Tre trykluftcontainerstationer fra Kaeser Kompressoren i Linz.
Trykluft-contracting hos Aluchemie i Rotterdam

Kul til aluminium

Kul til aluminium

Aluchemie-fabrikken i Botlek betragtes som den største enkeltproducent af kundespecifikke kulstofanoder af høj kvalitet til aluminiumindustrien. Tre trykluftcontainerstationer fra Kaeser Kompressorer på contracting-basis leverer trykluften til driften.

Aluchemie er datterselskab til den multinationale råstofkoncern Rio Tinto, som er hjemmehørende i Australien. På fabrikken i Rotterdam anvendes petroleumskoks og kultjærebeg som råstof og bindemiddel i produktionen af anoderne. Kunderne hos Aluchemie er først og fremmest aluminiumshytter i Norge, Skotland, Island og Canada.
Placeringen af anodefabrikken ved den store havn i Rotterdam er ideel, da besværlig landtransport bortfalder. Henry Visser: "Vi producerer kontinuerligt ud fra etårige ordrer til et overskueligt marked. Produktionsprocessen er temmelig enkel, men ved udsving i råstofkvaliteten skal vi passe omhyggeligt på, at dette ikke har negative konsekvenser for vores kunder. Derfor er sikkerhed og kvalitet højeste prioritet hos os, og vi satser på en minimalistisk produktionsproces for at kunne overholde dette".

Åbnet trykluftcontainer med synlige skruekompressorer fra Kaeser Kompressoren.
Åben container med synlig skruekompressor ESD 442 fra Kaeser Kompressorer.
Ingen trykluft? Ingen produktion!

Trykluft spiller en hovedrolle hos Aluchemie. Foruden trykluft ville hele fabrikken stå stille. Alle vigtige procestrin er afhængige af trykluft. Startende i massebehandlingen fortsætter anvendelsen af trykluft helt hen til det så vigtige røggasrensningsanlæg. Sidst men ikke mindst er mange trin inden for slutforarbejdningen, f.eks. emballering og forsendelse, også baseret på pneumatisk styrede og drevne anlæg.

Vi køber trykluften på samme måde, som vi køber strøm, gas og vand.
Henry Visser, Aluchemie

"Vi køber trykluften på samme måde, som vi køber strøm, gas og vand." Efter udløb af leasingkontrakten med den forrige leverandør besluttede Aluchemie at undersøge markedet for en bedre løsning. "Vi havde mulighed for at se nogle af konfigurationerne fra Kaeser Kompressorer, også hos deres kunder". I forbindelse med omstruktureringen af fabrikken i Rotterdam var det den bedste løsning fremover at satse på tre trykluftstationer med hver fire kompressorer (tidligere fem).

Problemfri overgang

Tre containerstationer blev placeret hos Aluchemie. Stationerne blev bygget af Kaeser Østrig i Linz og udstyret og leveret med tung transport med sættevogn fra Donau til Rhein-Maas-mundingen.

Henry Visser: "Med udgangspunkt i Kaeser-contracting-modellen Sigma Air Utility køber vi kun trykluften". Energiteknisk har løsningen, der er installeret af Kaeser, vist sig som den bedste konfiguration. "Vi overgik trin for trin fra den tidligere til den nye trykluftforsyning. På den måde havde vi ingen mærkbare udfald, og vi skulle heller ikke foretage ændringer på trykluftnettet."

Placering af en trykluftcontainerstation hos Aluchemie i Rotterdam.
Trykluftcontainerstationen placeres på det rigtige sted ved hjælp af en kran.