Bekend farve – sats på KAESER og spar.
BASF Coatings

Bekend farve – sats på KAESER og spar.

BASF Coatings arbejder mere effektivt med trykluft-contracting.

Contracting – et innovativt, prisbevidst trykluftkoncept arbejder for BASF Coatings. Udviklet under mærkenavnet Glasurit producerer og markedsfører den Global Player et førsteklasses sortiment af innovative lakker og maling.

I kemianlæg som hos BASF Coatings i den tyske by Münster er trykluft ikke kun uundværlig af sikkerhedstekniske årsager. Den pålidelige, effektive generering er grundlaget for produktionen. Den driver således store omrørere i fabrikationen, bruges til rengøring af flervejs-udlejningscontainere, sørger for den nødvendige kvælstoftilførsel i affaldsforbrændingsanlægget, sætter emballeringsautomater i bevægelse og meget mere.

Trykluft – men helst så pålideligt og økonomisk rentabelt som muligt.

Virksomhedens trykluftanlæg, som var kommet op i årene, bragte spørgsmålet på tale, hvor mange penge man var parat til at investere, så det kunne gøres fremtidssikkert igen. Indkøbsledelsen besluttede sig for trykluft-contracting med modellen Sigma Air Utility fra KAESER KOMPRESSOREN.

Contracting hos Kaeser betyder, at kun trykluften købes – intet andet. Det har den afgørende fordel, at en kalkulerbar, pålidelig fast pris, som er fastlagt på lang sigt, anvendes i stedet for en kompleks blandet kalkulation. Det er ensbetydende med mere omkostningstransparens. Derudover garanterer præcise måleprocesser, at kun trykluftmængden beregnes, som også udtages.

Kunden skal fremover ikke længere bekymre sig om investeringer og personaleomkostninger til trykluftanlægget – en stor finansiel aflastning! Det frigør igen kapaciteter, som nu står til rådighed for virksomhedens kernekompetencer. Driftsøkonomisk betragtet giver contracting endnu en afgørende fordel: faste omkostninger konverteres til variable, som skattemæssigt kan gøres gældende som driftsudgifter.

Contracting er også ensbetydende med intelligent energimanagement.
BASF Coatings arbejder mere effektivt med Kaeser skruekompressorer
Køletørrer i skruekompressorstationen hos BASF Coatings

Deponeringen af trykluftgenerering og -efterbehandling har ligeledes positive følger for kundens energibalance. For rentabilitet og energieffektivitet går hånd i hånd.

En særlig udfordring for Kaeser som trykluftekspert er i denne forbindelse kravet om altid at etablere den optimale balance mellem leveringssikkerhed og energieffektivitet.

Foruden det i kontrakten aftalte maksimalt installerede flow på 13.305 Nm³/h er der for kunden dog kun aftalt en fast købspris for 30 millioner Nm³/år. Brugte trykluftmængder ud over dette afregnes via en forbrugsafhængig merkøbspris.

Hvis den konstaterede specifikke energieffektivitet for trykluftgenererings- og -behandlingskomponenter er bedre end den i contracting-aftalen anførte værdi, inddrages KAESER KOMPRESSOREN i den finansielle energiomkostningsbesparelse.

Dette er en fair udfordring for at øge energieffektiviteten yderligere, siger Dieter Heeren. Også hos BASF Coatings følger efterhånden alle godt med i, hvor meget af den kostbare energi der anvendes hvorhenne. Når alt kommer til alt, optager værket årligt 135.000 MWh primærenergi i form af strøm og gas.

Balancen: Energimanagement og contracting betaler sig for virksomheden: en årlig besparelse på rundt regnet 30.000 € er bevist.