kunden penge på grund af kompressoren.

Vallourec i Düsseldorf optimerer sit trykluftsystem med Kaeser skruekompressorer
Kaeser-kompressoren DSDX-SFC – kernen i den nye trykluftstation
Slutningen på trykluft – en ny begyndelse

Der gik nogle måneder, før Kaeser endelig fik meddelelsen: levetiden for trykluftanlægget hos Vallourec var udløbet. Norbert Raspel, leder af controlling og indkøb og hans kollega Dipl.-Ing. Rainer Berz, driftsleder for vedligeholdelse, havde besluttet sig for, at trykluftforsyningen i deres værk fra nu af skulle leveres af kompressorer og behandlingskomponenter fra KAESER KOMPRESSOREN. En behagelig overraskelse!

Derefter fulgte nye leasing-kompressorer af typen DSD 238, to maskiner af typen DSD 202, hvis trykluft affugtes af to køletørrere (TH 451) og føres ind i fabriksnettet via en fem-kubikmeter-trykluftbeholder.

Alle kompressorer er udstyret med varmegenvinding og understøtter bygningsopvarmningen i fabrikken og i dele af administrationen. På den måde bliver trykluftstationens i forvejen fremragende energibalance forbedret yderligere. Vi siger: en klassisk win-win-situation!